Švermova

Svatováclavská štafeta ve sportovním areálu u školy

25. 9. 2022

Pondělí 26.9. 2022
Dle celoročního plánu proběhne v tento den tradiční sportovní klání -  Svatováclavské štafety ve sportovním areálu u školy. Soutěží nejprve  žáci naší školy v 11,45 hodin,  poté ve 14,00 hodin následuje prestižní štafeta 3 žďárských základních škol a vyvrcholením je v 15,00 hodin štafeta mezi rodiči našich žáků a učiteli naší školy.
Je to jeden z našich příspěveků k udržování tělesné zdatnosti od nejmenších až po ty starší.
S touto akcí jsme stejně jako vloni zapojeni do EVROPSKÉHO TÝDNE SPORTU.
PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel


Středa 14. září 2022 a Josef JOE Chromý opět na naší škole.

15. 9. 2022

Po třech letech si opět našel čas na inspirativní návštěvu u nás ve škole.
JOE je žďárským rodákem, čestným občanem našeho města, ceněným podnikatelem a vinařem v Tasmánii. Byl dokonce vybrán a poté osloven, aby se zúčastnil slavnostního obědu s anglickou královnou Alžbětou II. Pozvání na oběd přijal také u nás. Ve školní jídelně byl nadšen jak výběrem, zvolil čočkovou polévku, králíka na zelenině, tvarohový krém a čaj  podzimní vášeň, tak způsobem a kulturou stolování nejmladších strávníků, se kterými se setkal. Fotografie s kuchařkami zůstane milou vzpomínkou.
Setkání s rozšířeným vedením organizace se točilo okolo způsobu vedení lidí a tzv. Josefova manažerského desatera.
Vrcholem návštěvy ve škole bylo hodinové setkání s deváťáky, kteří s údivem poslouchali příběh Josefa Chromého a životní cestu ze Žďáru, o útěku před komunisty přes Rakousko a několikaměsíční plavbě lodí až do Austrálie. I to, že Josef měl větší štěstí než jeho dva společníci na útěku.
Bédu Lysého postřelili do nohy, chytili a zavřeli do vězení, když ho pustili nasadili ho na těžké práce do dolů a likvidovali mu život i dál. Bédu Lysého JOE s panem Vítem Filipenským, spoluorganizátorem nynějšího pobytu a bohatého programu J.Chromého, pravidelně navštěvoval v Prostějově. JOE vždy hledal způsoby, jak jeho a jeho rodinu podpořit. Přibližně před 3 lety zemřel. Toho druhého kamaráda ztratili cestou a už ho nikdy nenašli, ani o něm neslyšeli.
Otázky žáků byly zasvěcené a ukončit setkání se nikomu nechtělo.
Děkujeme, nyní už na velkou dálku, pane Josefe Chromý, přejeme hodně  zdraví a vitality.
A informace pro vás na závěr.
Pořídili jsme z návštěvy video, sestříhali a  odkaz na něj brzy uveřejníme na našich stránkách. Také kolovala mezi námi kniha, která vyšla k jeho 90. narozeninám, je krásná a plná  inspirace. Doporučujeme ji.
Jaroslav Ptáček 


Slovo ředitele

10. 8. 2022

Blíží se 1. září 2022 a s ním nový školní rok 2022-2023.
Milí přátelé naší školy, 
vysvědčení bylo předáno, poslední tóny klavíru ve vestibulu školy i na radnici při loučení s našimi čtyřmi třídami deváťáků dozněly, kytičky, dárečky i milá poděkování našly svoje slzící vděčné adresáty. Děkujeme rodičům i žákům. Také od vedení školy mnohokráte zaznělo upřímné poděkování za poctivě odvedenou práci pedagogům, ekonomickému úseku, vychovatelům, asistentům a všem ostatním kolegům zaměstnancům. 
Uplynulý rok byl náročný, pestrý, zajímavý, zkrátka poněkud jiný, dokladem toho jsou i fotografie zachycující několik okamžiků ze života školy, momentky, které by vás při listování novým školním kalendářem mohly zaujmout. Najdete v něm (samozřejmě už jsou i na webových stránkách školy) základní informace o zaměstnancích školy a harmonogram akcí na celý následující školní rok.  
Škola se na dva měsíce pro žáky a pedagogy uzavřela, ale vedení školy i jednotlivé úseky pokračují, uzavírají uplynulý školní rok a připravují vše nezbytné na nové období. Nastupují řemeslníci i opraváři, je třeba udržovat v pořádku školní pozemky pro pracovní činnosti a školní sportovní areál, který o prázdninách slouží veřejnosti. 
Dovolte mně vyslovit přání adresované vám všem, kolegům, žákům, rodičům i spolupracovníkům školy. Ať se nám podaří v příštím školním roce splnit naše očekávání i předsevzetí předat našim žákům maximum možného. Ať se podaří nově nastupujícím kolegům navázat na nastavenou vysokou úroveň úspěšné školy. Abychom stále byli tolerantní, trpěliví a užívali si toho, co hřeje člověka nejvíce – úcty, radosti, vzájemné podpory, důvěry, otevřenosti, bezpečí a svobody.
Zdravím všechny a těším se na další spolupráci ve školním roce 2022-2023. 
Jaroslav Ptáček


Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd 2022

12. 7. 2022

Fotogalerie ze slavnostního vyřazení žáků 9.tříd 2022


UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

2. 6. 2022

DNE  30. 6. MAJÍ  VŠICHNI  STRÁVNÍCI  OBĚD  ODHLÁŠENÝ. KDO  MÁ  ZÁJEM  O  OBĚD,  MUSÍ  SI  HO  SÁM  PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI  DO  ČTVRTKA  23.  6. DO 10.00 HODIN.  VÝDEJ  BUDE  OD  10.00 – 12.00 HODIN


INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

20. 5. 2022

Vážení rodiče,
Těšíme se na první setkání s Vámi v úterý 7. června 2022 v 15:00h 
(další setkání plánujeme 8. 9. 2022 v 15:00h v rámci třídních schůzek 1. roč.). Na schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.

Ve školním roce 2022/2023 přivítáme v naší škole 96 prvňáčků. Z toho 74 na Švermové a 22 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.
Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. První dny si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 
Ve čtvrtek 1. 9. se slavnostně přivítáme v 7:45 s dětmi a rodiči a strávíme čas do 8:40h. V následujících dnech bude výuka probíhat takto: 
2. 9., 5. 9. do 9:35h, 6. 9. do 10:30h a od 7. 9. do 11:30h.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase poslali nebo vhodili do schránky školy tyto dokumenty (vše nejlépe do 23. 6. 2022):
- PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz 
- PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz
Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, také budou k dispozici na informační schůzce.
Žáci, kteří budou mít oběd přihlášený na školní rok 2022/2023 budou mít oběd automaticky přihlášený od 2. 9. 2022. V případě, že první týden nepůjde některý z žáků na oběd, je nutné, aby rodiče žákovi oběd odhlásili např. telefonicky u vedoucí ŠJ (tel. 566 503 994).

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit v budově Švermova do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2022. Žáci jsou přihlášeni do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL, což znamená, že budou 1x týdně dostávat zdarma mléko neochucené, jogurt nebo sýr a ovoce nebo zeleninu.
 
Brzy na shledanou
 
Mgr. Hana Bořilová 1.A
Mgr. Radka Müllerová 1.B
Mgr. Ivona Veselská 1.C
Mgr. Iveta Klementová 1.Z (Zámek)


Schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd

20. 5. 2022

Dne 9.6. 2022 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech, které proběhnou na počátku příštího školního roku.


UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

20. 5. 2022

DNE  30. 6. MAJÍ  VŠICHNI  STRÁVNÍCI  OBĚD  ODHLÁŠENÝ.

KDO  MÁ  ZÁJEM  O  OBĚD,  MUSÍ  SI  HO  SÁM  PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI  DO  ČTVRTKA  23.  6. DO 10.00 HODIN.
VÝDEJ  V JÍDELNĚ   BUDE  OD  10.00 – 12.00 HODIN


Upozornění na zabezpečení koloběžek

3. 5. 2022

Škola poskytuje k jejich uložení venkovní (mezi základní školou a mateřskou školou) a vnitřní (šatnová kóje) prostory. Ale je nutno si koloběžky zabezpečit zámkem.
Vedení školy


Výsledky přijímacího řízení

28. 4. 2022

Výsledky přijímacího řízení matematická třída 2022/2023 


V týdnu 25.-29.4.2022 se uskuteční celokrajský projekt Vysočina v pohybu

20. 4. 2022

Vysočina v pohybu

Naše škola se zapojuje zpřístupněním lezecké stěny pro širokou veřejnost.
Stěnu můžete navštívit v těchto termínech:
Pondělí   25.4.   16-18 hod.
Čtvrtek    28.4.   15-18 hod.
Pátek       29.4.  15-17 hod.
Provoz a vaše bezpečnost bude zajištěna zkušenými instruktory, materiál na lezení vám rádi zapůjčíme.
Těšíme se na vaši návštěvu.  Za organizátory Ivo Šimurda


Velikonoční přání.

14. 4. 2022

Milí rodiče, žáci a přátelé naší školy, chtěli bychom Vám popřát vše dobré k velikonočním svátkům. A předáváme i krásné, tradiční přání od našich polských přátel z družební školy v Krzywini.
Přání, aby  velikonoční čas nás naplnil silou, radostí a optimismem a úsměv nás provázel každý den, je i naším přáním.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček


Přijatí žáci k základnímu vzdělávání 2022/2023

13. 4. 2022

Archiv