Matematická třída

Ve školním roce 2023/2024 bude v 6. ročníku otevřena MATEMATICKÁ TŘÍDA. Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce budou plnit úkoly z matematiky a z českého jazyka. Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice RODIČE – MATEMATICKÁ TŘÍDA a DOKUMENTY KE STAŽENÍ.

Přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka se uskuteční v budově školy Švermova 4 dne 29. březen 2023 od 14:00 hod. Přihlášky odevzdejte do pondělí 27. 3. 2022.

Materiály

Přihláška do matematické třídy