Informace z vedení školy, pondělí 27. 4. 2020.

Volba tématu dnešního příspěvku je jasná, máme pro vás tři důležité body.

Ukončené zápisy do prvních tříd.

Bereme je jako nejlepší vysvědčení za naši systematickou celoroční práci. Protože vy nám po dlouhé úvaze svěřujete to nejcennější, co máte, vašeho začínajícího školáčka. Děkujeme za důvěru. A od 1. září budeme společně s vámi vychovávat a vzdělávat budoucího prvňáčka, který poprvé zamíří do opravdové školy. A že v ní bude hodně, hodně dlouho. Nejvíce se asi těší naše budoucí třídní učitelky, které jsem několikrát jmenovitě zmiňoval a jsou zkušené i empatické. Na Švermově 4 budou tři třídy s ideálním počtem 20-23 žáků, na Zámku 4 bude jedna třída s počtem pod 20 žáků.

Matematická třída.
Opět byl výrazný převis zájemců. Proto jsme letos ve výjimečné době zvolili výjimečný přístup. Bez přijímacích zkoušek, protože nejistot a neexistencí jasných plánů a harmonogramů pro školy bylo příliš. A také jsme přistoupili k vytvoření dvou matematických tříd. Třídními učiteli v nich budou Mgr. Milada Kachlíková a Mgr. Milan Prokop. Přijatí žáci, kteří nejlépe splnili daná kritéria k přijetí do matematické třídy, obdrží vyrozumění o svém přijetí mailem nebo telefonicky do konce týdne.
Doplnění počtu v jednotlivých třídách proběhne po odchodu některých žáků na víceletá gymnázia. Ve standardních třídách 6. ročníku budou třídními učiteli Mgr. Jitka Holemářová, Mgr. Dagmar Myslivcová a Mgr. Šárka Filipová. Opět doufáme, že budete spokojeni a že věříte našim znalostem, schopnostem a zkušenostem. Ve všech pěti třídách 6.ročníku bude vždy okolo 20 žáků a určitě sami uznáte, že je to méně než 30 žáků ve třídě a především práce s žáky v tomto hodně problematickém věku bude  snazší. Vstřícnější pro žáky, učitele i rodiče.

Domácí vzdělávání.

Drtivá většina z vás oceňuje vzájemnou spolupráci se školou a inspiraci. To je dobře. Proto jsme od minulého týdne pro vás otevřeli v době vyučování (8,00 – 13,00 hodin) školní sportovní areál. Můžete si zasportovat a vyzkoušet volnočasové aktivity (skluzavka, tyč, horolezecká stěna...). Kruhový divadelní amfiteátr rozhodně není určen skejtařům! Chceme, aby tam neběhali psi (bohužel mluvím z vlastní zkušenosti), nejezdily tam na kole děti a neházely po sobě kačírkem (což opět není neobvyklé). Proto jsem požádal o dozor naše učitele, asistenty a zaměstnance, kteří prosí o toleranci, vstřícnost a pochopení.
A co na závěr? Přeji všem zdraví, neutuchající nadšení a optimismus. A pěkné čarodějnice a první květnový den.  Jaroslav Ptáček


28. 4. 2020


Zpět