Aktuality

Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016


Veselý, úspěšný i dojemný závěr roku 2018

16. 12. 2018

I takto lze charakterizovat prosinec v naší škole ZŠ Švermova 4. Velikou radost nám udělaly naše starší dívky - florbalistky, které v krajském kole v Havlíčkově Brodě vybojovaly postup do kvalifikačního kola přeboru ČR.
Těší nás, že ani ve vědomostních soutěžích nezůstali naši žáci pozadu a hned v 1. ročníku soutěže v anglickém jazyce Christmas Quiz, pořádané Obchodní školou Žďár nad Sázavou, zvítězilo naše tříčlenné družstvo osmáků.
Předvánoční nálada zavládla ve škole i v Čechově domě při Vánoční výstavě výrobků našich žáků. Vánoční výzdobu školy mohli ocenit rodiče i další návštěvníci v průběhu Dne otevřených dveří.
Školní pěvecký sbor potěšil svým vystoupením nejen rodiče ve škole, ale i účastníky Ostrova pohody.
Mnoho radosti pak přinesli naši nejmladší žáčci do Domova klidného stáří. Dojetí se neubránili hostitelé při přijímání dárečků i při poslechu koled, které si děti se svými učitelkami Hanou Bořilovou a Jitkou Kvapilovou připravily. A tak nám nezbývá než si přát i do toho roku následujícího, abychom se mohli těšit ze skvělých výsledků našich žáků a z dalších dobrých skutků, které nás čekají. Mgr. Eva Kociánová


Den otevřených dveří

28. 11. 2018

Vážení rodiče našich žáků a milí přátelé školy, dne 6. 12. 2018 Vás srdečně zveme na návštěvu naší školy.
Rodiče žáků mohou přijít do tříd a zúčastnit se výuky od 9:40 do 11:30 hodin.
Od 12:00 do 16:00 se pak otevřou dveře ZŠ Švermova pro veřejnost.
Zveme Vás na prohlídku prostor školy, do tříd 1. stupně, odborných učeben 2. stupně, nahlédnout můžete do tělocvičen, školní družiny, jídelny i bufetu.
Ve vestibulu se žáci pochlubí výstavou svých prací s vánoční tématikou a v 15:00 hodin zazpívá školní pěvecký sbor pod vedením p. uč. Bergerové a Kubíkové.
Doufáme, že na Vás ve škole dýchne předvánoční atmosféra a kouzlo ADVENTU.
Pedagogové ZŠ Švermova


SBĚR PAPÍRU

14. 11. 2018

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2018 proběhne tradiční akce – sběr papíru. Papír do připravených kontejnerů bude možné odevzdat (svázaný a zvážený) ve středu od 13, 00 do 16,00 hodin a ve čtvrtek ráno od 6,45 do 7,45hodin.

Prosíme o dodržení časů, kdy bude papír vybírán a zapisován.

Větší množství ( nad 60 kg), prosíme, odevzdat přímo ve sběrném dvoře areálu firmy AVE Vysočina - Jihlavská a nahlásit, že se jedná o sběr pro 4. ZŠ Švermova. Ve škole nechť děti nahlásí u zapisujících množství s dokladem.
Podle množství odevzdaného papíru bude částka rozdělena do jednotlivých tříd.
Děkujeme těm, kteří se akce zúčastní.
Žákovský parlament


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

14. 11. 2018

Vážení rodiče našich žáků, srdečně Vás zveme na TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se uskuteční ve čtvrtek dne 22. listopadu 2018 v 16:00 hodin ve kmenových třídách ZŠ Švermova 4.
Pedagogové ZŠ Švermova


PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.

14. 11. 2018

Vážení rodiče,
zveme Vás na setkání rodičů žáků 9. tříd, které se týká PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY.
Kdy:  22. 11. 2018 v 15:30 hodin
Kde: ve školní jídelně


Oslava republiky

26. 10. 2018

Naši milí žáci,

prosím o výjimečnou pozornost, protože dnešní školní hlášení bude výjimečně jiné.

„Ráno jsem vstával jako poddaný Rakouska, nyní jsem občanem svobodného československého státu. Ráno vycházelo slunce nad zemí porobenou, nad národem, který rozprášen do všech stran světa, všemi silami pracoval, bil za svobodu, a večer slunce zapadalo nad národem svobodným. Pohádka, zázrak!“, napsal před 100 lety významný novinář Jan Hajšman. Popsal pocity a nadšení vašich prababiček a pradědečků, kteří oslavovali, že po 300 letech máme svobodnou republiku, máme významné představitele státu v čele s prezidentem Masarykem, zpívali se na tuto počest písně, recitovali básničky a všichni budovali společný stát. Proto si i my, o této pro nás výjimečné a důležité události, v hodinách povídáme, máme ve vestibulu zajímavou výstavu, chodíme na besedy,na exkurze do muzea, účastníme se projektů, vyzdobili jste si úžasně svoje třídy i celou naši školu. Vlaje státní vlajka. A nyní tuto naši státní vlajku, symbol státnosti, společně vytvoříme před školou. Bude to jeden z našich příspěvků, kterým společně oslavíme 100. výročí vzniku naší republiky.

