Zahájení školního roku 2021/22


Žáky přivítáme ve středu 1. září 2021.

Testování a mimořádná opatření od 1. 9. 2021 /materiál ministerstva zdravotnictví/ :

Testování všech žáků proběhne 1., 6. a 9. září (ANTIGEN TEST KIT od firmy GENRUI).
Prosíme rodiče žáků 1. tříd, aby přivedli děti první školní den o něco dříve – od 7:30h, aby se žáci do 8:00hodin stačili otestovat.
Test ve škole NEMUSÍ PODSTOUPIT ŽÁCI OČKOVANÍ (14 dnů po dokončeném očkování), ŽÁCI PO PRODĚLANÉ NEMOCI Covid 19 (po dobu 180 dní od 1. pozitivního testu) a žáci, kteří se prokážou laboratorním testem. NUTNO DOLOŽIT TŘÍDNÍMU UČITELI.
Netestovaní žáci musí mít respirátor po celou dobu vyučování.
Ve třídách během výuky nemusí mít žáci a pedagogičtí zaměstnanci ochranu dýchacích cest, ve společných prostorách však musí mít respirátory.
Stěhování žáků na různé předměty mimo kmenové třídy bude omezeno na minimum.

1.ročník:

1. 9. - Rodiče (doprovod) musí mít respirátor. Žáci budou ve škole 1 hodinu. Nemají přihlášený oběd ani školní družinu.

2. 9. – žáci budou ve škole 2 vyučovací hodiny, půjdou na oběd i do družiny.

3. 9. - žáci budou ve škole 3 vyučovací hodiny, půjdou na oběd i do družiny.

2. – 5. ročník:

1.9. – žáci budou mít výuku do 9:30hodin, pak mohou jít na oběd a do školní družiny, pokud jsou přihlášeni.

Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu.

6. – 9. ročník:

1. 9. – žáci budou mít výuku do 9:15h. Poté následuje oběd.

Od 2. 9. – výuka dle rozvrhu.


30. 8. 2021


Zpět