Provoz školního areálu

Během distanční výuky v nouzovém stavu nabízíme prostor školního sportovního areálu (mimo prostoru oploceného kurtu) všem žákům s doprovodem v době od 7,30  do 15,30 hodin. Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny a volnočasové prvky (horolezecká stěna, skluzavka, tyč …) využívejte pouze v doprovodu dospělých. Sportování je na vlastní nebezpečí. Vzhledem k uzavřenému relaxačnímu centru vám umožníme v tuto dobu vstup vrchní bránou (mezi školou a školkou).
Vedení školy  


9. 11. 2020


Zpět