Informaci o způsobu objednávání žáků po pozitivním antigenním samotestu na potvrzovací PCR.

Žákům by měla být po nahlášení výsledků ze strany školy automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu (viz leták).
Poté je nutné se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

Žáci po pozitivním antigenním samotestu budou prioritně umísťovány na PCR test buď ten samý den nebo jak se s příslušnou osobou domluvíme.
Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín. Jednak pracovníci odběrového místa nemají kapacity na administrativou spojenou s objednáváním a hlavně laboratorní kapacity jsou v Kraji Vysočina velmi omezené a je nutno je řídit tak, aby nedošlo k přehlcení těchto kapacit, což by následně znamenalo značné zpoždění výsledků.

Leták


6. 1. 2022


Zpět