Švermova

Veselý, úspěšný i dojemný závěr roku 2018

16. 12. 2018

I takto lze charakterizovat prosinec v naší škole ZŠ Švermova 4. Velikou radost nám udělaly naše starší dívky - florbalistky, které v krajském kole v Havlíčkově Brodě vybojovaly postup do kvalifikačního kola přeboru ČR.
Těší nás, že ani ve vědomostních soutěžích nezůstali naši žáci pozadu a hned v 1. ročníku soutěže v anglickém jazyce Christmas Quiz, pořádané Obchodní školou Žďár nad Sázavou, zvítězilo naše tříčlenné družstvo osmáků.
Předvánoční nálada zavládla ve škole i v Čechově domě při Vánoční výstavě výrobků našich žáků. Vánoční výzdobu školy mohli ocenit rodiče i další návštěvníci v průběhu Dne otevřených dveří.
Školní pěvecký sbor potěšil svým vystoupením nejen rodiče ve škole, ale i účastníky Ostrova pohody.
Mnoho radosti pak přinesli naši nejmladší žáčci do Domova klidného stáří. Dojetí se neubránili hostitelé při přijímání dárečků i při poslechu koled, které si děti se svými učitelkami Hanou Bořilovou a Jitkou Kvapilovou připravily. A tak nám nezbývá než si přát i do toho roku následujícího, abychom se mohli těšit ze skvělých výsledků našich žáků a z dalších dobrých skutků, které nás čekají. Mgr. Eva Kociánová


Den otevřených dveří

28. 11. 2018

Vážení rodiče našich žáků a milí přátelé školy, dne 6. 12. 2018 Vás srdečně zveme na návštěvu naší školy.
Rodiče žáků mohou přijít do tříd a zúčastnit se výuky od 9:40 do 11:30 hodin.
Od 12:00 do 16:00 se pak otevřou dveře ZŠ Švermova pro veřejnost.
Zveme Vás na prohlídku prostor školy, do tříd 1. stupně, odborných učeben 2. stupně, nahlédnout můžete do tělocvičen, školní družiny, jídelny i bufetu.
Ve vestibulu se žáci pochlubí výstavou svých prací s vánoční tématikou a v 15:00 hodin zazpívá školní pěvecký sbor pod vedením p. uč. Bergerové a Kubíkové.
Doufáme, že na Vás ve škole dýchne předvánoční atmosféra a kouzlo ADVENTU.
Pedagogové ZŠ Švermova


SBĚR PAPÍRU

14. 11. 2018

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 proběhne tradiční akce – sběr papíru. Papír do připravených kontejnerů bude možné odevzdat (svázaný a zvážený) ve středu od 13, 00 do 16,00 hodin a ve čtvrtek ráno od 6,45 do 7,45hodin.

Prosíme o dodržení časů, kdy bude papír vybírán a zapisován.

Větší množství ( nad 60 kg), prosíme, odevzdat přímo ve sběrném dvoře areálu firmy AVE Vysočina - Jihlavská a nahlásit, že se jedná o sběr pro 4. ZŠ Švermova. Ve škole nechť děti nahlásí u zapisujících množství s dokladem.
Podle množství odevzdaného papíru bude částka rozdělena do jednotlivých tříd.
Děkujeme těm, kteří se akce zúčastní.
Žákovský parlament


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

14. 11. 2018

Vážení rodiče našich žáků, srdečně Vás zveme na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se uskuteční ve čtvrtek dne 22. listopadu 2018 v 16:00 hodin ve kmenových třídách ZŠ Švermova 4.
Pedagogové ZŠ Švermova


PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.

14. 11. 2018

Vážení rodiče,
zveme Vás na setkání rodičů žáků 9. tříd, které se týká PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.
Kdy:  22. 11. 2018 v 15:30 hodin
Kde: ve školní jídelně


Oslava republiky

26. 10. 2018

Naši milí žáci,

prosím o výjimečnou pozornost, protože dnešní školní hlášení bude výjimečně jiné.

„Ráno jsem vstával jako poddaný Rakouska, nyní jsem občanem svobodného československého státu. Ráno vycházelo slunce nad zemí porobenou, nad národem, který rozprášen do všech stran světa, všemi silami pracoval, bil za svobodu, a večer slunce zapadalo nad národem svobodným. Pohádka, zázrak!“, napsal před 100 lety významný novinář Jan Hajšman. Popsal pocity a nadšení vašich prababiček a pradědečků, kteří oslavovali, že po 300 letech máme svobodnou republiku, máme významné představitele státu v čele s prezidentem Masarykem, zpívali se na tuto počest písně, recitovali básničky a všichni budovali společný stát. Proto si i my, o této pro nás výjimečné a důležité události, v hodinách povídáme, máme ve vestibulu zajímavou výstavu, chodíme na besedy,na exkurze do muzea, účastníme se projektů, vyzdobili jste si úžasně svoje třídy i celou naši školu. Vlaje státní vlajka. A nyní tuto naši státní vlajku, symbol státnosti, společně vytvoříme před školou. Bude to jeden z našich příspěvků, kterým společně oslavíme 100. výročí vzniku naší republiky.