Děkuji moc za pozornost a sláva tobě, REPUBLIKO. A nyní pojďme všichni před školu, kde nastoupíme podle barev do připraveného tvaru naší státní vlajky.

Video


Ve Žďárském zpravodaji se objevil tento článeček od nás.

21. 10. 2018

Sluncem zalitý další ročník JEŘABINKY 2018, úspěšné přírodovědné a regionální soutěže. Soutěžící opět vyrazili naučnou stezkou kolem rybníka Konvent a na sedmi stanovištích plnili aktuální úkoly. Sešlo se 17 družstev mladších a starších žáků, jako přející pořádající škola jsme rádi pogratulovali vítězům z Nového Veselí, Polničky, Radostína i Štěpánova, škoda, že se žďárské školy, kromě 3.ZŠ, neúčastní. V krajském finále v přespolním běhu naši školu reprezentovalo družstvo starších dívek (Káťa Mičková, Markéta Košetická, Kája Bílková, Klára Strnadová, Petra Musílková a Markéta Škarková) a po přesvědčivém vítězství postoupilo do republikového finále v Hradci Králové, zde vybojovaly úžasné čvrté místo. V zámecké škole se líbil projektový den Pohybem ke zdraví. V Třebíči obsadilo naše kreativní družstvo v krajské soutěži se stavebnicí TEIFOC dost dobré 9. místo a navíc poblahopřáli skvělým vítězům ze 3.ZŠ. Také jsme vyzkoušeli vědomosti z anglického jazyka žáků osmých a devátých tříd, kteří se zúčastnili v Městském divadle divadelního představení One Day in London divadelní společnosti The Easy English Theatre. Celá hra měla vysokou profesionální úroveň, kterou ocenili vyučující i žáci. Své znalosti z oblasti literatury i hudby pak mohli naši žáci uplatnit při prvním představení Kulturního minima s názvem Filmová a muzikálová hudba. Starší, ale i mladší žáci naší školy i zde prokazovali výborné znalosti z těchto oblastí a ještě si skvěle zazpívali. Z divadla odcházeli s písničkou. A tak doufáme, že nám tento hezký začátek vydrží co nejdéle.

A já ještě dodávám, že akcí, přehlídek, soutěží je hodně, určitě sledujete naše stránky a naši žáčci vám o všem podrobně vyprávějí. I o svých úspěších ve výuce, vždyť už máme za sebou 7 školních týdnů.

A jestli vás v pátek ráno 26.10. překvapí sedmisetčlenná červenomodrobílá skupina dětí, tak vězte, že to je akce BAREVNÝ DEN, uspořádaná žákovským parlamentem na počest 100.výročí REPUBLIKY. Škola je k tomuto výjimečnému výročí krásně vyzdobena, ve čtvrtek se za námi přijede podívat i skupina žáků z ukrajinského Chustu, kterým se se vším pochlubíme a seznámíme s činností žákovského parlamentu a dalšími aktivitami.

Jaroslav Ptáček, ředitel 4.ZŠ


Školní sbor

7. 10. 2018

Kdy?         Každý čtvrtek  od 14.30 do 15.30 h,
                   1. zkouška ČT      4.10. v HUDEBNĚ
                          
Cena?        300Kč+ 100KČ – Pomůcky+část  odměn -  na pololetí
                   ( doneste do 15.10.)
Věk žáků?     2. - 7., (8.) ročník
Počet žáků?     Max. 35 žáků

Přihlášku  – najdete k vyplnění u vyučujících sboru,  a odevzdávejte u vyučujících sboru do 10.10. , pokud jste tak již neučinili


Školní rok 2018-2019

3. 9. 2018

Vážení a milí rodiče, přátelé školy, jsme na začátku nového školního roku.
Jsme připraveni a natěšeni stejně jako Vy. Hodně věcí jsme vylepšili. Třídy, pracovny, jídelna i výdejna, tělocvičny, školní bufet, ale i další prostory jsou připraveny. Venkovní školní hřiště prochází zásadní rekonstrukcí, která bude probíhat celý školní rok.
Náhradní řešení pro žáky máme připraveno, vás jenom poprosíme, abyste připomenuli svým dětem, aby dodržovaly bezpečnostní pokyny, protože se budou pohybovat v okolí stavby.
A vás opět žádáme, abyste nejezdili svými automobily až před školu. Děkujeme.
Těšíme se na spolupráci s vámi a doufám, že naše společné úsilí bude po zásluze odměněno. Úspěšný vstup a vše dobré v novém školním roce 2018-2019.
Za vedení školy PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy.


