Zájmové útvary

Vyučující českého jazyka a matematiky 9.r

  • Přípravka z ČJ pro 9. ročník – povedou vyučující ČJ
  • Přípravka z M pro 9. ročník - povedou vyučující M

Kateřina Sekničková – Tvořivé ruce

Děti v kroužku kreslí, malují, tvoří z přírodních materiálů, textilií, vytváří tisky, sádrové odlitky a zkouší nové výtvarné techniky.

Kdy? Každé úterý v 13:30 – 15:00

Michaela Zvěřinová - Jazyková školička

Hravou formou se děti učí anglický jazyk. Přihlásit se mohou žáci 1. stupně.

Kdy? Každé odpoledne

Mobil: 603 211 859

Ivo Šimurda – Kroužek horolezectví

Kdy? Každou středu 13:45 – 14:45

Alena Svobodová – Technický kroužek

Kdy? Každý pátek od 12:35 – 13:20

Náboženství – nepovinný předmět

Kateřina Šalandová - 2. a 3. třída – čtvrtek 13:00 – 13:45

Martina Cočevová – 4. a 5. třída – středa 13:45 – 14:30

Lenka Šustrová – 6. – 9. třída – středa 14:20 – 15:05