Děkuji moc za pozornost a sláva tobě, REPUBLIKO. A nyní pojďme všichni před školu, kde nastoupíme podle barev do připraveného tvaru naší státní vlajky.

Video


Ve Žďárském zpravodaji se objevil tento článeček od nás.

21. 10. 2018

Sluncem zalitý další ročník JEŘABINKY 2018, úspěšné přírodovědné a regionální soutěže. Soutěžící opět vyrazili naučnou stezkou kolem rybníka Konvent a na sedmi stanovištích plnili aktuální úkoly. Sešlo se 17 družstev mladších a starších žáků, jako přející pořádající škola jsme rádi pogratulovali vítězům z Nového Veselí, Polničky, Radostína i Štěpánova, škoda, že se žďárské školy, kromě 3.ZŠ, neúčastní. V krajském finále v přespolním běhu naši školu reprezentovalo družstvo starších dívek (Káťa Mičková, Markéta Košetická, Kája Bílková, Klára Strnadová, Petra Musílková a Markéta Škarková) a po přesvědčivém vítězství postoupilo do republikového finále v Hradci Králové, zde vybojovaly úžasné čvrté místo. V zámecké škole se líbil projektový den Pohybem ke zdraví. V Třebíči obsadilo naše kreativní družstvo v krajské soutěži se stavebnicí TEIFOC dost dobré 9. místo a navíc poblahopřáli skvělým vítězům ze 3.ZŠ. Také jsme vyzkoušeli vědomosti z anglického jazyka žáků osmých a devátých tříd, kteří se zúčastnili v Městském divadle divadelního představení One Day in London divadelní společnosti The Easy English Theatre. Celá hra měla vysokou profesionální úroveň, kterou ocenili vyučující i žáci. Své znalosti z oblasti literatury i hudby pak mohli naši žáci uplatnit při prvním představení Kulturního minima s názvem Filmová a muzikálová hudba. Starší, ale i mladší žáci naší školy i zde prokazovali výborné znalosti z těchto oblastí a ještě si skvěle zazpívali. Z divadla odcházeli s písničkou. A tak doufáme, že nám tento hezký začátek vydrží co nejdéle.

A já ještě dodávám, že akcí, přehlídek, soutěží je hodně, určitě sledujete naše stránky a naši žáčci vám o všem podrobně vyprávějí. I o svých úspěších ve výuce, vždyť už máme za sebou 7 školních týdnů.

A jestli vás v pátek ráno 26.10. překvapí sedmisetčlenná červenomodrobílá skupina dětí, tak vězte, že to je akce BAREVNÝ DEN, uspořádaná žákovským parlamentem na počest 100.výročí REPUBLIKY. Škola je k tomuto výjimečnému výročí krásně vyzdobena, ve čtvrtek se za námi přijede podívat i skupina žáků z ukrajinského Chustu, kterým se se vším pochlubíme a seznámíme s činností žákovského parlamentu a dalšími aktivitami.

Jaroslav Ptáček, ředitel 4.ZŠ


Školní sbor

7. 10. 2018

Kdy?         Každý čtvrtek  od 14.30 do 15.30 h,
                   1. zkouška ČT      4.10. v HUDEBNĚ
                          
Cena?        300Kč+ 100KČ – Pomůcky+část  odměn -  na pololetí
                   ( doneste do 15.10.)
Věk žáků?     2. - 7., (8.) ročník
Počet žáků?     Max. 35 žáků

Přihlášku  – najdete k vyplnění u vyučujících sboru,  a odevzdávejte u vyučujících sboru do 10.10. , pokud jste tak již neučinili


Školní rok 2018-2019

3. 9. 2018

Vážení a milí rodiče, přátelé školy, jsme na začátku nového školního roku.
Jsme připraveni a natěšeni stejně jako Vy. Hodně věcí jsme vylepšili. Třídy, pracovny, jídelna i výdejna, tělocvičny, školní bufet, ale i další prostory jsou připraveny. Venkovní školní hřiště prochází zásadní rekonstrukcí, která bude probíhat celý školní rok.
Náhradní řešení pro žáky máme připraveno, vás jenom poprosíme, abyste připomenuli svým dětem, aby dodržovaly bezpečnostní pokyny, protože se budou pohybovat v okolí stavby.
A vás opět žádáme, abyste nejezdili svými automobily až před školu. Děkujeme.
Těšíme se na spolupráci s vámi a doufám, že naše společné úsilí bude po zásluze odměněno. Úspěšný vstup a vše dobré v novém školním roce 2018-2019.
Za vedení školy PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Jak to bude 1. školní týden 2018?

2. 9. 2018

pondělí   3. 9.    

