Zamyšlení nad rokem 2022

Malé zamyšlení na konci roku 2022 s blahopřáním všeho dobrého v roce 2023.

Vážení rodiče, žáci, kolegové a přátelé naší školy, prošel jsem si loňská přání a předsevzetí.

V některých našich prioritách došlo vlivem objektivních okolností k posunům, základem samozřejmě zůstává poctivá práce a příprava našich žáků. Umět sdílet a spolupracovat, poskytovat prostor pro svobodné vyjádření, podporovat vlastní aktivity a odpovědnosti, důvěra a otevřenost, to jsou vize naší školy.

Proběhly mnohé akce, o nichž jste se podrobně dočetli na našich stránkách, mnohé jste navštívili, sdružení i klub rodičů nám pomáhá, školská rada spolupracuje.

Rozpočet na rok 2023 je schválený, je to kompromis možného, na některá bolavá místa musíme shánět vícezdrojové financování. Ale na činnost naší příspěvkové organizace, na mzdy, na světlo, topení i pomůcky je prostředků dostatek, tak jdeme do toho znovu v novém kalendářním roce.

Opět budeme řešit každodenní problémy, máme starosti, a občas i radosti.

„Odárečkovaný“ smrk před naší školou, který vytvořili naši žáci, budí každoročně zaslouženou pozornost, stejně jako úžasná výzdoba školy a tříd.

Přejme si tedy klidné sváteční dny a spokojenost, zdraví i štěstí v novém roce 2023.

Jaroslav Ptáček, ředitel školy

 


29. 12. 2022


Zpět