Švermova

Informace k prvnímu pololetí

20. 1. 2021

Vážení rodiče.Zítra máme jednadvacátého v jednadvacátém roce a jednadvacátém století.
To je příležitost k několika informacím k prvnímu pololetí školního roku 2020-2021.
Stejně jako vy, i my s nasazením všech sil (snad ne posledních) to zvládáme. Kuchařky vaří a nemoci se jim vyhýbají, o děti rodičů krizových zaměstnanců ve speciální třídě je také postaráno, asistentky a vychovatelky odvádějí kreativní práci, stejně jako všichni učitelé i provozní zaměstnanci. Prvňáci a druháci alespoň trochu zaplnili smutně prázdnou školu.
V pondělí máme pedagogickou radu, kde budeme schvalovat všechny povinné náležitosti, uzavřeme první pololetí, odpoledne se sejde i Školská rada, která musí schválit navržené úpravy ŠVP.
Naší výhodou je, že již několik let pracujeme s elektronickou třídní knihou, tudíž se vám v systému bakaláři zobrazí kromě známek průběžných i známka výsledná.
Po pedagogické radě vytiskneme výpisy pololetních vysvědčení, které budou připraveny pro všechny žáky hned po jejich návratu do školy.
Potřebné informace se pokusíme pro vás připravit hned, jak je dostaneme z MŠMT, o víkendu před ukončením jarních prázdnin by na obvyklém místě byly případné rozvrhy distanční výuky. Doufáme ale, že snad budou už rozvrhy normální. Kéž by.
Jestli se s nejmenšími chcete projet v lyžařských stopách na školním hřišti, tak použijte jedinou možnou otevřenou vrchní branku (mezi školou a školkou), už svým dětem prosím neukazujte, jak dokážete skákat přes plot.
Tak přejeme vše dobré a ať se to konečně zlepší.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček


ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠD OD 18.1. 2021

17. 1. 2021

VÝDEJ   OBĚDŮ  V DOBĚ  DISTANČNÍ   VÝUKY  OD 11. 1. do 22. 1.  2021

8. 1. 2021

Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
Pouze žáci prvních a druhých tříd jsou automaticky od 4. 1. do 8. 1. přihlášeni na obědy. Pokud nemáte o stravování zájem, odhlaste stravu nejpozději do pondělí 4. 1. do 6.00 hodin. 
Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní dostávat obědy pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120, telefonicky - záznamník 566 625 344


2. STUPEŇ od 11.1. 2021 - INFORMACE

8. 1. 2021

Online schůzky k přijímacímu řízení

6. 1. 2021

Vážení rodiče žáků devátých tříd, 
nabízíme Vám možnost získat informace k přijímacímu řízení. Schůzka může proběhnout pouze elektronicky  prostřednictvím MS  TEAMS. Jednoduše se přihlásíte přes účet svých dětí do týmu Výchovný poradce a kariérový poradce (děti Vám určitě rády poradí) a zúčastníte se online konzultace.
Kdy?
9.A – 11.1.2021 v 18:00
9.B – 13.1.2021 v 18:00
9.C – 20.1.2021 v 18:00
Program :
1. Aktuální informace k přijímacímu řízení
2. Vyplňování přihlášek
3. Zápisový lístek
4. Dotazy
Případné dotazy – tel.: 730 519 284            
Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.stupeň

 
I. STUPEŇ OD 4. 1. 2021 - INFORMACE

1. 1. 2021

4. 1. 2021 uvítáme ve škole pouze žáky 1. a 2. tříd. Připomínáme, že platí stále povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole – nutné 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky, pokud dítě navštěvuje ŠD.
Žáci 3.- 5. ročníku se budou vzdělávat distančně. Úkoly i on-line hodiny budou zadávány opět převážně v prostředí MS Teams. Distanční výuka je povinná. Prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
Žáci 3. – 5. tříd budou mít od 4. 1. 2021 obědy odhlášené. POKUD BUDOU MÍT ŽÁCI 3.- 5. ROČ. ZÁJEM O ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ I BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY, MUSÍ SE PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A. Trojákové – tel. 566 503 994 nebo ELEKTRONICKY.


