Matematická třída

Ve školním roce 2024/2025 bude v 6. ročníku otevřena MATEMATICKÁ TŘÍDA. Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce budou plnit úkoly z matematiky a z českého jazyka.


Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se uskuteční v budově školy Švermova 4 dne 26. března 2024 od 14:00 hod. Přihlášky odevzdejte do středy 20. 3. 2024.

Materiály

Přihláška do matematické třídy