Švermova

Virtuální prohlídka školy

2. 3. 2021

Vážení a milí návštěvníci našich stránek, chtěli bychom vám předat pozitivní zprávu z naší školy a vyslat trochu potřebné enegie do dalších dnů.
Jaroslav Ptáček


Oznámení

28. 2. 2021

Podle rozhodnutí vlády ČR z 26. 2. 2021 je zakázána přítomnost všech žáků základních škol ve škole. Žáci všech ročníků se od 1. 3. 2021 budou vzdělávat distančně. Výuka je povinná. Další informace najdete na webu MŠMT.


Třída poskytované péče 

28. 2. 2021

Z rozhodnutí Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 je určená naše škola k vykonávání péče o děti, u kterých nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
Provoz „třídy péče“ je každý pracovní den od 7:00h do 16:00h. (Čas může být upraven, dle potřeb rodičů). Rodiče si musí vyplnit a potvrdit zaměstnavatelem přihlášku a musí spadat do příslušné skupiny, dle usnesení vlády.
Děti budou chodit do prostor školní družiny – vchod zezadu od skleníku. Péči zajistí naše vychovatelky a asistentky. Obědy jsou dětem poskytovány přímo ve škole. Děti musí mít ochranu úst, dle nařízení vlády.
Dopoledne si budou děti plnit úkoly, popř. účastnit se on-line výuky (počítače poskytneme ve škole podle omezené kapacity.) Odpoledne budou děti chodit ven – na hřiště nebo vycházku v okolí školy.

Kontakt do třídy péče:  kupcova@4zszdar.cz   Telefon: 566 503 978  hrdinova@4zszdar.cz


VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY OD 1. 3. do 21. 3. 2021

27. 2. 2021

Všichni žáci základní školy mají pouze distanční výuku. Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní do odvolání dostávat obědy také pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120 nebo 732 536 144, telefonicky - záznamník 566 625 344. Termín platby obědů v hotovosti si prosím domluvte telefonicky s vedoucí školní jídelny mobil 732 536 144.


Informace ředitele školy

10. 2. 2021

Vážení rodiče,
průběžně Vás na našich stránkách informujeme a děkujeme za vaše zpětné vazby.
Často ale nemůžeme být rychlí dle vašich představ, neboť vše záleží na závazných pokynech a metodice, kterou průběžně dostáváme od MŠMT.
Prosím tedy o toleranci a trpělivost.
A velké díky za pochvaly, je to pro nás velké a potřebné pohlazení.     S pozdravem Jaroslav Ptáček


MATEMATICKÁ TŘÍDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

8. 2. 2021

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA. Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce budou plnit úkoly z matematiky a českého jazyka. Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice RODIČE –DOKUMENTY KE STAŽENÍ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude termín konání přijímací zkoušky oznámen později.


2. stupeň – rozvrh a informace

6. 2. 2021

Rozvrh pro žáky 2. stupně k výuce od 8.2. 2021 najdete ZDE.
Přestože nám současná epidemiologická situace nedovoluje vrátit žáky do školních lavic, výuka nadále probíhá, prostředí, rozsah i formu neustále zpřesňujeme a dolaďujeme.
Zároveň už plánujeme a připravujeme další školní rok. I v tom následujícím bude otevřena matematická třída, do které se mohou přihlásit žáci 5. ročníku . Přihlášky přijímáme od 1.2.2021. Přihlášku najdete v záložce RODIČE – dokumenty ke stažení. Vzhledem k současné situaci budou termín a kritéria přijetí oznámeny později.


