Každý příspěvek je dobrý – pomáháme základní škole po ničivé katastrofě.

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy,

s našimi dlouholetými kolegy z celorepublikového sdružení TOŠ (trvalá obnova školy) jsme už od června ve spojení s naší externí spolupracovnicí, členkou TOŠ a učitelkou z Moravské Nové Vsi.

Probírali jsme situaci na jižní Moravě a spolu přemýšleli, jak by mohly naše školy společně či jednotlivě pomoci těm, kteří to nyní potřebují a zejména to budou potřebovat posléze v době, až opadne současná velká a úžasná vlna solidarity a podpory z celé země. 

Kolega ředitel ZŠ z Chraštic k tomu poznamenává: „Ani si vlastně nedovedu představit, jaké starosti a problémy nyní řeší kolegyně a kolegové ze škol postižených katastrofou. Jak a co budou muset řešit o prázdninách, jaký bude jejich příští školní rok ...?  Oproti tomu jsou asi naše nynější ředitelské starosti procházkou růžovým sadem. Za pár týdnů bude ale více jasno a pak bychom i my mohli nabídnout to, co bude třeba nejvíce - bude-li to v našich silách a možnostech. Věřím, že něco určitě vymyslíme a každý přispěje tak, jak to bude možné ... Zatím mě napadají jen peníze, které by šlo vybírat a posílat na konkrétní účel - obnovu a zprovoznění školy, ale mohla by to být i konkrétní nabídka rodinám (např. umístění dětí na táborech atp., aby se dostaly někam jinam a bylo o ně dobře postaráno v době, kdy rodiny řeší jiné problémy), mohli bychom pomoci i přímo nějakými brigádami na místě nebo nabídnout z našich zásob či přebytků školní vybavení, pomůcky, učebnice, nábytek, hračky. Moc vám děkuji za vaše přemýšlení o tom všem. A za vaše případné reakce i konkrétní činy ...“

K tomu nabízím jednu z možností. Přes našeho spolupracovníka a kamaráda ředitele z Uherského Hradiště, který koordinuje naši pomoc, jsme se dozvěděli, že paní ředitelka H. Grossmannová ze ZŠ Moravská Nová Ves v této chvíli potřebuje pro svoji školu hlavně materiální pomoc (trámy, krytinu atd.). Škola je na tom velmi špatně a uvažují, že jednu budovu budou muset zbourat. V této chvíli nám ale nemůže víc říci, protože její učitelé jsou z Moravské Nové Vsi a většina řeší vlastní bydlení včetně paní ředitelky. Proto zveřejňuji s jejím souhlasem  jejich číslo účtu, ze kterého průběžně čerpají prostředky na nezbytné zprovoznění školy :    

6013203349/0800, Variabilní symbol: 2

Děkuji všem za případnou pomoc.

Za celé vedení školy vám přeji pěkné léto a načerpání nových sil a elánu do dalšího žití.

Jaroslav Ptáček


16. 7. 2021


Zpět