2. STUPEŃ od 4. 1. 2021 - INFORMACE

1. 1. 2021

Od 4.1. 2021 se budou všichni žáci 2. stupně vzdělávat distančně. Jako součást distanční výuky je on-line výuka a na 2. stupni bude v pondělí 4.1. 2021 probíhat podle následujícího rozvrhu .
Upozornňuji, že první hodina v pondělí 4.1. je hodina s TU a začíná v 8:00 hodin.
Distanční výuka je povinná, a proto prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
On-line hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, zde žáci najdou i zadávané úkoly a v kalendáři termíny on-line hodin na další dny.
Informace o rozvrhu on-line výuky 2.stupně na další dny bude dána také na webové stránky školy v pondělí.
Žáci mají od 4.1. 2021 odhlášené obědy a pokud budou mít zájen o odběr obědů i během distanční výuky, musí si je přihlásit u vedoucí školní jídelny A.Trojákové – tel. 566 503 994,e-mail trojakova@4zszdar.cz.   Za vedení školy Mgr. Eva Kociánová


Přání

18. 12. 2020

Milí žáci, rodiče, kolegové,
dnes mám svoji poslední hodinu s deváťáky v roce 2020.
Rok 2020 byl krutým rokem pro všechny. Ale ze všeho se snažíme brát především pozitiva. Naučili jsme se improvizovat, sdílet, spolupracovat, více si věřit, vzájemně se podporovat. Uvědomili jsme si, jak nám záleží na našich dětech a žácích a jim zase na nás.
To není málo.
Žáci budou mít tentokrát delší prázdniny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Přejeme všem žákům a jejich rodinám i kolegům krásné Vánoce a do nového roku 2021 hodně zdraví. Odpočiňme si, načerpejme nových sil a v lednu, ať už prezenčně nebo distančně, začínáme.

Za vedení školy Jaroslav Ptáček, ředitel.


Informace o projektech na naší škole.

17. 12. 2020

Práce na nich nepřestává ani v nouzovém stavu. Je to mravenčí práce, podklady, doklady, zprávy o realizaci, ale naše úsilí se dlouhodobě vyplácí. Ohlédneme-li se zpět, tak se zdá až neuvěřitelné, že se nám podařilo získat pro školu téměř 14 milionů korun.

ICT nám pomáhá a Různé cesty byly velké projekty na vybavení a vzdělávání. Sluníčko popojdi maličko se naopak věnovalo zařazení hendikepovaných žáků, série projektů pod názvy Podpora vzdělávání cestou inkluze, Mozaika příležitostí a Nespočetné cesty nabídla pedagogům další vzdělání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzi, ICT a kariérovém poradenství. Velký ohlas má tandemová výuka a projektové dny s tematickým zaměřením, zahrnují i sdílení zkušeností s dalšími školami našeho kraje. A v neposlední řadě personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.   Škola získala za trilogii projektů ze Šablon celkem 4 160 tis. Kč

Jsme také realizátory projektu Broučkiáda, na který bylo přiděleno 945 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na vybudování přírodní zahrady a venkovní učebny.

Škola je také partnerem v krajském projektu IKAP Učíme se ze života pro život. Z částky 630 tis. Kč bylo podpořeno 7 pedagogů, kteří ověřovali ve výuce projektové materiály zaměřené na oblast čtenářské gramotnosti, podpory kreativity a podnikavosti, polytechniky, kariérového poradenství, ICT a jazykové kompetence. Zakoupeny byly stavebnice Merkur, laboratorní sady Vernier a tablety. 

Dalším projektem, kterému byla schválena částka 2 339 tis. Kč z MAS financovaný IROP, je projekt Modernizace odborné učebny fyziky a cvičné kuchyňky, realizovaný bude v červenci 2021.

Zajímavými projekty, kterých se účastníme, jsou DigiMe, Čisté hřiště, Vybavení školních jídelen, Malý občánek a Program DofE, což je program osobního rozvoje, který zahrnuje oblasti pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U aktivit si každý stanoví cíl, který ho bude motivovat a posouvat dál. Absolventi pak získají mezinárodně uznávaný certifikát.