Informace k zápisu do 1.třídy

6. 2. 2021

Podrobné informace k zápisu do 1.tříd


Nahlédnutí do 1. tříd

30. 1. 2021

Současná situace bohužel nedovolí, aby se prezenční výuky mohly účastnit všechny třídy. Pro ty žáky, kterým je po škole a třídě smutno, jsme připravili malé nahlédnutí k prvňáčkům. Možná, že se rádi nakouknou i budoucí prvňáčci. Na ty se již v dubnu těšíme, až dorazí k zápisu.
Každým rokem na jaře učitelé 1. stupně připravují zápis budoucích prvňáčků. Letos by měl zápis proběhnout ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Bohužel současná situace nás tlačí k tomu, abychom formu zápisu přizpůsobili aktuálním vládním opatřením. Proto sledujte, milí rodiče, stránky naší školy, kde budou včas uveřejněny podrobnosti zápisu, případně změny termínu.
Jen připomínáme, že zapsány budou děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Mgr. Jarmila Hrdinová


ZÁPISOVÉ LÍSTKY

29. 1. 2021

Vážení rodiče žáků 9.tříd,
zápisové lístky ( popřípadě vyplněné přihlášky na střední školy) si prosím vyzvedněte osobně ve škole v těchto dnech:

  • 17.2.2021 : 14:00 – 17:00
  • 24.2.2021 : 14:00 – 17:00

Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, tel.: 730 519 284


Pozdrav od parlamenťáků

29. 1. 2021

Letošní rok i část loňského roku budeme mít spojený zejména s koronavirem. Aktuálně mnoho aktivit a akcí, které jsme chtěli s parlamentem uskutečnit, muselo ustoupit do pozadí, ale aspoň se můžeme scházet online. Jsme otevřeni každému, kdo by mezi nás rád zavítal, chtěl si popovídat, či se pobavit. Stačí dát vědět komukoli z parlamentu a my vás rádi přivítáme v naší Teams místnosti.
Víme, že aktuální situace není jednoduchá pro nikoho, ani pro žáky a ani pro pedagogy. Stojí nás to všechno mnoho sil, plánovat si čas, učit se nové věci, učit se vzájemné toleranci a zvládat další úskalí, které jsme se společně snažili překonat. Tímto chceme podpořit žáky, aby vydrželi v nasazení a i nadále s pozitivním myšlením zvládali distanční výuku a dále bychom chtěli poděkovat pedagogům za jejich nelehký úkol při našem vzdělávání.
Děkujeme za vstřícný přístup, pomoc a podporu.                                                     
Monča za Školní parlament.


Vážení a milí rodiče, žáci i kolegové.

28. 1. 2021

Skončilo 1. pololetí školního roku 2020-2021, období, které bylo z hlediska vzdělávání a jeho organizace velmi nestandardní. Postavilo nás před nové výzvy. Podmínky pro distanční výuku, která převládala, se výrazně zlepšily a to nejen díky státní dotaci na nákup technického vybavení, ale též díky vysokému nasazení našich pedagogů, vychovatelek, asistentek a úsilí a spolupráci ze strany rodičů žáků.

Ještě před rokem si nikdo z nás nedovedl představit nejen výuku na dálku, ale i on-line rodičovské schůzky, on-line porady pedagogického sboru či webináře. Svět se nám překlopil do virtuální roviny, která nám trochu připomíná počítačové hry našich dětí.

Mnohé připravené akce, kurzy, soutěže, přehlídky i besedy jsme museli zrušit – namátkou týdenní lyžařský výcvikový kurz pro sedmáky, párkové závody, výměnný pobyt v polské škole, vánoční besídky, den otevřených dveří a další a další. Pedagogové přišli o celodenní seminář s Mgr. Michaelou Veselou a Mgr. Zdenkem Martínkem, našimi externími lektory.

Proběhla pedagogická rada, která shrnuje nejdůležitější záležitosti uplynulého období a plánuje další úkoly, všichni třídní učitelé hodnotí svoje žáky, výchovní poradci informují a rekapitulují schůzky s rodiči ohledně podpůrných i jiných opatření, pomáhají s přihláškami na střední školy, vedení školy upozorňuje na důležité povinnosti, výkazy, nabídky.

Ze Školské rady, která tento týden proběhla, vyplynuly také mnohé náměty. Poděkování za úsilí pedagogů i materiální pomoc ze školních zdrojů potřebným žákům, požadavek na navýšení počtu on-line hodin, tedy důraz ne na písemné zadávání ve stávající míře, ale na on-line vysílání, a to nejen hlavních předmětů. Doporučení maximálního využívání učebnic a textů i v této době. Školská rada schválila dodatky ŠVP, například přesuny části učiva, systém hodnocení a klasifikace během distanční výuky.

