Aktuality

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016


Seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky na školní rok 2021/2022

16. 5. 2021

Návrat žáků 2. stupně do škol od 17. 5. 2021 - rotační výuka

13. 5. 2021

V týdnu od 17. 5. 2021 do školy nastoupí 7. ročník, 9. ročník a celý 1. stupeň.
V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování žáků 2. stupně, 1.stupeň se testuje jen v pondělí.
Ve škole budou muset mít děti buď chirurgickou roušku, nebo respirátor. 
Informace o rozvrhu najdou žáci 2. stupně v TEAMs , žáci 1.stupně se budou učit dle rozvrhu, který dostali na začátku září.


Návrat žáků 2. stupně do škol od 10. 5. 2021 - rotační výuka

8. 5. 2021

V týdnu od 10. 5. 2021 do školy nastoupí celý 6. ročník a celý  8. ročník.
V pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování žáků 2. stupně (1. stupeň se testuje jen v pondělí).
Ve škole budou muset mít děti buď chirurgickou roušku, nebo respirátor. 
Informace o rozvrhu najdou žáci v TEAMs. 


Přijatí žáci k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

7. 5. 2021

Matematická třída

20. 4. 2021

Termín odevzdání přihlášky: 11. 5. 2021.
Přijímací řízení bude probíhat 13. 5. 2021 ve 14,00 hodin v budově školy Švermova 4.
Ve školním roce 2021/2022 bude v 6. ročníku otevřena MATEMATICKÁ TŘÍDA. Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce budou plnit úkoly z matematiky a českého jazyka. Přihlášky najdete v rubrice RODIČE – DOKUMENTY KE STAŽENÍ.
Termín zkoušky se může změnit dle opatření vlády.


Manuál testování žáků

10. 4. 2021

Výuka na 1. stupni od 12. 4. 2021

8. 4. 2021
  • Dne 12. 4. 2021 přijdou do školy žáci tříd: 1.B, 1.C, 2.B, 3.C, 4.A, 4.C, 5.A a 1.Z, 3.Z, 5.Z.
  • Dne 19. 4. 2021 přijdou do školy žáci tříd: 1.A, 2.A, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 5.B, 5.C a 2.Z, 4.Z.
  • Žáci si vždy v pondělí a ve čtvrtek ve třídě sami provedou antigenní test za dohledu a pomoci třídní učitelky. Test je velmi snadný - vatová tyčinka se zavede pouze 2 cm  do nosu. V případě pozitivního testu by dítě počkalo za dohledu paní asistentky  na své rodiče v předem určené třídě.
  • Žáci si do školy vezmou 2 roušky (nebo respirátor) na výuku a 2 roušky (nebo respirátor) do ŠD.
  • ŠD i jídelna bude v provozu. Podrobnější informace dostanete od třídních učitelů.

Milí rodiče, na vaše děti se již těšíme a jsme rádi, že se děti po delší pauze opět setkají se svými kamarády.


ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

29. 3. 2021

Ve školním roce 2021/2022 přivítají žáky prvních tříd paní učitelky
Mgr. Dita Kosová
Mgr. Jitka Kvapilová
Mgr. Veronika Marčáková
Mgr. Hana Olšiaková (Zámek)


Zápis do 1. třídy pro 2021/22

22. 3. 2021

budou probíhat od 7. 4. do 16. 4. 2021 do 15:00h
Koordinátor:       Mgr. Jarmila Hrdinová      tel.: 734 313 352       e-mail: hrdinova@4zszdar.cz

Milí rodiče,
v souladu s opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 je vydáno toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.
Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. 
Přesto, že zápisy budou probíhat na obou pracovištích školy (Švermova i Zámek), můžete, milí rodiče, žádosti určené na Zámeckou školu doručit i na budovu Švermova, na zadní stranu obálky napište ZÁPIS DO 1. TŘÍDY- ZÁMEK.


Změna termínu přijímacích zkoušek na střední školy

12. 3. 2021

Dle rozhodnutí MŠMT jsou posunuty termíny přijímacích zkoušek z dubnových termínů následovně:
Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté maturitní obory se budou konat 3. a 4. května 2021.
Na víceletá gymnázia zkoušky proběhnou 5. a 6. května 2021.

