Matematická olympiáda


Dne 26. března proběhlo krajské kolo matematické olympiády devátého ročníku v Jihlavě. Naši školu reprezentoval Filip Minárik. Filip se stal úspěšným řešitelem, umístil se na krásném 6. místě.

Ve středu 3.4.2024 se konalo okresní kolo matematické olympiády. V kategorii Z7 soutěžilo 25 dětí. Úspěšnými řešitelkami se staly Marie MOKŘÍŠOVÁ, která obsadila 5. místo a Petra MAZÁNKOVÁ, která se umístila na děleném 13. – 15. místě.

V kategorii Z8 soutěžilo 23 chlapců a děvčat. Úspěšným řešitelem je i Josef HOLEMÁŘ, který se umístil na  5. – 7. místě.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělým výsledkům.
A. Svobodová

12. 4. 2024


Zpět