Festival vzdělávání – soutěž pro třídní kolektivy

Žďár nad Sázavou, vaše město, vaše práce, váš život

V rámci letošního ročníku Festivalu vzdělávání proběhla soutěž pro třídní kolektivy. Úkolem bylo zhotovit projekt, který by představil zúčastněné firmy a také město Žďár nad Sázavou. Žáci 8.B se této soutěže zúčastnili a umístili se na krásném 3. místě. Vyhráli společnou návštěvu kina.

Blahopřejeme!


15. 12. 2023


Zpět