Výpisy vysvědčení jsou vytištěny pro všechny žáky, dnes je ale od svých třídních učitelů obdrží pouze žáci prvních a druhých tříd.

Současná složitá situace není u konce a nás čeká řešení dalších záležitostí, které patří k chodu školy. Každým rokem se žáci 5. tříd a učitelé připravují a těší na pohádkový zápis budoucích prvňáčků. Ten by měl proběhnout ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Bohužel letos bez účasti starších spolužáků, ale samozřejmě všichni kolegové z 1. stupně tradičně vytvoří vstřícné a milé prostředí pro tuto zásadní událost v životě začínajícího školáčka.

V příštím školním roce budeme znovu v 6. ročníku otvírat třídu s rozšířenou výukou matematiky. Žáci pátých tříd ze Švermovy 4 a Zámek 4, ale i z ostatních škol, si již nyní mohou podat přihlášku, která je ke stažení na stránkách školy.

Naši žáci se i nyní účastní vědomostních soutěží, které letos probíhají v omezené míře a on-line, pokračují mnohé projekty, do kterých je škola aktivně zapojena.

Velké poděkování patří těm, bez kterých bychom nemohli fungovat. Jedná se o extrémně vytížený ekonomický úsek a sekretariát školy. Dále o provozní pracovníky, paní školnici a pana školníka, vedoucí školní jídelny, zaměstnance kuchyně i výdejny.

Stejně jako vy, žáci a rodiče, i my věříme, že se nám - pedagogům v brzké době opět poštěstí stát ve třídě před našimi žáky a že se distanční výuka stane pouze vítaným doplňkem k  tradiční výuce prezenční.

Vedení školy


Informace k prvnímu pololetí

20. 1. 2021

Vážení rodiče.Zítra máme jednadvacátého v jednadvacátém roce a jednadvacátém století.
To je příležitost k několika informacím k prvnímu pololetí školního roku 2020-2021.
Stejně jako vy, i my s nasazením všech sil (snad ne posledních) to zvládáme. Kuchařky vaří a nemoci se jim vyhýbají, o děti rodičů krizových zaměstnanců ve speciální třídě je také postaráno, asistentky a vychovatelky odvádějí kreativní práci, stejně jako všichni učitelé i provozní zaměstnanci. Prvňáci a druháci alespoň trochu zaplnili smutně prázdnou školu.
V pondělí máme pedagogickou radu, kde budeme schvalovat všechny povinné náležitosti, uzavřeme první pololetí, odpoledne se sejde i Školská rada, která musí schválit navržené úpravy ŠVP.
Naší výhodou je, že již několik let pracujeme s elektronickou třídní knihou, tudíž se vám v systému bakaláři zobrazí kromě známek průběžných i známka výsledná.
Po pedagogické radě vytiskneme výpisy pololetních vysvědčení, které budou připraveny pro všechny žáky hned po jejich návratu do školy.
Potřebné informace se pokusíme pro vás připravit hned, jak je dostaneme z MŠMT, o víkendu před ukončením jarních prázdnin by na obvyklém místě byly případné rozvrhy distanční výuky. Doufáme ale, že snad budou už rozvrhy normální. Kéž by.
Jestli se s nejmenšími chcete projet v lyžařských stopách na školním hřišti, tak použijte jedinou možnou otevřenou vrchní branku (mezi školou a školkou), už svým dětem prosím neukazujte, jak dokážete skákat přes plot.
Tak přejeme vše dobré a ať se to konečně zlepší.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček


ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠD OD 18.1. 2021

17. 1. 2021

VÝDEJ   OBĚDŮ  V DOBĚ  DISTANČNÍ   VÝUKY  OD 11. 1. do 22. 1.  2021

8. 1. 2021

Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
Pouze žáci prvních a druhých tříd jsou automaticky od 4. 1. do 8. 1. přihlášeni na obědy. Pokud nemáte o stravování zájem, odhlaste stravu nejpozději do pondělí 4. 1. do 6.00 hodin. 
Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní dostávat obědy pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120, telefonicky - záznamník 566 625 344


