Třída poskytované péče 

Z rozhodnutí Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 je určená naše škola k vykonávání péče o děti, u kterých nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
Provoz „třídy péče“ je každý pracovní den od 7:00h do 16:00h. (Čas může být upraven, dle potřeb rodičů). Rodiče si musí vyplnit a potvrdit zaměstnavatelem přihlášku a musí spadat do příslušné skupiny, dle usnesení vlády.
Děti budou chodit do prostor školní družiny – vchod zezadu od skleníku. Péči zajistí naše vychovatelky a asistentky. Obědy jsou dětem poskytovány přímo ve škole. Děti musí mít ochranu úst, dle nařízení vlády.
Dopoledne si budou děti plnit úkoly, popř. účastnit se on-line výuky (počítače poskytneme ve škole podle omezené kapacity.) Odpoledne budou děti chodit ven – na hřiště nebo vycházku v okolí školy.

Kontakt do třídy péče:  kupcova@4zszdar.cz   Telefon: 566 503 978  hrdinova@4zszdar.cz


28. 2. 2021


Zpět