Informace o projektech na naší škole.

Práce na nich nepřestává ani v nouzovém stavu. Je to mravenčí práce, podklady, doklady, zprávy o realizaci, ale naše úsilí se dlouhodobě vyplácí. Ohlédneme-li se zpět, tak se zdá až neuvěřitelné, že se nám podařilo získat pro školu téměř 14 milionů korun.

ICT nám pomáhá a Různé cesty byly velké projekty na vybavení a vzdělávání. Sluníčko popojdi maličko se naopak věnovalo zařazení hendikepovaných žáků, série projektů pod názvy Podpora vzdělávání cestou inkluze, Mozaika příležitostí a Nespočetné cesty nabídla pedagogům další vzdělání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, inkluzi, ICT a kariérovém poradenství. Velký ohlas má tandemová výuka a projektové dny s tematickým zaměřením, zahrnují i sdílení zkušeností s dalšími školami našeho kraje. A v neposlední řadě personální posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga.   Škola získala za trilogii projektů ze Šablon celkem 4 160 tis. Kč

Jsme také realizátory projektu Broučkiáda, na který bylo přiděleno 945 tis. Kč ze Státního fondu životního prostředí na vybudování přírodní zahrady a venkovní učebny.

Škola je také partnerem v krajském projektu IKAP Učíme se ze života pro život. Z částky 630 tis. Kč bylo podpořeno 7 pedagogů, kteří ověřovali ve výuce projektové materiály zaměřené na oblast čtenářské gramotnosti, podpory kreativity a podnikavosti, polytechniky, kariérového poradenství, ICT a jazykové kompetence. Zakoupeny byly stavebnice Merkur, laboratorní sady Vernier a tablety. 

Dalším projektem, kterému byla schválena částka 2 339 tis. Kč z MAS financovaný IROP, je projekt Modernizace odborné učebny fyziky a cvičné kuchyňky, realizovaný bude v červenci 2021.

Zajímavými projekty, kterých se účastníme, jsou DigiMe, Čisté hřiště, Vybavení školních jídelen, Malý občánek a Program DofE, což je program osobního rozvoje, který zahrnuje oblasti pohyb, dovednost a dobrovolnictví. U aktivit si každý stanoví cíl, který ho bude motivovat a posouvat dál. Absolventi pak získají mezinárodně uznávaný certifikát.

A proč to nyní připomínám? Protože v současné době šetření, škrtů a nucených nákladů je toto cesta, na které se nám daří získávat velké množství prostředků pro učitele, žáky a na moderní vybavení školy. Každý návštěvník, který k nám přijde jednou za čas, to okamžitě registruje a kvituje. To je dobře.   J.Ptáček


17. 12. 2020


Zpět