2. STUPEŇ od 11.1. 2021 - INFORMACE

8. 1. 2021

Online schůzky k přijímacímu řízení

6. 1. 2021

Vážení rodiče žáků devátých tříd, 
nabízíme Vám možnost získat informace k přijímacímu řízení. Schůzka může proběhnout pouze elektronicky  prostřednictvím MS  TEAMS. Jednoduše se přihlásíte přes účet svých dětí do týmu Výchovný poradce a kariérový poradce (děti Vám určitě rády poradí) a zúčastníte se online konzultace.
Kdy?
9.A – 11.1.2021 v 18:00
9.B – 13.1.2021 v 18:00
9.C – 20.1.2021 v 18:00
Program :
1. Aktuální informace k přijímacímu řízení
2. Vyplňování přihlášek
3. Zápisový lístek
4. Dotazy
Případné dotazy – tel.: 730 519 284            
Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.stupeň

 
I. STUPEŇ OD 4. 1. 2021 - INFORMACE

1. 1. 2021

4. 1. 2021 uvítáme ve škole pouze žáky 1. a 2. tříd. Připomínáme, že platí stále povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole – nutné 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky, pokud dítě navštěvuje ŠD.
Žáci 3.- 5. ročníku se budou vzdělávat distančně. Úkoly i on-line hodiny budou zadávány opět převážně v prostředí MS Teams. Distanční výuka je povinná. Prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
Žáci 3. – 5. tříd budou mít od 4. 1. 2021 obědy odhlášené. POKUD BUDOU MÍT ŽÁCI 3.- 5. ROČ. ZÁJEM O ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ I BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY, MUSÍ SE PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A. Trojákové – tel. 566 503 994 nebo ELEKTRONICKY.


2. STUPEŃ od 4. 1. 2021 - INFORMACE

1. 1. 2021

Od 4.1. 2021 se budou všichni žáci 2. stupně vzdělávat distančně. Jako součást distanční výuky je on-line výuka a na 2. stupni bude v pondělí 4.1. 2021 probíhat podle následujícího rozvrhu .
Upozornňuji, že první hodina v pondělí 4.1. je hodina s TU a začíná v 8:00 hodin.
Distanční výuka je povinná, a proto prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
On-line hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, zde žáci najdou i zadávané úkoly a v kalendáři termíny on-line hodin na další dny.
Informace o rozvrhu on-line výuky 2.stupně na další dny bude dána také na webové stránky školy v pondělí.
Žáci mají od 4.1. 2021 odhlášené obědy a pokud budou mít zájen o odběr obědů i během distanční výuky, musí si je přihlásit u vedoucí školní jídelny A.Trojákové – tel. 566 503 994,e-mail trojakova@4zszdar.cz.   Za vedení školy Mgr. Eva Kociánová


Přání

18. 12. 2020

Milí žáci, rodiče, kolegové,
dnes mám svoji poslední hodinu s deváťáky v roce 2020.
Rok 2020 byl krutým rokem pro všechny. Ale ze všeho se snažíme brát především pozitiva. Naučili jsme se improvizovat, sdílet, spolupracovat, více si věřit, vzájemně se podporovat. Uvědomili jsme si, jak nám záleží na našich dětech a žácích a jim zase na nás.
To není málo.
Žáci budou mít tentokrát delší prázdniny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Přejeme všem žákům a jejich rodinám i kolegům krásné Vánoce a do nového roku 2021 hodně zdraví. Odpočiňme si, načerpejme nových sil a v lednu, ať už prezenčně nebo distančně, začínáme.

Za vedení školy Jaroslav Ptáček, ředitel.


Informace o projektech na naší škole.

17. 12. 2020

Práce na nich nepřestává ani v nouzovém stavu. Je to mravenčí práce, podklady, doklady, zprávy o realizaci, ale naše úsilí se dlouhodobě vyplácí. Ohlédneme-li se zpět, tak se zdá až neuvěřitelné, že se nám podařilo získat pro školu téměř 14 milionů korun.