Jak to bude 1. školní týden 2018?

2. 9. 2018

pondělí   3. 9.    

1. roč.        - výuka do 8:40h (1 vyučovací hodina)– není přihlášen oběd
2. – 5. roč. – výuka do 9:35h – pak oběd (přihlášení jsou všichni strávníci)
Družina „funguje“ pro všechny přihlášené děti.
6. – 9. roč.  - výuka do 8:40h - pak oběd (přihlášení jsou všichni strávníci)

úterý      4. 9.      
1. roč.       – výuka do 9:35 (2 vyučovací hodiny)

 1.   pak  do 11:00h družina (pro přihlášené) ve třídách
 2.   11:00h oběd
 3.   11:30h družina v odděleních družiny

2. – 9. roč. – výuka dle rozvrhu od úterka


středa  5. 9. , čtvrtek 6. 9.        
1. roč. – výuka do 10:35h (3 vyučovací hodiny)

 1. pak  do 11:00h družina (pro přihlášené) ve třídách
 2. 11:00h oběd
 3. 11:30h družina v odděleních družiny

pátek 7. 9.        
1. roč. – výuka do 11:30h (4 vyučovací hodiny)

 1. 11:30h oběd
 2.  družina v odděleních družiny

Rodiče prvňáčků mohou děti doprovodit do budovy školy prvních 14 dní. Pak vzhledem k bezpečnosti našich žáků prosíme rodiče, aby později děti doprovázeli pouze ke dveřím školy. 
Úspěšný start v novém školním roce přeje  vedení školy


Přání našim absolventům.

20. 8. 2018

Všem našim  úspěšným absolventům, kteří byli úžasní na slavnostním vyřazení 28.6.2018 v reprezentačních prostorách Staré radnice, přejeme hodně úspěchů a spokojenosti na středních školách, kam zanedlouho nastoupí. Ať se vám, naši milí řáci, i nadále daří. Připojujeme fotografie jednotlivých tříd.  ZDE.  Vedení školy.  


Náš nový ŠKOLNÍ KALENDÁŘ je zde, oslavil už 14 let.

18. 8. 2018

V roce 2004 měla naše škola 40. výročí vzniku. Jeden z nápadů, který byl součástí oslav, byl vytvořit originální školní kalendář, ve kterém by byly důležité akce školy, termíny, školní perličky, ale především fotodokumentace pestré činnosti našich žáků.
Podařilo se. Titulní stránku tvořila koláž z dobových výstřižků z novin Vysočina, použili jsme některé žákovské „přebrebty“ a všichni jsme se vyfotografovali na školním hřišti se státní vlajkou.
Zpočátku byl kalendář určen jen pro 80 zaměstnanců školy, 900 žáků a pro našeho zřizovatele Město Žďár nad Sázavou.

Postupně se ale zdokonaloval, přibývaly údaje, harmonogramy školy, upozornění na akce Města, festivaly sociálních služeb i vzdělávání, seznámení s prezentací, úspěchy i zaměřením školy. Díky finanční podpoře SRPŠ Švermova 4, Klubu rodičů Zámek i mnohých sponzorů se dosah a rozsah mohl zásadně rozšířit. Dnes už kalendář dostávají zdarma všichni naši žáci a zaměstnanci, vedení města, příspěvkových organizací, městské policie, mnozí spolupracovníci, podporovatelé a přátelé školy.

Jsme rádi, že se nám podařila vhodná a oceňovaná prezentace příspěvkové organizace města s výrazným motivačním a inspirujícím charakterem, zkrátka skvělý průvodce dalším školním rokem. 

 Děkujeme vám všem za spolupráci, podporu i přízeň. Moc si toho ceníme.  Jaroslav Ptáček, ředitel školy  


PaedDr.Jaroslav Ptáček, ředitel školy

1. 7. 2018

Vážení a milí, jedna moje kolegyně mne inspirovala k této promluvě  při  zakončení školního roku.

