Třídní delegáti

Každá třída má právo zvolit z řad rodičů svého zástupce při jednáních SRPŠ – třídního delegáta. SRPŠ zastupuje rodiče z celé školy. SRPŠ na pravidelných setkáních projednává připomínky rodičů z třídních schůzek, zabývá se studijními a zájmovými výsledky žáků školy, schvaluje příspěvky členů SRPŠ a dále schvaluje výši finančního daru škole. Úzce spolupracuje s vedením školy.

Seznam třídních delegátů


Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.