ICT nám pomáhá a Různé cesty byly velké projekty na vybavení a vzdělávání. Sluníčko popojdi maličko se naopak věnovalo zařazení hendikepovaných žáků, série projektů pod názvy Podpora vzdělávání cestou inkluze, Mozaika příležitostí a Nespočetné cesty nabídla pedagogům další vzdělání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzi, ICT a kariérovém poradenství. Velký ohlas má tandemová výuka a projektové dny s tematickým zaměřením, zahrnují i sdílení zkušeností s dalšími školami našeho kraje. A v neposlední řadě personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.   Škola získala za trilogii projektů ze Šablon celkem 4 160 tis. Kč

Jsme také realizátory projektu Broučkiáda, na který bylo přiděleno 945 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na vybudování přírodní zahrady a venkovní učebny.

Škola je také partnerem v krajském projektu IKAP Učíme se ze života pro život. Z částky 630 tis. Kč bylo podpořeno 7 pedagogů, kteří ověřovali ve výuce projektové materiály zaměřené na oblast čtenářské gramotnosti, podpory kreativity a podnikavosti, polytechniky, kariérového poradenství, ICT a jazykové kompetence. Zakoupeny byly stavebnice Merkur, laboratorní sady Vernier a tablety. 

Dalším projektem, kterému byla schválena částka 2 339 tis. Kč z MAS financovaný IROP, je projekt Modernizace odborné učebny fyziky a cvičné kuchyňky, realizovaný bude v červenci 2021.

Zajímavými projekty, kterých se účastníme, jsou DigiMe, Čisté hřiště, Vybavení školních jídelen, Malý občánek a Program DofE, což je program osobního rozvoje, který zahrnuje oblasti pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U aktivit si každý stanoví cíl, který ho bude motivovat a posouvat dál. Absolventi pak získají mezinárodně uznávaný certifikát.

A proč to nyní připomínám? Protože v současné době šetření, škrtů a nucených nákladů je toto cesta, na které se nám daří získávat velké množství prostředků pro učitele, žáky a na moderní vybavení školy. Každý návštěvník, který k nám přijde jednou za čas, to okamžitě registruje a kvituje. To je dobře.   J.Ptáček


VERNISÁŽ VÝSTAVY Charta 77 NA NAŠÍ ŠKOLE

16. 12. 2020

Včera proběhla úplně jiná vernisáž, než na jakou jsme zvyklí.
Bez diváků, hostů i nahlášených zájemců a návštěvníků.  Naši žáci virtuálnímu obecenstvu představili již instalovanou výstavu, kterou denně zhlédnou stovky našich žáků, od USTRu z Prahy  "Nemohli jsme mlčet, lidé Charty 77".
Děkuji moc našim šikovným žákům z 7.D a 9.B i povzbuzovatelům, členům rozšířeného vedení naší školy.
Bylo to fajn odpoledne.´ J.Ptáček

Video z výstavy


Online výuka 4.12. - 11.12.2020 2.stupeň

4. 12. 2020

Online výuka – rozvrh


Informace o zrušení vyhlášených volných dnů pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4

3. 12. 2020

Volné dny v souladu s §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb.v termínu 21. a 22. prosince 2020 nebudou pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 vyhlášeny z důvodu změněné situace v souvislosti s Covid-19.
Toto oznámení bylo projednáno se zřizovatelem.


Vyhlášení výsledků soutěže ,,Podzim čaruje''

2. 12. 2020

V době podzimní distanční výuky se žáci 2. stupně zapojili do školní výtvarné soutěže na téma: ,,Podzim čaruje''. Rozhodnout o tom, které dílo je to úplně nejlepší, bylo opravdu velmi těžké. Vážíme si všech zaslaných výtvorů, krásné inspirace pro ostatní i veškerého času, který soutěži naši žáci věnovali.

Gratulujeme vítězům:
1. místo: Zuzana Doležalová
2. místo: Monika Mazánková
3. místo: Aneta Šerejchová

Potěšte se malou ukázkou výtvorů našich šikovných a kreativních výtvarnic a výtvarníků. Mgr. Lenka Lidmilová


Online výuka 30.11. - 4.12.2020 2.stupeň

28. 11. 2020

Online výuka – rozvrh


PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11.

