Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016


Zápis do 1. třídy pro 2020/21 – AKTUÁLNĚ!

18. 4. 2020

Od 15. 4. do 24. 4. 2020 do 15:00h
Koordinátor: Mgr. Jarmila Hrdinová tel.: 734 313 352 e-mail: hrdinova@4zszdar.cz

Milí rodiče,
v souladu s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce. 

Pokyny a způsob zápisu  » ZDE PROSÍM KLIKNĚTE


INFORMACE Z VEDENÍ ŠKOLY - 17.DUBNA 2020

17. 4. 2020

Milí žáci, rodiče a kolegové,
apríl i aprílové počasí je za námi, nejraději bychom ale často pravili, že je to kolem nás snad apríl. Že?
Ale není a musíme se do toho zakousnout. Zkrátka to dáme. Pořád platí, co jsem o našem přístupu napsal v prvním vstupu na titulní stránku našeho školního webu. Osvědčuje se, ale děkujeme za podněty i zpětnou vazbu, zabýváme se jimi.
Stále spolu komunikujeme a posouváme se dále. Drtivá většina žáků spolupracuje (děkujeme, jste skvělí), využívá svých silnějších stránek, nápadů, kreativity i našich doporučení, která vycházejí ze zkušeností a našeho odhadu přiměřenosti a volby priorit. Ostatní si zvolili jinou cestu, tady je naše veškerá snaha marná.
Byli jsme kontrolováni Českou školní inspekcí, jak učíme, jaké volíme metody, jaké jsou zpětné vazby, jak jsme pořešili třičtvrtiletní pedagogickou radu, co  využíváme a jak se připravujeme na přechod na standardní výuku. Obstáli jsme, i pochvala zazněla. V pondělí půjdeme, stejně jako všechny školské příspěvkové organizace města, předkládat celoroční závěrku  za rok 2019 a na hodnocení organizace za toto období, tedy kolik projektů jsme  zpracovali, do jakých aktivit jsme zapojeni a především jaké máme pedagogické výsledky, jak škola vystupuje navenek. Myslím, že se nemáme za co stydět.  
Kromě nikdy nekončící práce s administrativou, údržbou a vypisováním nekonečných potvrzení, připravujeme prostory pro výuku ve třídách i venku. Můžete naši přípravu vidět na fotografiích (už se, milí žáci, také nemůžete dočkat pracovních činností?).
Dále už máme zapsáno hodně prvňáčků a ve zbývajících dnech jste u nás i ostatní vítáni a těšíme se na vás. Těší se na Vás i šikovné paní učitelky, které povedou první třídy: Bergerová Klára, Drahotská Zdenka, Popelová Zlatuše a Trojánková Martina a připravují se na první schůzku s dětmi i rodiči. Uvidíme, kdy nám to povolí. Možnosti letošního výjimečného zapsání jsou uvedeny v článku nade mnou. Snažíme se vám to usnadnit, jak opět vidíte na přiložených fotečkách.  Někteří z vás, především rodiče těch nejmenších z prvního stupně, si domlouváte schůzky s učiteli a ti vám předávají papírové úkoly a náměty na domácí výuku. Také připojuji fotečku. A já jsem si našel malou chvilku a odpočinul si a schoval se v  družině, poznáte mne podle účastnické placky z jednoho projektu. Pěkné jaro a vše dobré přeji za celé vedení školy.  

A připojuji praktickou tabulku výčtu nařízení, co můžeme a nemůžeme. Na všechny nové pokyny od ministerstev jsme připraveni.      Jaroslav Ptáček

