Výstava pod názvem Studentská revoluce 1989

Na 4.ZŠ uspořádali ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů v době  od 1. do 31.10. 2019 výstavu pod názvem Studentská revoluce 1989.

Výstava k 30. výročí sametové revoluce se zaměřuje na pád komunistické diktatury především pohledem studentů. V první části se soustředí na to, proč se studenti stali jednou z klíčových skupin, které přispěly k pádu režimu, a jaké problémy tato první fáze revoluce obnášela. V druhé části se věnuje postupné institucionalizaci výsledků revoluce v podobě přerodu parlamentu, prvních svobodných voleb a vyjednávání o vládách. Na závěr výstava klade otázku, jak se proměňovalo připomínání revoluce v české společnosti a s jakými hodnotami si tuto historickou událost spojujeme dnes.

Provádění se ujali žáci 9.B třídy. Úspěšně navázali na svoje předchůdce, kteří představili už tři výstavy – Zkoušku odvahy, Ještě jsme ve válce a Rozkulačeno. V úterý 22.10.2019 početnému publiku představili jednotlivé panely, poté nechyběly samozřejmě ani poctivé české buchty, které nabízeli spolužáci, kteří neprůvodcovali a hudební doprovod. Děkujeme, že jste svou účastí umocnili prožitek výjimečné události v podání našich pokračovatelů.

Jaroslav Ptáček 


30. 10. 2019


Zpět