ZVLÁDLI JSME TO

Placky s tímto nápisem a sluníčkem dostanou zítra, v poslední den školního roku 2019-2020,  všichni žáci naší školy.
A protože už máme připraven k tisku nový školní kalendář, tak použiju slova z jeho úvodní strany:

Vážení a milí rodiče, přátelé naší školy,
poznali jsme díky hodně složité zatěžkávací zkoušce všech našich žáků, rodičů a zaměstnanců školy na konci minulého školního roku, že nastavené zásady naší organizace jsou dobré, fungující a dostatečně adaptabilní. Všechny podněty z této doby chceme vyhodnotit a využít v novém školním roce. Ještě jednou vám všem patří velké poděkování za spolupráci, vstřícnost, toleranci i zodpovědnost.
Naše pedagogické snažení ji mnoho let provází motto školy RŮZNÉ CESTY -  SPOLEČNÝ CÍL.
Vyzkoušeli jsme si a prošlapali letos mnohé další, nové cesty a cestičky. Těšíme se, že se po nich často proběhneme a dostaneme k cíli jiným způsobem.

Pěkné léto přeji za vedení školy všem a na závěr citát Antoine de  Saint – Exupéryho:

"Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby ti sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře."
PaedDr.Jaroslav Ptáček, ředitel školy


26. 6. 2020


Zpět