Testování žáků na Covid 19 (3. - 16. 1. 2022)

V období 3. – 16. 1. 2022 se budou žáci testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek před 1. vyučovací hodinou ve svých kmenových třídách. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Testovat se nemusí žáci, kteří předloží:
    • potvrzení o testu PCR s negativním výsledkem provedeném před maximálně 72 hodinami
    • nebo potvrzení o antigenním testu provedeném poskytovatelem zdravotnických služeb před maximálně 24 hodinami.
 


2. 1. 2022


Zpět