Zamyšlení v posledním dni školního roku

Zamyšlení v posledním dni školního roku 2020-2021 z naší „sluníčkové školy“, která  má motto : RŮZNÉ CESTY - SPOLEČNÝ CÍL. 
Pamatujete na dva malé čmeláčky, jak Bzuk a Ťuk putovali za sluníčkem? Vydali se na strastiplnou cestu, čekalo je plno nových setkání a nebezpečných dobrodružství. 
Uplynulý školní rok byl takovou cestou. Strastiplnou, zcela novou a neprobádanou, s nečekanými zatáčkami i výmoly .
Poslední měsíce školního roku uběhly, s nimi i naplněné cíle, úkoly, úspěchy, ale i malá zklamání, nemalé starosti i radosti. Za námi je poslední den školního roku, dozněly poslední tóny klavíru ve vestibulu, kytičky našly svoje nové slzící majitelky. Od vedení školy mnohokrát zaznělo upřímné poděkování za odvedenou práci pedagogickým i provozním zaměstnancům. Společně jsme za všech okolností dělali  vše, jak jsme nejlépe dovedli, nabízeli žákům, rodičům a zřizovateli jen to dobré. Hledali jsme často v mnoha situacích signál lidského štěstí a radosti, každý den jsme přirozeně dělali nejen to, co musíme, ale i to, co pomůže škole a všem okolo ní - „žít“ v ní lépe  a dokonaleji. 
To stejné přeji i vám rodičům a spolupracovníkům školy, a ať se daří, i v příštím školním roce, aby splnil vaše očekávání, byli jsme tolerantní. Abychom si mohli užít toho, co hřeje člověka nejvíc – úctu druhých a uvědomění si, co je zbytečné a co naopak jako důležité je třeba hájit a posílit.
Všem spolupracovníků ještě jedno přání - přijměte přání krásné dovolené, načerpejte novou sílu, užijte dny léta. Najděme si čas na sebe a svoje blízké, zkusme se zastavit, protože nikdo jiný není  za naše zdraví a štěstí zodpovědný kromě nás samotných. 
Zdravím a těším se na další spolupráci. Jaroslav Ptáček

P.S. „Bzuk a Ťuk si libovali, jaký to je krásný den, než se přihnal vítr a přivál bouřkové mraky. Usmyslili si, že na vítr vyzrají…“
Také jsme si do minulého týdne ve škole mysleli, že ten nařízený šílený nouzový stav je naší velkou výjimečnou zkouškou. Ale nynější hrůzy na jižní Moravě to překonaly. Už máme místního koordinátora a spřízněnou školu, které budeme dlouhodobě pomáhat. Jsme s nimi a držíme jim palečky.


30. 6. 2021


Zpět