25. 11. 2020

PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11.2020


Návrat žáků od 18. listopadu – 1. a 2. třída

17. 11. 2020

Těšíme se na žáky prvních a druhých tříd, kteří se vrátí do školy v obvyklém režimu. 
Školní družina bude zajištěna ráno od 6:30 hodin, odpoledne do 16:00 hodin.
Děti si vezmou 2 roušky na vyučování a 2 roušky do školní družiny. 
Jsme rádi, že s vámi škola opět ožije.


Provoz školního areálu

9. 11. 2020

Během distanční výuky v nouzovém stavu nabízíme prostor školního sportovního areálu (mimo prostoru oploceného kurtu) všem žákům s doprovodem v době od 7,30  do 15,30 hodin. Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny a volnočasové prvky (horolezecká stěna, skluzavka, tyč …) využívejte pouze v doprovodu dospělých. Sportování je na vlastní nebezpečí. Vzhledem k uzavřenému relaxačnímu centru vám umožníme v tuto dobu vstup vrchní bránou (mezi školou a školkou).
Vedení školy  


Rozvrh on-line hodin 9.11. - 30.11. 2020 2. stupeň

8. 11. 2020

Rozvrh hodin online výuky 2. stupeň 


Rozvrh on-line hodin na pondělí 2.11. 2020 - 6.11 2020 2. stupeň

3. 11. 2020

Rozvrh hodin online výuky 2. stupeň 


Rozvrh on-line hodin na pondělí 2.11. 2020 - 2. stupeň

31. 10. 2020

Vzhledem k nastalé situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19 bude v pondělí 2. 11. 2020 probíhat jako součást distanční výuky on-line výuka na 2. stupni podle následujícího rozvrhu .
Informace o rozvrhu on-line výuky 2.stupně na další dny bude na stránky dána v pondělí.
On-line výuka na prvním stupni bude probíhat podle individuální domluvy třídních učitelů se žáky.

Děkujeme za pochopení Eva Kociánová


Školní jídelna - distanční výuka

29. 10. 2020

Informace k provozu školní jídelny


Jiné prázdniny

23. 10. 2020

Pěkný den,
děkujeme moc našim žáků i rodičům za stále zdokonalující se spolupráci, některým rodičům za vaši konkrétní pomoc a samozřejmě všem našim nezdolně kreativním kolegům a spolupracovníkům. A pro nás všechny připojuji několik důležitých poznámek, které vytvořili na MŠMT.  Za vedení školy Jaroslav Ptáček 


Biofeedback

22. 10. 2020

Vážení rodiče,

plánovaná prezentace přístroje Biofeedback, která měla proběhnout dne 4. listopadu 2020, bude vzhledem k epidemiologické situaci přesunuta na květen/červen. O náhradním termínu budete včas informováni na stránkách školy. Děkujeme za pochopení.


Rozvrh hodin on-line výuky pro 2. stupeň v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

16. 10. 2020

V týdnu od 19. 10. do 23. 10.  bude  probíhat ve všech ročnících 2.stupně on-line výuka dle zvláštního rozvrhu. Přednost mají prioritní předměty – český jazyk, matematika a cizí jazyk.
On-line výuka na 1. stupni bude probíhat podle individuální domluvy třídních učitelů s žáky.


Důležité poznámky k aktuální distanční výuce

14. 10. 2020

Manuál MŠMT nám ukládá toto:

Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem školy. O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se jedná o období od 14. 10. do 23. 10. 2020, což je osm pracovních dnů, bude z mého rozhodnutí do 23. 10. výuka probíhat převážně off- line. Učitelé měli možnost po vyhlášení opatření ministrem zdravotnictví a školství dne 12.10 připravit pro žáky učivo a zvolit způsob komunikace, který bude vyhovovat většině žáků třídy. Souvislá on-line výuka v těchto dnech probíhat nebude. Pokud by měla distanční výuka pokračovat i po termínu 2. 11. 2020 a budou dodány nové počítače z MŠMT, upravíme on-line výuku.