PhDr. Jindra Bajerová,  Mgr. Simona Kirchnerová


Virtuální prohlídka školy

2. 3. 2021

Vážení a milí návštěvníci našich stránek, chtěli bychom vám předat pozitivní zprávu z naší školy a vyslat trochu potřebné enegie do dalších dnů.
Jaroslav Ptáček


Oznámení

28. 2. 2021

Podle rozhodnutí vlády ČR z 26. 2. 2021 je zakázána přítomnost všech žáků základních škol ve škole. Žáci všech ročníků se od 1. 3. 2021 budou vzdělávat distančně. Výuka je povinná. Další informace najdete na webu MŠMT.


Třída poskytované péče 

28. 2. 2021

Z rozhodnutí Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 je určená naše škola k vykonávání péče o děti, u kterých nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
Provoz „třídy péče“ je každý pracovní den od 7:00h do 16:00h. (Čas může být upraven, dle potřeb rodičů). Rodiče si musí vyplnit a potvrdit zaměstnavatelem přihlášku a musí spadat do příslušné skupiny, dle usnesení vlády.
Děti budou chodit do prostor školní družiny – vchod zezadu od skleníku. Péči zajistí naše vychovatelky a asistentky. Obědy jsou dětem poskytovány přímo ve škole. Děti musí mít ochranu úst, dle nařízení vlády.
Dopoledne si budou děti plnit úkoly, popř. účastnit se on-line výuky (počítače poskytneme ve škole podle omezené kapacity.) Odpoledne budou děti chodit ven – na hřiště nebo vycházku v okolí školy.

Kontakt do třídy péče:  kupcova@4zszdar.cz   Telefon: 566 503 978  hrdinova@4zszdar.cz


VÝDEJ OBĚDŮ V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY OD 1. 3. do 21. 3. 2021

27. 2. 2021

Všichni žáci základní školy mají pouze distanční výuku. Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní do odvolání dostávat obědy také pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120 nebo 732 536 144, telefonicky - záznamník 566 625 344. Termín platby obědů v hotovosti si prosím domluvte telefonicky s vedoucí školní jídelny mobil 732 536 144.


Informace ředitele školy

10. 2. 2021

Vážení rodiče,
průběžně Vás na našich stránkách informujeme a děkujeme za vaše zpětné vazby.
Často ale nemůžeme být rychlí dle vašich představ, neboť vše záleží na závazných pokynech a metodice, kterou průběžně dostáváme od MŠMT.
Prosím tedy o toleranci a trpělivost.
A velké díky za pochvaly, je to pro nás velké a potřebné pohlazení.     S pozdravem Jaroslav Ptáček


MATEMATICKÁ TŘÍDA VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

8. 2. 2021

Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA. Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce budou plnit úkoly z matematiky a českého jazyka. Přihlášky do této třídy najdete na našich webových stránkách v rubrice RODIČE –DOKUMENTY KE STAŽENÍ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude termín konání přijímací zkoušky oznámen později.


2. stupeň – rozvrh a informace

6. 2. 2021

Rozvrh pro žáky 2. stupně k výuce od 8.2. 2021 najdete ZDE.
Přestože nám současná epidemiologická situace nedovoluje vrátit žáky do školních lavic, výuka nadále probíhá, prostředí, rozsah i formu neustále zpřesňujeme a dolaďujeme.
Zároveň už plánujeme a připravujeme další školní rok. I v tom následujícím bude otevřena matematická třída, do které se mohou přihlásit žáci 5. ročníku . Přihlášky přijímáme od 1.2.2021. Přihlášku najdete v záložce RODIČE – dokumenty ke stažení. Vzhledem k současné situaci budou termín a kritéria přijetí oznámeny později.


