Švermova

leták COVID

15. 11. 2021


Informace o třídních schůzkách (v prostředí MICROSOFT TEAMS)

2. 11. 2021

Proběhnou v plánovaném termínu během příštího týdne, jak máme uvedeno i ve školním kalendáři.

Ve škole Švermova 4 budou třídní schůzky ve čtvrtek 11.11.2021

2. stupeň od 15,30 hodin   TEAMS !!!
1. stupeň od 16,15 hodin     TEAMS !!!

Žáci 1. ročníku budou mít schůzky také 11.11. 2021, dle pokynů třídních učitelů.
Ve škole Zámek 4 budou třídní schůzky v úterý 9.11.2021 dle pokynů třídních učitelů.
Vedení školy


Aktivity školy se opět rozjíždějí, pomalu, ale jistě.

8. 9. 2021
  • Aktivity žáků a učitelů
  • Výstava, kterou jsme získali z Prahy a připravil ji z USTRu pan Petr Blažek ve spolupráci s Alexandrem Vondrou, zaujala naše osmáky a deváťáky. Všichni jsme si navíc zazpívali i písničku, které se stala v době pádu železné opony hosně populární a často zpívaná - Náměšť od Jaroslava Hutky. Krásný se svět ........

Rodičovské schůzky 1. ročník

1. 9. 2021

Vážení rodiče,
zveme Vás na první třídní schůzku 1. ročníku, která se uskuteční dne 9. 9. 2021 v 15:30 hod. ve třídách 1. A, B, C.
Těšíme se na Vás.
třídní učitelky J. Kvapilová, D. Kosová, V. Marčáková


Přání do nového školního roku.

31. 8. 2021

Každodenně přichází tolik důležitých informací a pokynů, takže jenom co nejstručněji.
Mám před sebou náš nový školní kalendář plný akcí, úsměvů a foteček a také dnešní dopis od rodičů našich žáků. Oboje je moc pěkné a milé. Potěšilo nás to a nalilo ještě více optimismu a chuti do práce, které si vážíme.  
Za vedení naší základní školy bychom vám chtěli popřát vše dobré a lepší školní rok. Držme si palce a s chutí do toho, jsme natěšeni, je prvního září nového školního roku 2021-2022.

Jaroslav Ptáček 


Zahájení školního roku 2021/22

30. 8. 2021


Žáky přivítáme ve středu 1. září 2021.

Testování a mimořádná opatření od 1. 9. 2021 /materiál ministerstva zdravotnictví/ :

Testování všech žáků proběhne 1., 6. a 9. září (ANTIGEN TEST KIT od firmy GENRUI).
Prosíme rodiče žáků 1. tříd, aby přivedli děti první školní den o něco dříve – od 7:30h, aby se žáci do 8:00hodin stačili otestovat.
Test ve škole NEMUSÍ PODSTOUPIT ŽÁCI OČKOVANÍ (14 dnů po dokončeném očkování), ŽÁCI PO PRODĚLANÉ NEMOCI Covid 19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu) a žáci, kteří se prokážou laboratorním testem. NUTNO DOLOŽIT TŘÍDNÍMU UČITELI.
Netestovaní žáci musí mít respirátor po celou dobu vyučování.
Ve třídách během výuky nemusí mít žáci a pedagogičtí zaměstnanci ochranu dýchacích cest, ve společných prostorách však musí mít respirátory.
Stěhování žáků na různé předměty mimo kmenové třídy bude omezeno na minimum.

1.ročník:

1. 9. - Rodiče (doprovod) musí mít respirátor. Žáci budou ve škole 1 hodinu. Nemají přihlášený oběd ani školní družinu.

2. 9. – žáci budou ve škole 2 vyučovací hodiny, půjdou na oběd i do družiny.

3. 9. - žáci budou ve škole 3 vyučovací hodiny, půjdou na oběd i do družiny.

2. – 5. ročník:

1.9. – žáci budou mít výuku do 9:30hodin, pak mohou jít na oběd a do školní družiny, pokud jsou přihlášeni.

Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu.

6. – 9. ročník:

1. 9. – žáci budou mít výuku do 9:15h. Poté následuje oběd.

Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu.


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU

19. 8. 2021

Vážení rodiče,
zveme vás na první třídní schůzky 6. ročníku, které se uskuteční dne 2. 9. 2021 v 15:30 hod.
Na schůzce se seznámíte s třídní učitelkou/ s třídním učitelem a budete informováni o programu Harmonizačních dnů, které se uskuteční v týdnu od 6. 9. 2021.


Každý příspěvek je dobrý – pomáháme základní škole po ničivé katastrofě.

16. 7. 2021

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

s našimi dlouholetými kolegy z celorepublikového sdružení TOŠ (trvalá obnova školy) jsme už od června ve spojení s naší externí spolupracovnicí, členkou TOŠ a učitelkou z Moravské Nové Vsi.

Probírali jsme situaci na jižní Moravě a spolu přemýšleli, jak by mohly naše školy společně či jednotlivě pomoci těm, kteří to nyní potřebují a zejména to budou potřebovat posléze v době, až opadne současná velká a úžasná vlna solidarity a podpory z celé země. 

