Výuka na 1. stupni od 12. 4. 2021

  • Dne 12. 4. 2021 přijdou do školy žáci tříd: 1.B, 1.C, 2.B, 3.C, 4.A, 4.C, 5.A a 1.Z, 3.Z, 5.Z.
  • Dne 19. 4. 2021 přijdou do školy žáci tříd: 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B, 5.C a 2.Z, 4.Z.
  • Žáci si vždy v pondělí a ve čtvrtek ve třídě sami provedou antigenní test za dohledu a pomoci třídní učitelky. Test je velmi snadný - vatová tyčinka se zavede pouze 2 cm  do nosu. V případě pozitivního testu by dítě počkalo za dohledu paní asistentky  na své rodiče v předem určené třídě.
  • Žáci si do školy vezmou 2 roušky (nebo respirátor) na výuku a 2 roušky (nebo respirátor) do ŠD.
  • ŠD i jídelna bude v provozu. Podrobnější informace dostanete od třídních učitelů.

Milí rodiče, na vaše děti se již těšíme a jsme rádi, že se děti po delší pauze opět setkají se svými kamarády.


8. 4. 2021


Zpět