Informace k zápisu do 1.třídy

6. 2. 2021

Podrobné informace k zápisu do 1.tříd


Nahlédnutí do 1. tříd

30. 1. 2021

Současná situace bohužel nedovolí, aby se prezenční výuky mohly účastnit všechny třídy. Pro ty žáky, kterým je po škole a třídě smutno, jsme připravili malé nahlédnutí k prvňáčkům. Možná, že se rádi nakouknou i budoucí prvňáčci. Na ty se již v dubnu těšíme, až dorazí k zápisu.
Každým rokem na jaře učitelé 1. stupně připravují zápis budoucích prvňáčků. Letos by měl zápis proběhnout ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Bohužel současná situace nás tlačí k tomu, abychom formu zápisu přizpůsobili aktuálním vládním opatřením. Proto sledujte, milí rodiče, stránky naší školy, kde budou včas uveřejněny podrobnosti zápisu, případně změny termínu.
Jen připomínáme, že zapsány budou děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.
Mgr. Jarmila Hrdinová


ZÁPISOVÉ LÍSTKY

29. 1. 2021

Vážení rodiče žáků 9.tříd,
zápisové lístky ( popřípadě vyplněné přihlášky na střední školy) si prosím vyzvedněte osobně ve škole v těchto dnech:

  • 17.2.2021 : 14:00 – 17:00
  • 24.2.2021 : 14:00 – 17:00

Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, tel.: 730 519 284


Pozdrav od parlamenťáků

29. 1. 2021

Letošní rok i část loňského roku budeme mít spojený zejména s koronavirem. Aktuálně mnoho aktivit a akcí, které jsme chtěli s parlamentem uskutečnit, muselo ustoupit do pozadí, ale aspoň se můžeme scházet online. Jsme otevřeni každému, kdo by mezi nás rád zavítal, chtěl si popovídat, či se pobavit. Stačí dát vědět komukoli z parlamentu a my vás rádi přivítáme v naší Teams místnosti.
Víme, že aktuální situace není jednoduchá pro nikoho, ani pro žáky a ani pro pedagogy. Stojí nás to všechno mnoho sil, plánovat si čas, učit se nové věci, učit se vzájemné toleranci a zvládat další úskalí, které jsme se společně snažili překonat. Tímto chceme podpořit žáky, aby vydrželi v nasazení a i nadále s pozitivním myšlením zvládali distanční výuku a dále bychom chtěli poděkovat pedagogům za jejich nelehký úkol při našem vzdělávání.
Děkujeme za vstřícný přístup, pomoc a podporu.                                                     
Monča za Školní parlament.


Vážení a milí rodiče, žáci i kolegové.

28. 1. 2021

Skončilo 1. pololetí školního roku 2020-2021, období, které bylo z hlediska vzdělávání a jeho organizace velmi nestandardní. Postavilo nás před nové výzvy. Podmínky pro distanční výuku, která převládala, se výrazně zlepšily a to nejen díky státní dotaci na nákup technického vybavení, ale též díky vysokému nasazení našich pedagogů, vychovatelek, asistentek a úsilí a spolupráci ze strany rodičů žáků.

Ještě před rokem si nikdo z nás nedovedl představit nejen výuku na dálku, ale i on-line rodičovské schůzky, on-line porady pedagogického sboru či webináře. Svět se nám překlopil do virtuální roviny, která nám trochu připomíná počítačové hry našich dětí.

Mnohé připravené akce, kurzy, soutěže, přehlídky i besedy jsme museli zrušit – namátkou týdenní lyžařský výcvikový kurz pro sedmáky, párkové závody, výměnný pobyt v polské škole, vánoční besídky, den otevřených dveří a další a další. Pedagogové přišli o celodenní seminář s Mgr. Michaelou Veselou a Mgr. Zdenkem Martínkem, našimi externími lektory.

Proběhla pedagogická rada, která shrnuje nejdůležitější záležitosti uplynulého období a plánuje další úkoly, všichni třídní učitelé hodnotí svoje žáky, výchovní poradci informují a rekapitulují schůzky s rodiči ohledně podpůrných i jiných opatření, pomáhají s přihláškami na střední školy, vedení školy upozorňuje na důležité povinnosti, výkazy, nabídky.

Ze Školské rady, která tento týden proběhla, vyplynuly také mnohé náměty. Poděkování za úsilí pedagogů i materiální pomoc ze školních zdrojů potřebným žákům, požadavek na navýšení počtu on-line hodin, tedy důraz ne na písemné zadávání ve stávající míře, ale na on-line vysílání, a to nejen hlavních předmětů. Doporučení maximálního využívání učebnic a textů i v této době. Školská rada schválila dodatky ŠVP, například přesuny části učiva, systém hodnocení a klasifikace během distanční výuky.