A proč to nyní připomínám? Protože v současné době šetření, škrtů a nucených nákladů je toto cesta, na které se nám daří získávat velké množství prostředků pro učitele, žáky a na moderní vybavení školy. Každý návštěvník, který k nám přijde jednou za čas, to okamžitě registruje a kvituje. To je dobře.   J.Ptáček


VERNISÁŽ VÝSTAVY Charta 77 NA NAŠÍ ŠKOLE

16. 12. 2020

Včera proběhla úplně jiná vernisáž, než na jakou jsme zvyklí.
Bez diváků, hostů i nahlášených zájemců a návštěvníků.  Naši žáci virtuálnímu obecenstvu představili již instalovanou výstavu, kterou denně zhlédnou stovky našich žáků, od USTRu z Prahy  "Nemohli jsme mlčet, lidé Charty 77".
Děkuji moc našim šikovným žákům z 7.D a 9.B i povzbuzovatelům, členům rozšířeného vedení naší školy.
Bylo to fajn odpoledne.´ J.Ptáček

Video z výstavy


Online výuka 4.12. - 11.12.2020 2.stupeň

4. 12. 2020

Online výuka – rozvrh


Informace o zrušení vyhlášených volných dnů pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4

3. 12. 2020

Volné dny v souladu s §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb.v termínu 21. a 22. prosince 2020 nebudou pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 vyhlášeny z důvodu změněné situace v souvislosti s Covid-19.
Toto oznámení bylo projednáno se zřizovatelem.


Vyhlášení výsledků soutěže ,,Podzim čaruje''

2. 12. 2020

V době podzimní distanční výuky se žáci 2. stupně zapojili do školní výtvarné soutěže na téma: ,,Podzim čaruje''. Rozhodnout o tom, které dílo je to úplně nejlepší, bylo opravdu velmi těžké. Vážíme si všech zaslaných výtvorů, krásné inspirace pro ostatní i veškerého času, který soutěži naši žáci věnovali.

Gratulujeme vítězům:
1. místo: Zuzana Doležalová
2. místo: Monika Mazánková
3. místo: Aneta Šerejchová

Potěšte se malou ukázkou výtvorů našich šikovných a kreativních výtvarnic a výtvarníků. Mgr. Lenka Lidmilová


Online výuka 30.11. - 4.12.2020 2.stupeň

28. 11. 2020

Online výuka – rozvrh


PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11.

25. 11. 2020

PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11.2020


Návrat žáků od 18. listopadu – 1. a 2. třída

17. 11. 2020

Těšíme se na žáky prvních a druhých tříd, kteří se vrátí do školy v obvyklém režimu. 
Školní družina bude zajištěna ráno od 6:30 hodin, odpoledne do 16:00 hodin.
Děti si vezmou 2 roušky na vyučování a 2 roušky do školní družiny. 
Jsme rádi, že s vámi škola opět ožije.


Provoz školního areálu

9. 11. 2020

Během distanční výuky v nouzovém stavu nabízíme prostor školního sportovního areálu (mimo prostoru oploceného kurtu) všem žákům s doprovodem v době od 7,30  do 15,30 hodin. Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny a volnočasové prvky (horolezecká stěna, skluzavka, tyč …) využívejte pouze v doprovodu dospělých. Sportování je na vlastní nebezpečí. Vzhledem k uzavřenému relaxačnímu centru vám umožníme v tuto dobu vstup vrchní bránou (mezi školou a školkou).
Vedení školy  


Rozvrh on-line hodin 9.11. - 30.11. 2020 2. stupeň

8. 11. 2020

Rozvrh hodin online výuky 2. stupeň 


Rozvrh on-line hodin na pondělí 2.11. 2020 - 6.11 2020 2. stupeň

3. 11. 2020

Rozvrh hodin online výuky 2. stupeň 


Rozvrh on-line hodin na pondělí 2.11. 2020 - 2. stupeň

31. 10. 2020

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19 bude v pondělí 2. 11. 2020 probíhat jako součást distanční výuky on-line výuka na 2. stupni podle následujícího rozvrhu .
Informace o rozvrhu on-line výuky 2.stupně na další dny bude na stránky dána v pondělí.
On-line výuka na prvním stupni bude probíhat podle individuální domluvy třídních učitelů se žáky.

Děkujeme za pochopení Eva Kociánová


Školní jídelna - distanční výuka

29. 10. 2020

Informace k provozu školní jídelny


Jiné prázdniny

23. 10. 2020

Pěkný den,
děkujeme moc našim žáků i rodičům za stále zdokonalující se spolupráci, některým rodičům za vaši konkrétní pomoc a samozřejmě všem našim nezdolně kreativním kolegům a spolupracovníkům. A pro nás všechny připojuji několik důležitých poznámek, které vytvořili na MŠMT.  Za vedení školy Jaroslav Ptáček 


Biofeedback

22. 10. 2020

Vážení rodiče,

plánovaná prezentace přístroje Biofeedback, která měla proběhnout dne 4. listopadu 2020, bude vzhledem k epidemiologické situaci přesunuta na květen/červen. O náhradním termínu budete včas informováni na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.


