Svatováclavská štafeta ve sportovním areálu u školy

Pondělí 26.9. 2022
Dle celoročního plánu proběhne v tento den tradiční sportovní klání -  Svatováclavské štafety ve sportovním areálu u školy. Soutěží nejprve  žáci naší školy v 11,45 hodin,  poté ve 14,00 hodin následuje prestižní štafeta 3 žďárských základních škol a vyvrcholením je v 15,00 hodin štafeta mezi rodiči našich žáků a učiteli naší školy.
Je to jeden z našich příspěveků k udržování tělesné zdatnosti od nejmenších až po ty starší.
S touto akcí jsme stejně jako vloni zapojeni do EVROPSKÉHO TÝDNE SPORTU.
PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel


25. 9. 2022


Zpět