Přerušení provozu školy 27.11.2023


Vážení rodiče,

dovoluji si Vám oznámit, že dne 27. 11. 2023  bude přerušen provoz školy z důvodu zapojení zaměstnanců školy do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Škola, školní družina i školní jídelna budou uzavřeny.

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.

Stávkový výbor v čele s předsedkyní odborové organizace školy Ilonou Trojanovou přikládá dopis Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který je adresovaný Vám, milí rodiče a objasňuje důvody a cíle stávky, ke které se přidala většina zaměstnanců školy.

 

Ve Žďáře nad Sázavou 21. 11. 2023                                                                PaedDr. Jaroslav Ptáček

Příloha Dopis školských odborů rodičům

21. 11. 2023


Zpět