Střípky z návštěvy našich kamarádů z polské družební školy.

Od čtvrtka 4. května do neděle 7. května 2023 u nás pobývalo 16 žáků z polské základní školy z města Krzywiň. Ti přijeli a těšili se na svoje žďárské kamarády, vrstevníky z naší školy, kteří u nich v Polsku strávili krásné 4 dny v říjnu minulého roku.


Spolu s nimi přijel tříčlenný pedagogický doprovod včetně ředitele pana Zbyška, program byl bohatý, nápaditý a pestrý. Procházky po okolí, poznávání našich obou škol, zpívání, tancování, povídání si, návštěvy v hodinách, soutěže v dílnách. Obědy nejen ve školní jídelně si pochvalovali, rodiče našich žáků, ubytovatelé, se starostlivě snažili připravit pro naše hosty to nejlepší. Pan starosta nás pozval na radnici, prošli jsme stezku podél řeky, hráli si na Farských i na Piláku, jeli do Brna do VIDY, na Špilberk i na nákupy.

Bylo toho mnoho, zážitků i příběhů. Velké poděkování patří především našim rodičům, kteří pomohli zajistit vše potřebné a našim žákům, kteří se ochotně a odvážně připojili k naší nabídce. Nabídce spolupráce dvou základních škol, výměny žáků i návštěv pedagogů a zaměstnanců, poznávání, předvádění výtvarných, hudebních a tanečních dovedností. Spolupráce trvá již 18 let a moc se těšíme, s čím přijedou a překvapí nás naši polští kolegové za rok, kdy budeme slavit 50.výročí naší školy.

Připojuji jenom několik fotografických momentek a video.

Jaroslav Ptáček

Střípkyvideo

10. 5. 2023


Zpět