Rodičům prvňáčků – informace pro 1. školní den

  •  rodiče doprovodí svého prvňáčka do třídy, z hygienických důvodů s ochranou úst
  •  příchod do školy je od 7:30 – 7:50h - pavilon B
  •  společně s učitelkou budou děti plnit zajímavé úkoly (do 8:45 hodin)
  •  po té si vychovatelky odvedou děti do družiny, kde se jim budou věnovat
  •  mezitím budou rodiče informováni třídní učitelkou o průběhu výuky (i v době absence ve škole), 
  •  o chodu školní družiny, stravování a bezpečnostně hygienických opatřeních
  •   vychovatelky přivedou děti zpět do třídy, společně ukončíme první školní den v 9:30 hodin

Upozornění:
Můžete si zakoupit čip pro vstup do školy a ke stravování – u vedoucí školní jídelny, 120,- Kč 31.8. do 15:00 hodin - zadní vchod od skleníku nebo 1.9. v 9:30 po ukončení první společné schůzky. 
Připravte si s sebou vlastní psací potřeby (k vyplnění údajů), 200,- Kč na úhradu výtvarných a dalších potřeb.

Třídní schůzky rodičů žáků 1. Tříd

Milí rodiče,
zveme Vás rovněž na schůzku s třídní učitelkou ve třídách 1.A, B, C dne 8. září v 15 hodin.

Těšíme se na Vás třídní učitelky 1.A, B a C třídy K. Bergerová, Z. Popelová, M. Trojánková

 


28. 8. 2020


Zpět