Upozornění pro rodiče

V pátek dne 6. 12. 2019 bude z technických důvodů (odstávka vody) končit vyučování 2. stupně v 11,00 hod., výuka 1. stupně v 11,30 hod., školní družina bude do 14,30 hod.
PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel školy


3. 12. 2019


Zpět