Přesto učitelé intenzívně připravují systém a časový harmonogram on-line výuky. Žáci budou svými třídními učiteli s tímto seznámeni.

V současné bohužel nedisponujeme dostatečným počtem počítačů k on-line výuce. Vyhlášení zakázky dle pravidel pro příspěvkové organizace trvá neúměrně dlouho, nákup kamer a dalších nástrojů je také velkým problémem.

Ale určitě bude vše v této oblasti k vaší i naší spokojenosti, stejně jako úspěšně proběhlo dovybavování školy pro žáky moderními názornými pomůckami, interaktivními tabulemi, přírodovědnými, chemickými a fyzikálními pomůckami. Což nám nyní není moc platné.

Děkuji za spolupráci a porozumění.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14. 10.2020              PaedDr. Jaroslav Ptáček


ORGANIZACE VÝUKY II. STUPNĚ OD 12. 10. DO 23. 10. 2020.

9. 10. 2020

Organizace výuky II. stupeň 


Hurá na kola!

5. 10. 2020

V letošním školním roce jsme zahájili výuku nejenom v lavicích, ale i na dopravním hřišti.  Žáčci 4. A se nejprve v učebně BESIP seznámili s pravidly bezpečné jízdy na kole, procvičili znalost dopravních značek, křižovatek a pak vyrazili na dopravní hřiště. Zde si pečlivě prošli celé hřiště a pak to přišlo. Nasedli na kola a učili se jezdit podle pravidel silničního provozu. Zkušenosti, které za celé dopoledne žáci získali,  budou procvičovat ve výuce a jízdu na hřišti  si vyzkouší ještě jednou na jaře.


Vyjádření hygieny k řešení vzniklé situace

22. 9. 2020

Dobrý den všem,
dnes proběhla médii informace o tom, že  nový ministr zdravotnictví Prymula doporučil ředitelům škol, aby zvážili vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září. Protáhlo by se tak volno, jelikož v následující pondělí je svátek.  Po domluvě s panem místostarostou Vám, ředitelům škol, píši stanovisko zřizovatele. Nepotýká-li se Vaše škola se závažnými problémy spojenými s nákazou Covid-19, pak ředitelské volno nedoporučujeme a byli bychom rádi, kdyby probíhala výuka standardním způsobem.
Děkuji Vám a přeji příjemný den.  S pozdravem   Mgr. Petr Sedlák   Odbor školství, kultury, sportu a marketingu


Karanténa zámecká škola - ředitelské volno

21. 9. 2020

Vážení rodiče,
byli jsme informováni KHS o tom, že v současné době probíhá testování vybraných žáků a všech pedagogických pracovníků
(včetně vychovatelky a asistentky pedagoga) na přítomnost coronaviru. KHS dle pokynů ministerstva zdravotnictví neshledala ve škole situaci jako vážnou a tedy celá zámecká škola (můžeme říci naštěstí) nebude v karanténě.
Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí zaměstnanci zámecké školy jsou prozatím v karanténě a škola nemůže organizačně zajistit výuku jinými pedagogy, vyhlašuje ředitel školy po domluvě s KHS ve dnech 21. až 23. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŠKOLU ZÁMEK 4.

Následující dny 24. a 25. 9. 2020 by škola zajistila z organizačních důvodů zkrácenou výuku od 7:55h do 11:30h bez školní družiny. Oběd budou mít děti, které chodí na oběd, zajištěn.
Výuka ve 2. Z bude probíhat ve dnech 24. a 25. 9. 2020 rovněž pouze do 11:30 hodin. Výuku povede paní třídní učitelka.      PaedDr. Jaroslav Ptáček


Karanténa zámecká škola

18. 9. 2020

Vážení rodiče,
KHS nás informovala o nařízení karantény pro všechny pedagogické zaměstnance pracoviště Zámek 4.
Z těchto důvodů ředitel školy vyhlašuje v pondělí 21. 9. 2020 pro odloučené pracoviště Zámek 4 den ředitelského volna. O dalším vývoji situace bude škola informovat rodiče ihned v pondělí e-maily a sdělením na webových stránkách školy.    PaedDr. Jaroslav Ptáček


Archiv