Rozvrh hodin on-line výuky pro 2. stupeň v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

16. 10. 2020

V týdnu od 19. 10. do 23. 10.  bude  probíhat ve všech ročnících 2.stupně on-line výuka dle zvláštního rozvrhu. Přednost mají prioritní předměty – český jazyk, matematika a cizí jazyk.
On-line výuka na 1. stupni bude probíhat podle individuální domluvy třídních učitelů s žáky.


Důležité poznámky k aktuální distanční výuce

14. 10. 2020

Manuál MŠMT nám ukládá toto:

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se jedná o období od 14. 10. do 23. 10. 2020, což je osm pracovních dnů, bude z mého rozhodnutí do 23. 10. výuka probíhat převážně off- line. Učitelé měli možnost po vyhlášení opatření ministrem zdravotnictví a školství dne 12.10 připravit pro žáky učivo a zvolit způsob komunikace, který bude vyhovovat většině žáků třídy. Souvislá on-line výuka v těchto dnech probíhat nebude. Pokud by měla distanční výuka pokračovat i po termínu 2. 11. 2020 a budou dodány nové počítače z MŠMT, upravíme on-line výuku.

Přesto učitelé intenzívně připravují systém a časový harmonogram on-line výuky. Žáci budou svými třídními učiteli s tímto seznámeni.

V současné bohužel nedisponujeme dostatečným počtem počítačů k on-line výuce. Vyhlášení zakázky dle pravidel pro příspěvkové organizace trvá neúměrně dlouho, nákup kamer a dalších nástrojů je také velkým problémem.

Ale určitě bude vše v této oblasti k vaší i naší spokojenosti, stejně jako úspěšně proběhlo dovybavování školy pro žáky moderními názornými pomůckami, interaktivními tabulemi, přírodovědnými, chemickými a fyzikálními pomůckami. Což nám nyní není moc platné.

Děkuji za spolupráci a porozumění.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 10.2020              PaedDr. Jaroslav Ptáček


ORGANIZACE VÝUKY II. STUPNĚ OD 12. 10. DO 23. 10. 2020.

9. 10. 2020

Organizace výuky II. stupeň 


Hurá na kola!

5. 10. 2020

V letošním školním roce jsme zahájili výuku nejenom v lavicích, ale i na dopravním hřišti.  Žáčci 4. A se nejprve v učebně BESIP seznámili s pravidly bezpečné jízdy na kole, procvičili znalost dopravních značek, křižovatek a pak vyrazili na dopravní hřiště. Zde si pečlivě prošli celé hřiště a pak to přišlo. Nasedli na kola a učili se jezdit podle pravidel silničního provozu. Zkušenosti, které za celé dopoledne žáci získali,  budou procvičovat ve výuce a jízdu na hřišti  si vyzkouší ještě jednou na jaře.


Vyjádření hygieny k řešení vzniklé situace

22. 9. 2020

Dobrý den všem,
dnes proběhla médii informace o tom, že  nový ministr zdravotnictví Prymula doporučil ředitelům škol, aby zvážili vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září. Protáhlo by se tak volno, jelikož v následující pondělí je svátek.  Po domluvě s panem místostarostou Vám, ředitelům škol, píši stanovisko zřizovatele. Nepotýká-li se Vaše škola se závažnými problémy spojenými s nákazou Covid-19, pak ředitelské volno nedoporučujeme a byli bychom rádi, kdyby probíhala výuka standardním způsobem.
Děkuji Vám a přeji příjemný den.  S pozdravem   Mgr. Petr Sedlák   Odbor školství, kultury, sportu a marketingu


Karanténa zámecká škola - ředitelské volno

21. 9. 2020

Vážení rodiče,
byli jsme informováni KHS o tom, že v současné době probíhá testování vybraných žáků a všech pedagogických pracovníků
(včetně vychovatelky a asistentky pedagoga) na přítomnost coronaviru. KHS dle pokynů ministerstva zdravotnictví neshledala ve škole situaci jako vážnou a tedy celá zámecká škola (můžeme říci naštěstí) nebude v karanténě.
Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí zaměstnanci zámecké školy jsou prozatím v karanténě a škola nemůže organizačně zajistit výuku jinými pedagogy, vyhlašuje ředitel školy po domluvě s KHS ve dnech 21. až 23. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŠKOLU ZÁMEK 4.