1. roč.        - výuka do 8:40h (1 vyučovací hodina)– není přihlášen oběd
2. – 5. roč. – výuka do 9:35h – pak oběd (přihlášení jsou všichni strávníci)
Družina „funguje“ pro všechny přihlášené děti.
6. – 9. roč.  - výuka do 8:40h - pak oběd (přihlášení jsou všichni strávníci)

úterý      4. 9.      
1. roč.       – výuka do 9:35 (2 vyučovací hodiny)

  1.   pak  do 11:00h družina (pro přihlášené) ve třídách
  2.   11:00h oběd
  3.   11:30h družina v odděleních družiny

2. – 9. roč. – výuka dle rozvrhu od úterka


středa  5. 9. , čtvrtek 6. 9.        
1. roč. – výuka do 10:35h (3 vyučovací hodiny)

  1. pak  do 11:00h družina (pro přihlášené) ve třídách
  2. 11:00h oběd
  3. 11:30h družina v odděleních družiny

pátek 7. 9.        
1. roč. – výuka do 11:30h (4 vyučovací hodiny)

  1. 11:30h oběd
  2.  družina v odděleních družiny

Rodiče prvňáčků mohou děti doprovodit do budovy školy prvních 14 dní. Pak vzhledem k bezpečnosti našich žáků prosíme rodiče, aby později děti doprovázeli pouze ke dveřím školy. 
Úspěšný start v novém školním roce přeje  vedení školy


Přání našim absolventům.

20. 8. 2018

Všem našim  úspěšným absolventům, kteří byli úžasní na slavnostním vyřazení 28.6.2018 v reprezentačních prostorách Staré radnice, přejeme hodně úspěchů a spokojenosti na středních školách, kam zanedlouho nastoupí. Ať se vám, naši milí řáci, i nadále daří. Připojujeme fotografie jednotlivých tříd.  ZDE.  Vedení školy.  


Náš nový ŠKOLNÍ KALENDÁŘ je zde, oslavil už 14 let.

18. 8. 2018

V roce 2004 měla naše škola 40. výročí vzniku. Jeden z nápadů, který byl součástí oslav, byl vytvořit originální školní kalendář, ve kterém by byly důležité akce školy, termíny, školní perličky, ale především fotodokumentace pestré činnosti našich žáků.
Podařilo se. Titulní stránku tvořila koláž z dobových výstřižků z novin Vysočina, použili jsme některé žákovské „přebrebty“ a všichni jsme se vyfotografovali na školním hřišti se státní vlajkou.
Zpočátku byl kalendář určen jen pro 80 zaměstnanců školy, 900 žáků a pro našeho zřizovatele Město Žďár nad Sázavou.

Postupně se ale zdokonaloval, přibývaly údaje, harmonogramy školy, upozornění na akce Města, festivaly sociálních služeb i vzdělávání, seznámení s prezentací, úspěchy i zaměřením školy. Díky finanční podpoře SRPŠ Švermova 4, Klubu rodičů Zámek i mnohých sponzorů se dosah a rozsah mohl zásadně rozšířit. Dnes už kalendář dostávají zdarma všichni naši žáci a zaměstnanci, vedení města, příspěvkových organizací, městské policie, mnozí spolupracovníci, podporovatelé a přátelé školy.

Jsme rádi, že se nám podařila vhodná a oceňovaná prezentace příspěvkové organizace města s výrazným motivačním a inspirujícím charakterem, zkrátka skvělý průvodce dalším školním rokem. 

 Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu i přízeň. Moc si toho ceníme.  Jaroslav Ptáček, ředitel školy  


PaedDr.Jaroslav Ptáček, ředitel školy

1. 7. 2018

Vážení a milí, jedna moje kolegyně mne inspirovala k této promluvě  při  zakončení školního roku.

Měsíce školního roku uběhly, s ním i naplněné cíle a úkoly, úspěch, ale i malá zklamání, které s sebou rok nesl, přešly nemalé starosti i radosti. Za námi je  poslední den školního roku a s ním i mé poděkování, milí kolegové a všichni zaměstnanci, za vaši práci. Určitě jste společně za všech okolností dělali  vše, jak jste nejlépe dovedli, nabízeli žákům, rodičům a zřizovateli jen to dobré. Hledali jste často a v mnoha situacích signál lidského štěstí a radosti, abyste od každého dalšího dne přirozeně opět udělali nejen to, co musíte, ale co pomůže škole a všem okolo ní - „žít“ v ní lépe  a dokonaleji. Nejen to stejné přeji ať se daří i v příštím školním roce, ale také, aby Vám dal vše, co budete od něj chtít, to co hřeje člověka nejvíc – úctu druhých, umět si uvědomit, co je zbytečné a co naopak důležité, a to posílit.

Po dobu školních prázdnin přijměte přání krásné dovolené, načerpejte novou sílu, užijte dny léta, i když vím, že tomu tak často nebývá z důvodu oprav a rekonstrukcí budov. Přesto si najděte a udělejte čas na sebe, zkuste se zastavit, protože nikdo jiný není  za naše zdraví a štěstí zodpovědný kromě nás samotných.

    Těším se na další spolupráci.


Pracovní sešity

28. 6. 2018

Informace o pracovních sešitech pro 2. stupeň najdete v záložce Rodiče.


Archiv