Tabulka nouzového stavu – aktuální stav

Galerie fotografií – zápis


INFORMACE OD VEDENÍ ŠKOLY

31. 3. 2020

Milí rodiče a žáci,
máme za sebou třetí výjimečný týden, na jehož počátku skončil měsíc březen a nastoupil duben.
Od 1. dubna je možné zahájit zápis do 1. tříd, který v našem městě proběhne od 15. 4. do 24. 4. 2020. Všechny potřebné informace najdete na našich webových stránkách.
Končí nám další týden „výuky nevýuky“, který zvládáte vy, rodiče, skvěle a děti téměř skvěle. Tím myslíme, děti, že se vám občas nechce některý úkol napsat, vymyslet, ale naopak spoustu věcí uděláte výborně. A ačkoli to může znít divně, častěji a častěji se my, učitelé, setkáváme s tím, že nám žáci píší: „Stýská se mi po kamarádech, nikdy jsem si nemyslela, že to řeknu, ale chtěla bych do školy, komunikace s vámi mailem je zábavná, ale lepší by to bylo ve škole“.
Věřte nám, že my, učitelé, to máme podobně.
Kromě zápisu do 1. tříd nás čeká v tomto měsíci přijímací řízení do matematické třídy, takže upozorňujeme zájemce, že lze na našich stránkách najít informace i přihlášku do matematické třídy, a proto neváhejte a posílejte.
Vzhledem k tomu, že se stále objevují požadavky na vydání některých dokumentů – např. ošetřovné, na webu najdete také tuto informaci o úředních hodinách:
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.
Vedoucí školní jídelny nás informovala, že vzhledem k minimálnímu zájmu o odběr obědů se tato nabídka pro rodiče i zaměstnance nebude realizovat.
Vám, milí kolegové, děkujeme za veškerou práci v tomto týdnu, která se netýkala pouze přípravy úkolů a opravování prací, které nám naši pilní žáci posílají, ale také například výpomoci na školním pozemku, tedy ve skleníku, objednávání učebnic, doplňování dokumentů – třídní knihy, třídních výkazů apod. Zasíláme Vám ještě zajímavé a užitečné odkazy, přejeme všem pěkný víkend.
https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx  
http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks


Jak s odpady v době nákazy

30. 3. 2020

28. březen, Den učitelů.

27. 3. 2020

28. březen, Den učitelů.
Naši milí kolegové, dnes jsme měli mít tradiční setkání současných i minulých zaměstnanců k našemu zítřejšímu svátku.
Nezbývá, než se v 16.30 hodin, kdy bylo naplánováno zahájení a připraveno první překvapení, se na chvilku zastavit, na dálku se na sebe napojit a vzájemně si popřát hodně zdraví. A ať co nejdříve společně překonáme toto nelehké období a můžeme se opět setkávat. Jsme rádi, že Vás máme a spolupracujeme. Přejeme vše dobré.
Eva Kociánová, Jarmila Hrdinová a Jaroslav Ptáček 

Naši milí žáci.
Ke Dni učitelů jsme pro vás připravili krátké video.
http://www.staletekoreny.cz/jan-amos-komensky-v-dobach-epidemii
Doufáme, že vás osloví a my se poté budeme moci zeptat, co vás zaujalo a co jste si zapamatovali.
Dobrý nápad, že?

Vážení rodiče, nyní informace pro vás - PRŮZKUM VAŠEHO ZÁJMU.
Stále probíráme ve škole mnoho podnětů, jejichž realizace by vám usnadnila vaši novou roli.
Jeden z nich je, že bychom se pokusili v případě odpovídajícího zájmu vařit pro vás obědy.

Jak by to probíhalo?

  • na den by byla nabídka vždy jednoho jídla (polévka, hl. jídlo, případně salát)
  • vařilo by se v úterý, středu a čtvrtek
  • vydávalo by se v jednorázových obalech (jinak nelze!) u zadního okénka od skleníku v 10,30-11,30 hodin
  • platilo by se převodem, účet máte zřízen, nebo v hotovosti za každý odebraný oběd 80,- Kč - , což je cena jídla a boxu (bohužel v případě zavřené školy nelze dávat dotované obědy žákům a musíme dodržet tuto kalkulaci!!!)
  • objednávku byste provedli den předem do určené hodiny na záznamník školní jídelny nebo na  trojakova@4zszdar.cz

DŮLEŽITÉ: Do pondělí 30.3. do 12,00 hodin se VÁŽNÍ ZÁJEMCI o tuto službu (odběr obědů) nahlaste na : trojakova@4zszdar.cz

Na vaše maily, kterými projevíte zájem, dostanete zpětnou vazbu, zda budeme tuto službu realizovat.