Kolega ředitel ZŠ z Chraštic k tomu poznamenává: „Ani si vlastně nedovedu představit, jaké starosti a problémy nyní řeší kolegyně a kolegové ze škol postižených katastrofou. Jak a co budou muset řešit o prázdninách, jaký bude jejich příští školní rok ...?  Oproti tomu jsou asi naše nynější ředitelské starosti procházkou růžovým sadem. Za pár týdnů bude ale více jasno a pak bychom i my mohli nabídnout to, co bude třeba nejvíce - bude-li to v našich silách a možnostech. Věřím, že něco určitě vymyslíme a každý přispěje tak, jak to bude možné ... Zatím mě napadají jen peníze, které by šlo vybírat a posílat na konkrétní účel - obnovu a zprovoznění školy, ale mohla by to být i konkrétní nabídka rodinám (např. umístění dětí na táborech atp., aby se dostaly někam jinam a bylo o ně dobře postaráno v době, kdy rodiny řeší jiné problémy), mohli bychom pomoci i přímo nějakými brigádami na místě nebo nabídnout z našich zásob či přebytků školní vybavení, pomůcky, učebnice, nábytek, hračky. Moc vám děkuji za vaše přemýšlení o tom všem. A za vaše případné reakce i konkrétní činy ...“

K tomu nabízím jednu z možností. Přes našeho spolupracovníka a kamaráda ředitele z Uherského Hradiště, který koordinuje naši pomoc, jsme se dozvěděli, že paní ředitelka H. Grossmannová ze ZŠ Moravská Nová Ves v této chvíli potřebuje pro svoji školu hlavně materiální pomoc (trámy, krytinu atd.). Škola je na tom velmi špatně a uvažují, že jednu budovu budou muset zbourat. V této chvíli nám ale nemůže víc říci, protože její učitelé jsou z Moravské Nové Vsi a většina řeší vlastní bydlení včetně paní ředitelky. Proto zveřejňuji s jejím souhlasem  jejich číslo účtu, ze kterého průběžně čerpají prostředky na nezbytné zprovoznění školy :    

6013203349/0800, Variabilní symbol: 2

Děkuji všem za případnou pomoc.

Za celé vedení školy vám přeji pěkné léto a načerpání nových sil a elánu do dalšího žití.

Jaroslav Ptáček


Informace o letním provozu sportovního areálu

11. 7. 2021

Ve všední dny , ale i v sobotu a neděli dopoledne i odpoledne je areál zpřístupněn veřejnosti, není potřeba předchozího nahlášení.

Dle možností obsluhy a počasí nabízíme ve všední dny otevřený školní bufet s přístupem od hřiště v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin. V případě  vašeho zájmu je možno otevírací dobu prodloužit, zde jsou také k dispozici klíče od venkovních WC.

Těšíme se na vás, především na ty, kteří už přestanou ničit vybavení, trávník a sítě.

Vedení ZŠ


Zamyšlení v posledním dni školního roku

30. 6. 2021

Zamyšlení v posledním dni školního roku 2020-2021 z naší „sluníčkové školy“, která  má motto : RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL. 
Pamatujete na dva malé čmeláčky, jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem? Vydali se na strastiplnou cestu, čekalo je plno nových setkání a nebezpečných dobrodružství. 
Uplynulý školní rok byl takovou cestou. Strastiplnou, zcela novou a neprobádanou, s nečekanými zatáčkami i výmoly .
Poslední měsíce školního roku uběhly, s nimi i naplněné cíle, úkoly, úspěchy, ale i malá zklamání, nemalé starosti i radosti. Za námi je poslední den školního roku, dozněly poslední tóny klavíru ve vestibulu, kytičky našly svoje nové slzící majitelky. Od vedení školy mnohokrát zaznělo upřímné poděkování za odvedenou práci pedagogickým i provozním zaměstnancům. Společně jsme za všech okolností dělali  vše, jak jsme nejlépe dovedli, nabízeli žákům, rodičům a zřizovateli jen to dobré. Hledali jsme často v mnoha situacích signál lidského štěstí a radosti, každý den jsme přirozeně dělali nejen to, co musíme, ale i to, co pomůže škole a všem okolo ní - „žít“ v ní lépe  a dokonaleji. 
To stejné přeji i vám rodičům a spolupracovníkům školy, a ať se daří, i v příštím školním roce, aby splnil vaše očekávání, byli jsme tolerantní. Abychom si mohli užít toho, co hřeje člověka nejvíc – úctu druhých a uvědomění si, co je zbytečné a co naopak jako důležité je třeba hájit a posílit.
Všem spolupracovníků ještě jedno přání - přijměte přání krásné dovolené, načerpejte novou sílu, užijte dny léta. Najděme si čas na sebe a svoje blízké, zkusme se zastavit, protože nikdo jiný není  za naše zdraví a štěstí zodpovědný kromě nás samotných. 
Zdravím a těším se na další spolupráci. Jaroslav Ptáček

P.S. „Bzuk a Ťuk si libovali, jaký to je krásný den, než se přihnal vítr a přivál bouřkové mraky. Usmyslili si, že na vítr vyzrají…“
Také jsme si do minulého týdne ve škole mysleli, že ten nařízený šílený nouzový stav je naší velkou výjimečnou zkouškou. Ale nynější hrůzy na jižní Moravě to překonaly. Už máme místního koordinátora a spřízněnou školu, které budeme dlouhodobě pomáhat. Jsme s nimi a držíme jim palečky.INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

6. 6. 2021

Vážení rodiče,

Těšíme se na setkání s Vámi v úterý 15. června 2021 v 15:30h (a pak později 9. 9. 2021 v 15:00h na třídních schůzkách). Na schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku. Po schůzce proběhne krátké setkání s paní učitelkou a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.


Archiv