Prosincové poznámky

Vážení rodiče,
dnes začnu poněkud netradičně, milým dopisem pana starosty:

Dobrý den,
minulou neděli při příležitosti oslavy 17. listopadu jsem viděl soutěžní videa vašich studentů v soutěži Zeptej se babičky a dědy.
Týmy odvedly skvělou práci, pro mě videa byla velice poučná a jsem velice rád, že se mladí lidé zajímají o věci veřejné. Také se mi velice líbilo představení studentů zdravotní školy k resuscitaci, studenti průmyslové školy vyrobili lavičku Václava Havla a klec s holubicí, žáci 4. ZŠ představovali svým vystoupením tolik důležitou paměť národa.
Chtěl bych vám tímto poděkovat za zapojení studentů a smysl pro tyto „mimoškolní“ aktivity, které jsou ale naprosto zásadní pro to, čemu říkáme veřejný prostor ve smyslu rozvoje demokracie a svobody.
Velice si vašeho přístupu vážím, děkuji za něj a přeji hodně štěstí a energie ve vaši nelehké a zodpovědné roli na poli vzdělávání – nejdůležitější investici pro každý stát.

S pozdravem  Ing. Martin Mrkos, ACCA  starosta města
-------------------------------------------------------------------------------

Musím říci, že nás to moc potěšilo.

Jednalo se o vystoupení našich deváťáků, kteří  na žďárském náměstí vystoupili s připraveným textem, který popisoval  listopadové události, počátek svobody i to, co následovalo. Svými promluvami provázeli v minulém měsíci výstavu Studentská revoluce. Ta byla instalována v prostorách školy a podrobné informace  o ní s foto i videodokumentací (doporučuji) jsou stále na našich  školních webových stránkách, nástěnkách i vývěskách. Mnozí z vás jste se s ní seznámili i osobně. Ještě jednou šikovným žákům děkuji, byli v rámci městských oslav 30.výročí Listopadu naprosto věrohodní a přesvědčiví.

Když mluvíme o žďárských akcích, na některých z nich se snažíme aktivně podílet, tak v neděli byl rozsvícen nádherný vánoční stromeček, který nám zpříjemní dobu adventní. Ve škole je to také znát. Všechny třídy  už tradičně balí svoje dárečky s vloženým přáníčkem Ježíškovi a ty budou, také už tradičně, zavěšeny na velkém smrku před školou. Vyrábíme ozdoby i vánoční předměty, které pomohou při výzdobě školy, ale také jako dárečky.  Dárečky nejmilejšími jsou ty pro seniory, kterým je se zpěvem a recitací nosí naši žáčci, aby jim bylo trochu veseleji v jejich domovech důchodců.

Pěvecký sbor  naší školy připravuje vánoční repertoár, kterých se pochlubí nejen svým spolužákům a učitelům ve škole, ale i na veřejnosti. V rámci Ostrova pohody vystoupí ve čtvrtek 12.12. na Staré radnici třeťáci a čtvrťáci s pásmem Byla cesta, byla ušlapaná a v sobotu 14.12 ve 14 hodin to  bude již zmiňovaný sbor s hudebním vystoupením Tichounce tam hráli. Mám vám předat srdečné pozvání k návštěvě a povzbuzení jejich výkonů.

Také nás čekají různé projektové dny. Například 4 třídy sedmáků budou mít celý den rozdělený na část anglickou, německou, na aktivity z jazyka českého i pestré informace o tradicích Vánoc v podání Stanislava Mikuleho. V tomto týdnu se  opět připravují 4 skupiny ze všech tříd deváťáků, které v podobě Mikuláše, čertů a andělů vyrazí s dárky a moudrým slovem do žďárských mateřských škol a za svými spolužáky prvního stupně na Zámku i na Švermově. Všichni osmáci a deváťáci se těší na anglické divadlo v podání žáků Gymnázia Žďár.

Ale samozřejmě to hlavní ve škole je vzdělávání. Průběžné informace o tom, jak jsou na tom žáci na konci prvního čtvrtletí, dostali rodiče na rodičovských schůzkách. Musím říci, že zachmuřených vás odcházelo poměrně málo, což je dobré. S povděkem od vás organizujeme tradiční setkání všech  rodičů žáků 9.ročníku, kdy apelujeme na docházku, pilnost a odpovědnost žáků při přípravě na přijímací zkoušky na střední školy. Ale podstatné jsou  informace o správném vyplňování přihlášek, o harmonogramu přijímacího řízení, talentových zkouškách, zápisových lístcích a tak dále. Odtud jste odcházeli s poněkud většími hlavami plnými důležitých údajů.  

Vidíte, že na škole je hodně čilo. Děkujeme za spolupráci vám i SRPŠ za jejich diferencovanou podporu našich připravených a promyšlených aktivit, mnohám firmám a organizacím za příspěvky na školní i třídní aktivity a vybavení specializovaných učeben.

A také se moc těšíme na vánoční setkání bývalých a stávajících zaměstnanců, na které nám přijdou zahrát i tři naši bývalí žáci, nynější konzervatoristé.

Pěknou a příjemnou dobu adventní a za vedení školy vám všem přeji vše dobré.

Jaroslav Ptáček, ředitel školy


3. 12. 2019


Zpět