Matematická třída

24. 3. 2020

Informace k matematické třídě pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci nebude možné provést přijímací zkoušky v termínu, který byl původně určen. Přesto bude ve školním roce 2020/2021 v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA otevřena .
Při rozhodování o přijetí do matematické třídy bude rozhodujícím kritériem prospěch žáků v 1.pololetí 5. ročníku.
Přihlásit se do ní mohou žáci 5. ročníku základních škol. Přihlášku ke studiu naleznete na našich webových stránkách v sekci Rodiče – matematická třída.
Přihlášky prosím vyplňte a zašlete na e-mail kocianova@4zszdar.cz do 22.4. 2020. 

Na tento váš e-mail vám bude do 30.4. 2020 zasláno vyrozumění o přijetí/nepřijetí do matematické třídy.
Žáci, kteří své přihlášky již odevzdali do kanceláře školy v papírové podobě, budou vyrozuměni telefonicky.


Slovo ředitele a tabulka nouzového stavu

24. 3. 2020

Milí žáci a rodiče,
navazuji na slova z minulého týdne a přikládám důležitou tabulku nouzového stavu od paní  tajemnice MĚÚ. Navíc po vystoupení ministra školství máme další důležité informace, se kterými můžeme pracovat.
Je zpřesněna předpokládaná doba uzavření škol. Naši učitelé i vy sami si můžete lépe rozvrhnout množství látky, o kterém předpokládáme, že je tou nejdůležitější.
Padly první informace o pravděpodobných termínech přijímacích zkoušek. Proto jsme pro vás uveřejnili podrobnosti o naší tradiční matematické třídě, přihláškách do ní a termínech a podmínkách přijetí.
Vím, že učitelé devátých ročníků intenzivně komunikují s žáky i rodiči, kteří jsou nyní hlavními motivátory a přesvědčovátory, kteří s bičíkem i bez něj vysvětlují, že vzdělání je dost důležité. Přijímačky na střední školy budou výjimečně jenom v jednom termínu.
A co výchovy? Myslím, že náměty si všichni rodiče hledají, někdy i zoufale, sami. Malování, zpívání, pomoc při vaření i v dílně, sport i zahrádka. Výchov je až až, nemyslíte? Máte to ve svých rukou. Samozřejmě zadání od učitelů na stránkách školy také najdete.
Nastávající Den učitelů. Získává najednou nové dimenze. Těšili jsme se na posezení se všemi zaměstnanci i důchodci, na podvečer plný příběhů, fotopoznávačky, prohlídky školy, povídání co je nového a tak. Ale člověk míní … Letošní Den učitelů bude jiný a jsme rádi, že můžeme tentokráte a poprvé popřát i Vám, našim externím kolegům. Vše nejlepší a přejeme Vám radost z drobných pedagogických radostí.
A protože právě máme po pravidelné dlouhé poradě vedení školy, tak bych Vám chtěl za nás všechny popřát vše dobré v nastávajících časech.
K tomu vám posílám i mail na našeho školního psychologa (druwyd@centrum.cz), se kterým jsme se dohodli, že na všechny vaše dotazy bude reagovat, případně by se s vámi mohl spojit i telefonicky.

A kdyby to nepomohlo, tak určitě pomůže zítřejší skvělá akce moudrých pánů SVĚRÁKA a UHLÍŘE, kdy si s nimi ve 12,30 hodin společně zazpíváme jejich písničku NENÍ NUTNO.

...hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo ... chceš-li, trap se ... nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí…

Jaroslav Ptáček


Slovo ředitele

20. 3. 2020

Milí žáci a rodiče,
máme za sebou první výjimečný týden. Děkujeme za spolupráci, zpětné vazby, je to i pro Vás rodiče hodně hodně náročné. Náš přístup je uvážlivý, pro některé žáky je úkolů mnoho, pro ostatní málo, plňte především ty úkoly, se kterými si víte rady. Nebojte se, že něco nedáte, pokusíme se většinu věcí spolu dohnat. Ale snažte se, prosím, co nejvíce.
Veškeré práce nyní probíhají z domu. Učitelé naší školy připravili a doručili úkoly svým žáčkům k samostudiu, v prvním týdnu jsme akcentovali především profilové předměty, náměty k výchovám teprve přijdou.  Škola byla zatím denně otevřená od 8-12 h, všichni vedoucí úseků jsme byli všechny dny v akci, vám děkujeme, že jste omezili vstupy do školy.
Všichni máme možnost komunikace e-maily nebo telefonem.
Děkujeme všem skvělým učitelům, kteří pomohou vychovatelkám a kromě práce na přípravách pro žáky se dobrovolně přihlásili  k zajištění hlídání dětí klíčových zaměstnanců státu, jsme  také určenou školou k zajištění péče dle krizového opatření vlády.
Připravujeme už zápisy do 1. tříd, budou probíhat bezkontaktně, čekáme ještě na podrobné pokyny. Jinak u nás ve škole není nikdo v povinné karanténě, nikdo není nakažený.
Informace přicházejí každou hodinu,  zasíláme je  učitelům, vychovatelkám i asistentkám, provozním zaměstnancům a některé i vám.

Například :

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

Více zde: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami 
Ing. Jaroslav Doubek, vedoucí odboru životního prostředí
K této důležité informaci pouze doplňuji, že se jedná o manuál k používání jednorázových ochranných roušek.

U bavlněných roušek, které jsme si šili (díky vám z provozu, kuchařkám i učitelům), nebo obdrželi od někoho ještě trochu šikovnějšího, tak ty se také odkládají do igelitového pytle, či sáčku a poté se vyperou na minimálně 60°C a vyžehlí žehličkou nastavenou na vysokou teplotu, aby se mohly opětovně používat.
Přeji klidný víkend a všem nám přeji, ať to zvládneme.

Za vedení organizace J.Ptáček


Odklad zápisů do základních škol

18. 3. 2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se přesouvají zápisy žáků do základních škol původně plánované na 3. a 4. dubna 2020. Nový, předpokládaný termín, byl stanoven na 24. a 25. dubna 2020. Definitivně bude termín potvrzen po ukončení nouzového stavu. Doporučujeme sledovat oficiální webové stránky Města Žďár nad Sázavou a jednotlivých škol. Termín zápisu do mateřských škol zůstává prozatím beze změny.

Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru školství


INFORMACE K VYDÁNÍ ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLY

17. 3. 2020

Vážení rodiče,
pro elektronické zaslání žádosti kontaktujte rehackova@4zszdar.cz, uveďte prosím jméno dítěte, třídu a datum, od kterého budete žádost uplatňovat.
Formulář bude zaslán zpět na Vaši e-mailovou adresu, ze které nás budete kontaktovat.
Děkujeme  


VÝUKA NA DÁLKU

17. 3. 2020

Na základě vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se zakazuje přítomnost  žáků ve škole od 13. 3. 2020. Přijetí tohoto opatření však neukončuje výuku. Proto vám, milí žáci, vaši učitelé připravili podklady pro samostudium.

Informace k výuce od jednotlivých učitelů najdete na horní liště v záložce ŽÁK.


Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

16. 3. 2020

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
Co dále po dočerpání ošetřovného?
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV (http://bit.ly/kalkulacka_davek).
Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ
(http://bit.ly/zadost_osetrovne). Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.
Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.
Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.


PRŮBĚŽNÉ INFORMACE PRO VÁS, neděle 15.března 2020.

15. 3. 2020

Chtěl bych Vás, milí žáci i rodiče, ubezpečit, že stále monitorujeme poslední vývoj a připravujeme vše potřebné (všimli jste si toho jistě na našich školních stránkách i vstupních dveří školy).
I během jarních prázdnin bylo širší vedení školy, administrativa, provoz i jídelna v zaměstnání, připravovali jsme potřebné formuláře, stanovovali rozpisy zaměstnancům a návrhy příprav pro žáky.
Všichni ředitelé žďárských základních škol jsme se sešli a domluvili na společném postupu v hlavních věcech. Tzn. pracovní doba, práce z domova, úřední hodiny, stravování, provoz tělocvičen a mnoho dalších záležitostí.