Výpisy vysvědčení jsou vytištěny pro všechny žáky, dnes je ale od svých třídních učitelů obdrží pouze žáci prvních a druhých tříd.

Současná složitá situace není u konce a nás čeká řešení dalších záležitostí, které patří k chodu školy. Každým rokem se žáci 5. tříd a učitelé připravují a těší na pohádkový zápis budoucích prvňáčků. Ten by měl proběhnout ve dnech 9. a 10. dubna 2021. Bohužel letos bez účasti starších spolužáků, ale samozřejmě všichni kolegové z 1. stupně tradičně vytvoří vstřícné a milé prostředí pro tuto zásadní událost v životě začínajícího školáčka.

V příštím školním roce budeme znovu v 6. ročníku otvírat třídu s rozšířenou výukou matematiky. Žáci pátých tříd ze Švermovy 4 a Zámek 4, ale i z ostatních škol, si již nyní mohou podat přihlášku, která je ke stažení na stránkách školy.

Naši žáci se i nyní účastní vědomostních soutěží, které letos probíhají v omezené míře a on-line, pokračují mnohé projekty, do kterých je škola aktivně zapojena.

Velké poděkování patří těm, bez kterých bychom nemohli fungovat. Jedná se o extrémně vytížený ekonomický úsek a sekretariát školy. Dále o provozní pracovníky, paní školnici a pana školníka, vedoucí školní jídelny, zaměstnance kuchyně i výdejny.

Stejně jako vy, žáci a rodiče, i my věříme, že se nám - pedagogům v brzké době opět poštěstí stát ve třídě před našimi žáky a že se distanční výuka stane pouze vítaným doplňkem k  tradiční výuce prezenční.

Vedení školy


Informace k prvnímu pololetí

20. 1. 2021

Vážení rodiče.Zítra máme jednadvacátého v jednadvacátém roce a jednadvacátém století.
To je příležitost k několika informacím k prvnímu pololetí školního roku 2020-2021.
Stejně jako vy, i my s nasazením všech sil (snad ne posledních) to zvládáme. Kuchařky vaří a nemoci se jim vyhýbají, o děti rodičů krizových zaměstnanců ve speciální třídě je také postaráno, asistentky a vychovatelky odvádějí kreativní práci, stejně jako všichni učitelé i provozní zaměstnanci. Prvňáci a druháci alespoň trochu zaplnili smutně prázdnou školu.
V pondělí máme pedagogickou radu, kde budeme schvalovat všechny povinné náležitosti, uzavřeme první pololetí, odpoledne se sejde i Školská rada, která musí schválit navržené úpravy ŠVP.
Naší výhodou je, že již několik let pracujeme s elektronickou třídní knihou, tudíž se vám v systému bakaláři zobrazí kromě známek průběžných i známka výsledná.
Po pedagogické radě vytiskneme výpisy pololetních vysvědčení, které budou připraveny pro všechny žáky hned po jejich návratu do školy.
Potřebné informace se pokusíme pro vás připravit hned, jak je dostaneme z MŠMT, o víkendu před ukončením jarních prázdnin by na obvyklém místě byly případné rozvrhy distanční výuky. Doufáme ale, že snad budou už rozvrhy normální. Kéž by.
Jestli se s nejmenšími chcete projet v lyžařských stopách na školním hřišti, tak použijte jedinou možnou otevřenou vrchní branku (mezi školou a školkou), už svým dětem prosím neukazujte, jak dokážete skákat přes plot.
Tak přejeme vše dobré a ať se to konečně zlepší.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček


ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠD OD 18.1. 2021

17. 1. 2021

VÝDEJ   OBĚDŮ  V DOBĚ  DISTANČNÍ   VÝUKY  OD 11. 1. do 22. 1.  2021

8. 1. 2021

Žáci v době distanční  výuky  jsou automaticky odhlášeni z obědů.  Mohou však obědy v dotované ceně odebírat. Pokud mají žáci zájem o tyto obědy, musí si je sami přihlásit běžným způsobem (telefon – záznamník, mail) den předem do 8.00 hodin ráno. Obědy budou vydány do jednorázových nádob (poskytuje škola) pouze v době 11.15 – 12.30 hodin přes okénko v buňce pro cizí strávníky (u zadního vchodu školní jídelny ve dvoře). 
Pouze žáci prvních a druhých tříd jsou automaticky od 4. 1. do 8. 1. přihlášeni na obědy. Pokud nemáte o stravování zájem, odhlaste stravu nejpozději do pondělí 4. 1. do 6.00 hodin. 
Cizí strávníci, kteří mají obědy přihlášené, budou nyní dostávat obědy pouze do jednorázových nádob v době 11.30 – 12.30 hodin. Oběd budeme podávat přes okénko v buňce pro cizí strávníky.  Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, odhlaste si prosím obědy.
Odhlašování a přihlašování lze provádět  mailem – trojakova@4zszdar.cz, sms 730 897 120, telefonicky - záznamník 566 625 344


2. STUPEŇ od 11.1. 2021 - INFORMACE

8. 1. 2021

Online schůzky k přijímacímu řízení

6. 1. 2021

Vážení rodiče žáků devátých tříd, 
nabízíme Vám možnost získat informace k přijímacímu řízení. Schůzka může proběhnout pouze elektronicky  prostřednictvím MS  TEAMS. Jednoduše se přihlásíte přes účet svých dětí do týmu Výchovný poradce a kariérový poradce (děti Vám určitě rády poradí) a zúčastníte se online konzultace.
Kdy?
9.A – 11.1.2021 v 18:00
9.B – 13.1.2021 v 18:00
9.C – 20.1.2021 v 18:00
Program :
1. Aktuální informace k přijímacímu řízení
2. Vyplňování přihlášek
3. Zápisový lístek
4. Dotazy
Případné dotazy – tel.: 730 519 284            
Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.stupeň

 
I. STUPEŇ OD 4. 1. 2021 - INFORMACE

1. 1. 2021

4. 1. 2021 uvítáme ve škole pouze žáky 1. a 2. tříd. Připomínáme, že platí stále povinnost nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole – nutné 2 roušky na dopoledne a další 2 roušky, pokud dítě navštěvuje ŠD.
Žáci 3.- 5. ročníku se budou vzdělávat distančně. Úkoly i on-line hodiny budou zadávány opět převážně v prostředí MS Teams. Distanční výuka je povinná. Prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
Žáci 3. – 5. tříd budou mít od 4. 1. 2021 obědy odhlášené. POKUD BUDOU MÍT ŽÁCI 3.- 5. ROČ. ZÁJEM O ODEBÍRÁNÍ OBĚDŮ I BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY, MUSÍ SE PŘIHLÁSIT U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY A. Trojákové – tel. 566 503 994 nebo ELEKTRONICKY.


2. STUPEŃ od 4. 1. 2021 - INFORMACE

1. 1. 2021

Od 4.1. 2021 se budou všichni žáci 2. stupně vzdělávat distančně. Jako součást distanční výuky je on-line výuka a na 2. stupni bude v pondělí 4.1. 2021 probíhat podle následujícího rozvrhu .
Upozornňuji, že první hodina v pondělí 4.1. je hodina s TU a začíná v 8:00 hodin.
Distanční výuka je povinná, a proto prosíme rodiče, aby případnou neúčast dětí na on-line hodinách omluvili třídnímu učiteli/třídní učitelce.
On-line hodiny budou probíhat v prostředí MS Teams, zde žáci najdou i zadávané úkoly a v kalendáři termíny on-line hodin na další dny.
Informace o rozvrhu on-line výuky 2.stupně na další dny bude dána také na webové stránky školy v pondělí.
Žáci mají od 4.1. 2021 odhlášené obědy a pokud budou mít zájen o odběr obědů i během distanční výuky, musí si je přihlásit u vedoucí školní jídelny A.Trojákové – tel. 566 503 994,e-mail trojakova@4zszdar.cz.   Za vedení školy Mgr. Eva KociánováZpět