Program Vzpoura úrazům

Právě v těchto dnech žáci čtvrtých a pátých tříd absolvují Program vzpoura úrazům.

Projekt  je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštívili dva ambasadoři projektu, pohovořili o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání jsou interaktivní soutěže a diskuse na téma úrazů.

Právě hendikepovaní pracovníci VZP z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti a studenty motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním handicapem.

Děkujeme za poutavou a působivou besedu a záslužnou práci, kterou děláte.


19. 12. 2022


Zpět