O co bych Vás chtěl požádat?

O soudnost, rozumnost i uvážlivost. Aby naše rozhodnutí byla co nejvíce dobrá, musí se jednat o rozhodnutí kolektivní.

Až v pondělí po prázdninách se sejdeme  se všemi spolupracovníky, kteří budou těmi nejdůležitějšími v kontaktu s žáky, nastaví systém pokynů, předávání informací i úkolů. Věřte, že máme dostatečně zkušené pedagogy, kteří  zvolí tu nejoptimálnější variantu. Navíc budou vycházet z úrovně žáků, jejich možností, přístupu k IT technice, i z našich možností a kapacity "ajťáků". A to nemluvím o obtížnosti zajistit individuální přístup všem potřebným a dalších souvislostech, které vám unikají a ani nemůžete postihnout.

A o co bych Vás chtěl ještě požádat?

O zdravý selský rozum. Například nehonit více zajíců najednou. Co to znamená? Zvolit (tady je nezastupitelná role Vás rodičů - motivovat, kontrolovat a dohlížet) jeden způsob domácího vzdělávání, tzn. doporučený ze školy a dále jenom jednu z mnohých nabídek, které se nyní vyrojily.

Věřte tomu, je to vyzkoušené. Kdo myslíte, že bude lepší, ten, kdo se učí poctivě jazyk z jedné (třeba i částečně neúplné) učebnice nebo listuje v mnoha různých a rozmanitých?
Tak hodně zdaru nám všem.   PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel


Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

13. 3. 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop 


Domácí příprava dětí

13. 3. 2020

Milí žáci a rodiče,

sledujte webové stránky školy, kde budou od příštího týdne pro Vás připraveny materiály  související s  domácí přípravou dětí.


Školní jídelna

12. 3. 2020

Na základě vyhlášení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 oznamujeme, že:

OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

ve školní jídelně  NEBUDEME VAŘIT  A   VŠICHNI  STRÁVNÍCI  MAJÍ  AUTOMATICKY OBĚDY  ODHLÁŠENÉ


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - určeno pro ZŠ

11. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - určeno pro ZŠ


Jarní prázdniny

5. 3. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,
přejeme Vám pěkně prožité jarní prázdniny, apelujeme na Vaši zodpovědnost a rozumnost. Přikládáme další informace a těšíme se  opět ve škole v pondělí  16.března 2020.  Vedení školy


INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

2. 3. 2020

Vážení rodiče, mimořádnou situaci ohledně výskytu koronaviru stále sledujeme a doporučujeme vaši velkou opatrnost a především odpovědnost.
Přikládáme vyjádření MŠMT, s novými informacemi stále pracujeme. Jaroslav Ptáček

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví:  https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: 
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html


O našem sportovním areálu

5. 2. 2020

Jak sami vidíte na přiložené aktuální fotografii, tak areál je pod sněhem. Ale přesto i nyní přišlo toto vyjádření, na které se pokusíme odpovědět:

Nový areál u ZŠ-4 je velice málo využitelný, veřejnost tam nesmí a těch pár dětí co se tam sem tam proběhnou je opravdu bída, za tolik milionů, co celý areál stál, se mi zdá tak velká investice ostudou města.Pokud již ten areál je postaven, tak by měla být využitelnost minimálně 8O% a ne že je stále prázdný ! To jsou opravdu vyhozené peníze ! Měly by tam být zabudované sportovní prvky, které by hojně využívala veřejnost ! Toto tam prostě chybí, je to prázdný nevyužitý areál !

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Na začátek je třeba si vyjasnit funkci areálu. Tento areál není veřejným hřištěm (jako tomu je na Stalingradě a u Přednádraží, kde jsou navíc tato vyloženě sportovní hřiště umístěna mimo základní školy), ale areálem pro sport a volnočasové  aktivity. Jsou zde instalovány prvky, které mají sloužit primárně výuce tělesné výchovy a sportovním aktivitám základní školy,  pohybovým aktivitám sousední školky a sportovním aktivitám organizovaným oddílům.

