Slovo ředitele

Blíží se 1. září 2022 a s ním nový školní rok 2022-2023.
Milí přátelé naší školy, 
vysvědčení bylo předáno, poslední tóny klavíru ve vestibulu školy i na radnici při loučení s našimi čtyřmi třídami deváťáků dozněly, kytičky, dárečky i milá poděkování našly svoje slzící vděčné adresáty. Děkujeme rodičům i žákům. Také od vedení školy mnohokráte zaznělo upřímné poděkování za poctivě odvedenou práci pedagogům, ekonomickému úseku, vychovatelům, asistentům a všem ostatním kolegům zaměstnancům. 
Uplynulý rok byl náročný, pestrý, zajímavý, zkrátka poněkud jiný, dokladem toho jsou i fotografie zachycující několik okamžiků ze života školy, momentky, které by vás při listování novým školním kalendářem mohly zaujmout. Najdete v něm (samozřejmě už jsou i na webových stránkách školy) základní informace o zaměstnancích školy a harmonogram akcí na celý následující školní rok.  
Škola se na dva měsíce pro žáky a pedagogy uzavřela, ale vedení školy i jednotlivé úseky pokračují, uzavírají uplynulý školní rok a připravují vše nezbytné na nové období. Nastupují řemeslníci i opraváři, je třeba udržovat v pořádku školní pozemky pro pracovní činnosti a školní sportovní areál, který o prázdninách slouží veřejnosti. 
Dovolte mně vyslovit přání adresované vám všem, kolegům, žákům, rodičům i spolupracovníkům školy. Ať se nám podaří v příštím školním roce splnit naše očekávání i předsevzetí předat našim žákům maximum možného. Ať se podaří nově nastupujícím kolegům navázat na nastavenou vysokou úroveň úspěšné školy. Abychom stále byli tolerantní, trpěliví a užívali si toho, co hřeje člověka nejvíce – úcty, radosti, vzájemné podpory, důvěry, otevřenosti, bezpečí a svobody.
Zdravím všechny a těším se na další spolupráci ve školním roce 2022-2023. 
Jaroslav Ptáček


10. 8. 2022


Zpět