Švermova

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU

5. 11. 2022

V úterý 25.10.2022 proběhlo v areálu Martina Koukala ve Žďáře nad Sázavou republikové finále v přespolním běhu. Po vítězství v krajském kole se představilo 5 děvčat ze ZŠ Švermova ve složení Veronika Červinková 8.A, Andrea Musiolová 8.B, Nela Hrubá 8.B, Adéla Bezchlebová 8.B a Barbora Košťálová 8.B. Na členité, travnaté trati se naše holky neztratily a v celkovém pořadí obsadily krásné 8. místo z celkových 15 družstev celé republiky.  V jednotlivcích byla nejlepší Veronika na 4.místě, Andrea skončila na 35.místě, Nela na 46.místě, Adéla na 47.místě a Barbora obsadila 49.místo. V tomto závodu startovalo 81 závodnic.

ZA VELKÝ ÚSPĚCH PATŘÍ DĚVČATŮM VELKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY A MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU.


Svatováclavská štafeta ve sportovním areálu u školy

25. 9. 2022

Pondělí 26.9. 2022
Dle celoročního plánu proběhne v tento den tradiční sportovní klání -  Svatováclavské štafety ve sportovním areálu u školy. Soutěží nejprve  žáci naší školy v 11,45 hodin,  poté ve 14,00 hodin následuje prestižní štafeta 3 žďárských základních škol a vyvrcholením je v 15,00 hodin štafeta mezi rodiči našich žáků a učiteli naší školy.
Je to jeden z našich příspěveků k udržování tělesné zdatnosti od nejmenších až po ty starší.
S touto akcí jsme stejně jako vloni zapojeni do EVROPSKÉHO TÝDNE SPORTU.
PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel


Středa 14. září 2022 a Josef JOE Chromý opět na naší škole.

15. 9. 2022

Po třech letech si opět našel čas na inspirativní návštěvu u nás ve škole.
JOE je žďárským rodákem, čestným občanem našeho města, ceněným podnikatelem a vinařem v Tasmánii. Byl dokonce vybrán a poté osloven, aby se zúčastnil slavnostního obědu s anglickou královnou Alžbětou II. Pozvání na oběd přijal také u nás. Ve školní jídelně byl nadšen jak výběrem, zvolil čočkovou polévku, králíka na zelenině, tvarohový krém a čaj  podzimní vášeň, tak způsobem a kulturou stolování nejmladších strávníků, se kterými se setkal. Fotografie s kuchařkami zůstane milou vzpomínkou.
Setkání s rozšířeným vedením organizace se točilo okolo způsobu vedení lidí a tzv. Josefova manažerského desatera.
Vrcholem návštěvy ve škole bylo hodinové setkání s deváťáky, kteří s údivem poslouchali příběh Josefa Chromého a životní cestu ze Žďáru, o útěku před komunisty přes Rakousko a několikaměsíční plavbě lodí až do Austrálie. I to, že Josef měl větší štěstí než jeho dva společníci na útěku.
Bédu Lysého postřelili do nohy, chytili a zavřeli do vězení, když ho pustili nasadili ho na těžké práce do dolů a likvidovali mu život i dál. Bédu Lysého JOE s panem Vítem Filipenským, spoluorganizátorem nynějšího pobytu a bohatého programu J.Chromého, pravidelně navštěvoval v Prostějově. JOE vždy hledal způsoby, jak jeho a jeho rodinu podpořit. Přibližně před 3 lety zemřel. Toho druhého kamaráda ztratili cestou a už ho nikdy nenašli, ani o něm neslyšeli.
Otázky žáků byly zasvěcené a ukončit setkání se nikomu nechtělo.
Děkujeme, nyní už na velkou dálku, pane Josefe Chromý, přejeme hodně  zdraví a vitality.
A informace pro vás na závěr.
Pořídili jsme z návštěvy video, sestříhali a  odkaz na něj brzy uveřejníme na našich stránkách. Také kolovala mezi námi kniha, která vyšla k jeho 90. narozeninám, je krásná a plná  inspirace. Doporučujeme ji.
Jaroslav Ptáček 


Slovo ředitele

10. 8. 2022

Blíží se 1. září 2022 a s ním nový školní rok 2022-2023.
Milí přátelé naší školy, 
vysvědčení bylo předáno, poslední tóny klavíru ve vestibulu školy i na radnici při loučení s našimi čtyřmi třídami deváťáků dozněly, kytičky, dárečky i milá poděkování našly svoje slzící vděčné adresáty. Děkujeme rodičům i žákům. Také od vedení školy mnohokráte zaznělo upřímné poděkování za poctivě odvedenou práci pedagogům, ekonomickému úseku, vychovatelům, asistentům a všem ostatním kolegům zaměstnancům. 
Uplynulý rok byl náročný, pestrý, zajímavý, zkrátka poněkud jiný, dokladem toho jsou i fotografie zachycující několik okamžiků ze života školy, momentky, které by vás při listování novým školním kalendářem mohly zaujmout. Najdete v něm (samozřejmě už jsou i na webových stránkách školy) základní informace o zaměstnancích školy a harmonogram akcí na celý následující školní rok.  
Škola se na dva měsíce pro žáky a pedagogy uzavřela, ale vedení školy i jednotlivé úseky pokračují, uzavírají uplynulý školní rok a připravují vše nezbytné na nové období. Nastupují řemeslníci i opraváři, je třeba udržovat v pořádku školní pozemky pro pracovní činnosti a školní sportovní areál, který o prázdninách slouží veřejnosti. 
Dovolte mně vyslovit přání adresované vám všem, kolegům, žákům, rodičům i spolupracovníkům školy. Ať se nám podaří v příštím školním roce splnit naše očekávání i předsevzetí předat našim žákům maximum možného. Ať se podaří nově nastupujícím kolegům navázat na nastavenou vysokou úroveň úspěšné školy. Abychom stále byli tolerantní, trpěliví a užívali si toho, co hřeje člověka nejvíce – úcty, radosti, vzájemné podpory, důvěry, otevřenosti, bezpečí a svobody.
Zdravím všechny a těším se na další spolupráci ve školním roce 2022-2023. 
Jaroslav Ptáček


Slavnostní vyřazení žáků 9.tříd 2022

12. 7. 2022

Fotogalerie ze slavnostního vyřazení žáků 9.tříd 2022


Archiv