A to celý podzim platilo. Pokud bychom nechali prostor volně otevřený veřejnosti bez dozoru, hrozí poranění osob (např. horolezecká stěna, tyč na šplhání, skluzavka, vybavení pro skok vysoký) nebo bezdozorovým  užíváním by docházelo k ničení jednotlivých prvků, které pro veřejnost nejsou určeny.

Například z doskočiště se stalo „rozhrabané“ pískoviště, oblázky (kačírek, který slouží ke zmírnění dopadu na skluzavce) sloužily k házení, amfiteátr pro hudební a divadelní vystoupení je už poničen (uražené hrany) skejťáky.

Během podzimu (a na jaře to bude pokračovat) sloužil areál od rána 750 žákům 4.ZŠ, dále žákům naší ZŠ Zámek, mezi 14. a 16. hodinou byl k dispozici zhruba 150 dětem z družiny i ze sousední mateřské školy. Následně je hřiště k dispozici sportovním oddílům, které využívají tělocvičnu školy. Je-li příhodné počasí, mohou tréninky přesunout ven. Co se týká veřejnosti, má-li někdo zájem trénovat např.  na oválu, rádi mu po předchozí domluvě vyjdeme vstříc a areál mu otevřeme, využilo to již mnoho běžců. Už na podzim odpoledne zde na přírodní trávě probíhaly pravidelné tréninky fotbalových dorostenců.

V otázce širšího využití narážíme na dvě úskalí. Pokud by měl sportovní a volnočasový areál do budoucna sloužit i pro veřejnost, muselo by zde být podle požadavků hygieny vybudováno sociální zařízení a po dobu otevření pro veřejnost by zde byla nutná přítomnost personálu školy, např. správce. Obě záležitosti, i když budou znamenat náklady navíc, již řešíme a budeme se snažit obě překážky odstranit, aby prostor v určitém, omezeném režimu, mohl poskytnout příležitost především sportovnímu vyžití veřejnosti. A o to jde, ne? Doufáme, že se nepřipravuje další požadavek, aby se otevřel pro odpolední a podvečerní využití sousední skvěle vybavený a udržovaný prostor u mateřské školy, aby si tady mohli všichni pohrát i zařádit? Skvělé skluzavky, týpíčka, pískoviště, upravený trávník a prolézačky by poté určitě nezůstaly dlouho tak skvělé.

Co na závěr? Sportovní hřiště s volnočasovými prvky v areálu 4.ZŠ sloužilo a bude sloužit stovkám žáků a umožníme maximální využití pro sportovní aktivity jak neorganizovanému rekreačnímu, tak především organizovanému sportu. Jaroslav Ptáček


Matematická třída

2. 2. 2020

Ve školním roce 2020/2021 bude otevřena v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce prokážou znalosti z matematiky a českého jazyka.
Přijímací zkoušky se uskuteční 22. dubna 2020 v budově ZŠ Švermova 4 ve 14:00 h.
Ke zkoušce budou žáci potřebovat:
psací potřeby, rýsovací potřeby (tužku, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou).
Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice RODIČE – MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Vyplněné přihlášky doručte do školy do 21. dubna 2020.


Přání do druhého pololetí.

2. 2. 2020

Tam máme za sebou pololetní pedagogickou radu, pololetní vysvědčení i jednodenní žákovské prázdniny.
Všem, kteří jste se snažili a byli odměněni, moc blahopřeji a doufám, že to na konci školního roku už to bude drtivá většina našich šikovných žáků.
Ještě jednou děkuji žákům i jejich učitelům, kteří je připravují, za pěkné výsledky i skvělé úspěchy a přeji vše dobré do druhého pololetí.
Jaroslav Ptáček 


Nejmenší školáci dostali první vysvědčení

30. 1. 2020

Žďárský deník


Konzultace s rodiči na 1. stupni

7. 1. 2020

Vážení rodiče, zveme Vás dne16. 1. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin na konzultace s třídními učiteli na ZŠ budova Švermova. Upozorňujeme, že konzultace budou probíhat pouze na 1. stupni.Zpět