Ředitelské volno

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24 a Vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, § 2 vyhlašuji volné dny pro žáky na čtvrtek a pátek 9. a 10.5. 2019 z organizačních důvodů.   PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


27. 4. 2019


Zpět