Následující dny 24. a 25. 9. 2020 by škola zajistila z organizačních důvodů zkrácenou výuku od 7:55h do 11:30h bez školní družiny. Oběd budou mít děti, které chodí na oběd, zajištěn.
Výuka ve 2. Z bude probíhat ve dnech 24. a 25. 9. 2020 rovněž pouze do 11:30 hodin. Výuku povede paní třídní učitelka.      PaedDr. Jaroslav Ptáček


Karanténa zámecká škola

18. 9. 2020

Vážení rodiče,
KHS nás informovala o nařízení karantény pro všechny pedagogické zaměstnance pracoviště Zámek 4.
Z těchto důvodů ředitel školy vyhlašuje v pondělí 21. 9. 2020 pro odloučené pracoviště Zámek 4 den ředitelského volna. O dalším vývoji situace bude škola informovat rodiče ihned v pondělí e-maily a sdělením na webových stránkách školy.    PaedDr. Jaroslav Ptáček


Je 1. září a začíná nový školní rok 2020-2021.

31. 8. 2020

Milí žáci, moc se na vás těšíme. Jsme připraveni!

Na všechno?

Samozřejmě doufáme, stejně jako ostatní školy, že se nám podzimní pandemie vyhne a nezasáhne do našeho regionu. Zároveň si uvědomujeme, že naši školu navštěvuje velké množství žáků, a proto před začátkem školního roku 2020/21 přistupujeme k různým preventivním opatřením. Kromě vybavení se ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky se snažíme organizačně zajistit stravování v prostorách jídelny – třídní kolektivy by se zde měly co možná nejméně setkávat. Těm nejmladším umožníme, aby jednu z přestávek trávili venku na pozemku u školní zahrady. Při výjimečném stěhování žáků 2. stupně do odborných učeben bude zajištěno důkladné větrání.

Také je nutno počítat s možností, že škola bude muset dočasně přistoupit k dálkovému vzdělávání. Proto jsme v posledním srpnovém týdnu zajistili školení technické podpory pro pedagogické pracovníky. Zaměřili jsme se především na další možnosti systému Bakaláři, efektivní využití modulu pro komunikaci s rodiči i žáky a jiné. Metodik ICT v rámci proškolování kolektivu povede pedagogy i individuálně a pomůže jim s nalezením optimálních řešení elektronické komunikace. Náš zřizovatel nám také nabídl personální pomoc v provozu IT i při zpracování výběrových řízení na notebooky pro učitele na základě slibu MŠMT o podpoře distančního vzdělávání.

Jarní pandemie nás ujistila o tom, že pedagogové školy jsou flexibilní a vynalézaví, že jim na žácích opravdu záleží. Některým třídám se osvědčily jejich vlastní webové stránky, na které byli rodiče a žáci zvyklí již  z doby před pandemií. U všech tříd probíhala komunikace prostřednictvím e-mailů, v dalších třídách probíhaly konzultace i s využitím sociálních sítí, online komunikačních nástrojů či v závěru formou osobních setkání.

Soudě podle zpětné vazby od vás, žáků a rodičů, žádný sebelepší alternativní komunikační nástroj nemůže nahradit partu kamarádů ve třídě, ani osobnost učitele. Navíc máme k dispozici potřebné pomůcky a vybavení včetně odborných učeben, dílen, počítačových tříd, interaktivních tabulí či množství manipulačních pomůcek pro žáky se SVP, kterými se v posledních letech základní školy vybavily.

My učitelé to dobře víme a během uplynulých měsíců jste si to uvědomili jistě i vy, žáci a rodiče, že vlastně chodit do školy je prima věc.

