Zápis do 1. třídy pro 2021/22

budou probíhat od 7. 4. do 16. 4. 2021 do 15:00h
Koordinátor:       Mgr. Jarmila Hrdinová      tel.: 734 313 352       e-mail: hrdinova@4zszdar.cz

Milí rodiče,
v souladu s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.
Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
Přesto, že zápisy budou probíhat na obou pracovištích školy (Švermova i Zámek), můžete, milí rodiče, žádosti určené na Zámeckou školu doručit i na budovu Švermova, na zadní stranu obálky napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY- ZÁMEK.


22. 3. 2021


Zpět