I. STUPEŇ OD 4. 1. 2021 - INFORMACE

4. 1. 2021 uvítáme ve škole pouze žáky 1. a 2. tříd. Připomínáme, že platí stále povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole – nutné 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky, pokud dítě navštěvuje ŠD.
Žáci 3.- 5. ročníku se budou vzdělávat distančně. Úkoly i on-line hodiny budou zadávány opět převážně v prostředí MS Teams. Distanční výuka je povinná. Prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
Žáci 3. – 5. tříd budou mít od 4. 1. 2021 obědy odhlášené. POKUD BUDOU MÍT ŽÁCI 3.- 5. ROČ. ZÁJEM O ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ I BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY, MUSÍ SE PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A. Trojákové – tel. 566 503 994 nebo ELEKTRONICKY.


1. 1. 2021


Zpět