Také se pokusíme rozklíčovat a adaptovat na naše prostředí nová nařízení, instrukce a metodiky. Školský zákon například zavádí povinnost účastnit se distanční výuky jako součást povinné školní docházky. Jakou formu máme zvolit, to není doporučeno, ale musíme splnit pokyn individualizace, tedy přizpůsobit vše podmínkám žáka. V našich silách ale není, jak jsme zjistili během jarních měsíců, výrazně přimět rodiče i žáky k výuce na dálku. Je to opět v rukou našich učitelů, vychovatelů a asistentů, na jejich osobní motivaci žáků, na vstřícném a kamarádském přístupu, používáním zdravého rozumu. Je i mnoho neznámých. Například přijdou obyčejná nachlazení i u pedagogů, vychovatelů i ostatních zaměstnanců. Co se dříve obětavě přecházelo, tak nyní se budou zvažovat mnohé širší souvislosti jako věk, společná domácnost se seniory či dlouhodobě nemocnými. Loajalita všech je velká, ale zabezpečit rozvrhy bez spojování a suplování externími spolupracovníky může být neřešitelným problémem. A co žáci? Mnozí rodiče úzkostlivě chrání své děti před nepohodlím i v době nekoronavirové, natož co nyní, někteří naopak svoje děti posílají mezi spolužáky i s pořádnou svíčkou u nosu i záchvaty kašlíčku. Povedeme si samozřejmě i evidenci těch, kteří trpí alergiemi s jejich specifickými příznaky. Problémem bude také nastavit modifikovaná pravidla pro omlouvání. Ještě více naroste už tak velká absence především u těch starších ročníků. Vždyť mnozí z nich ani nepovažovali za důležité zúčastnit se přípravek na přijímací zkoušky na střední školy, které jsme pro ně připravili a odborně i hygienicky zabezpečili.

A co nás zítra čeká? Slavnostně se přivítáme, prolistujeme nový školní kalendář s harmonogramem na celý školní rok a začneme. Žáci se budou minimálně stěhovat, budou hlavně ve svých kmenových třídách, máme upravený „jízdní řád“ pro stravování v jídelně, pro družiny. Harmonizační dny pro „šesťáky“ proběhnou také v modifikované podobě. Během září vyučující zjistí úroveň znalostí žáků ve třídách v jednotlivých předmětech a podle toho budou přesně upraveny obsahy vzdělávacích plánů třídám „na míru.“ Cílem bude probrat a přesunout priority učiva z jarního období loňského školního roku do úvodních měsíců roku letošního a plynule navázat aktuálním učivem.

Věříme, že to společně zvládneme.     PaedDr. Jaroslav Ptáček


Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

30. 8. 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 – v souvislosti s covid-19


Rodičům prvňáčků – informace pro 1. školní den

28. 8. 2020
  •  rodiče doprovodí svého prvňáčka do třídy, z hygienických důvodů s ochranou úst
  •  příchod do školy je od 7:30 – 7:50h - pavilon B
  •  společně s učitelkou budou děti plnit zajímavé úkoly (do 8:45 hodin)
  •  po té si vychovatelky odvedou děti do družiny, kde se jim budou věnovat
  •  mezitím budou rodiče informováni třídní učitelkou o průběhu výuky (i v době absence ve škole), 
  •  o chodu školní družiny, stravování a bezpečnostně hygienických opatřeních
  •   vychovatelky přivedou děti zpět do třídy, společně ukončíme první školní den v 9:30 hodin

Upozornění:
Můžete si zakoupit čip pro vstup do školy a ke stravování – u vedoucí školní jídelny, 120,- Kč 31.8. do 15:00 hodin - zadní vchod od skleníku nebo 1.9. v 9:30 po ukončení první společné schůzky. 
Připravte si s sebou vlastní psací potřeby (k vyplnění údajů), 200,- Kč na úhradu výtvarných a dalších potřeb.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. Tříd

Milí rodiče,
zveme Vás rovněž na schůzku s třídní učitelkou ve třídách 1.A, B, C dne 8. září v 15 hodin.

Těšíme se na Vás třídní učitelky 1.A, B a C třídy K. Bergerová, Z. Popelová, M. Trojánková

 


Schůzky šestých tříd s třídními učiteli

23. 8. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k situaci ve školách v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru se plánované červnové setkání rodičů s třídními učitelkami a třídním učitelem budoucích šestých tříd nemohlo uskutečnit.
První třídní schůzky se proto uskuteční 3. září 2020 od 15,30 hod. nejprve ve školní jídelně, poté s třídními učitelkami a třídním učitelem ve třídě. Rodiče obdrží mimo jiné informace o harmonizačních dnech, které se uskuteční v druhém týdnu září.   Mgr. Eva Kociánová


Archiv