Měsíce školního roku uběhly, s ním i naplněné cíle a úkoly, úspěch, ale i malá zklamání, které s sebou rok nesl, přešly nemalé starosti i radosti. Za námi je  poslední den školního roku a s ním i mé poděkování, milí kolegové a všichni zaměstnanci, za vaši práci. Určitě jste společně za všech okolností dělali  vše, jak jste nejlépe dovedli, nabízeli žákům, rodičům a zřizovateli jen to dobré. Hledali jste často a v mnoha situacích signál lidského štěstí a radosti, abyste od každého dalšího dne přirozeně opět udělali nejen to, co musíte, ale co pomůže škole a všem okolo ní - „žít“ v ní lépe  a dokonaleji. Nejen to stejné přeji ať se daří i v příštím školním roce, ale také, aby Vám dal vše, co budete od něj chtít, to co hřeje člověka nejvíc – úctu druhých, umět si uvědomit, co je zbytečné a co naopak důležité, a to posílit.

Po dobu školních prázdnin přijměte přání krásné dovolené, načerpejte novou sílu, užijte dny léta, i když vím, že tomu tak často nebývá z důvodu oprav a rekonstrukcí budov. Přesto si najděte a udělejte čas na sebe, zkuste se zastavit, protože nikdo jiný není  za naše zdraví a štěstí zodpovědný kromě nás samotných.

    Těším se na další spolupráci.


Pracovní sešity

28. 6. 2018

Informace o pracovních sešitech pro 2. stupeň najdete v záložce Rodiče.


CO TAKHLE SI VYJÍT NA ŠPACÍR?

6. 6. 2018

CO TAKHLE SI VYJÍT NA ŠPACÍR? V NEDĚLI 10.6. 2018 SE KONÁ SPOLEČNÁ AKCE SRPŠ a dětí ŠPACÍR 2018 .
Start účastníků od hlavního vchodu školy

1. a 2.třídy - 13.00 (časy jsou orientační, dojděte v intervalu 45 minut vašeho

3. a 4.třídy - 13.45 startu z důvodu hladšího průběhu akce)

5.třídy, 2.stupeň a Zámek - 14.30

Těšíme se na Vás……………………….rodiče


Polština opět bude znít v hodinách na naší základní škole.

29. 5. 2018

Překvapení čeká žáky v pátek 1.6. Bude nejen Den dětí, ale do hodin přijdou učit i polští učitelé, kteří zde pobývají v rámci mnohaleté výměny družebních základních škol Žďár nad Sázavou a Krzywiň.

Skupina 15 učitelů v čele s panem ředitelem i paní zástupkyní k nám přijede ve čtvrtek odpoledne. Proběhne setkání s vedením města, před tím ale ve školní jídelně i s našimi učiteli, pozváni jsou i zástupci SRPŠ. V pátek odpoledne proběhne exkurze do spolupracujících žďárských firem PKS a ENPEKA, na sobotu je naplánována návštěva Zelené hory i Telče. Ale především nám jde o výměnu zkušeností mezi žďárskými a polskými kolegy a naplánování dalšího výměnného pobytu našich žáku do polských rodin na příští rok. Součástí bude samozřejmě poznávání reálií, způsobu života, vzájemná inspirace a procvičení jazykových dovedností.

J.Ptáček, ředitel školy


Pro budoucí prvňáčky

25. 5. 2018

Milý prvňáčku,

zveme tě na návštěvu do školy, kde se setkáš s budoucími spolužáky a se svou paní učitelkou.
Vezmi s sebou rodiče a přijď do třídy v úterý 5. ČERVNA 2018 v 15:00 hodin.
Těšíme se na tebe

1. A Mgr. Jarmila Ohrazdová
1. B Mgr. Ilona Polcarová
1. C Mgr. Vladimíra Veselá


Budoucí šesťáci

25. 5. 2018

Dne 7.6. 201 8 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech, které proběhnou na počátku příštího školního roku.


„Letní biatlon“ – 3. ročník

25. 5. 2018

Zveme děvčata a kluky 1. stupně k účasti ve 3. ročníku „Letního biatlonu”


SBĚR PAPÍRU

9. 5. 2018

Ve dnech 16. a 17. května 2018 proběhne tradiční akce – sběr papíru. Papír do připravených kontejnerů bude možné odevzdat (svázaný a zvážený) ve středu od 13, 00 do 16,00 hodin a ve čtvrtek ráno od 6,45 do 8,00 hodin.   Prosíme o dodržení časů, kdy bude papír vybírán a zapisován.

Větší množství ( nad 60 kg) prosíme odevzdat přímo ve sběrném dvoře areálu firmy AVE Vysočina - Jihlavská a nahlásit, že se jedná o sběr pro 4. ZŠ Švermova. Ve škole u zapisujících nahlásit množství.
Podle množství odevzdaného papíru bude částka rozdělena do jednotlivých tříd.
Děkujeme těm, kteří se akce zúčastní.


Květnové novinky.

8. 5. 2018

Vážení rodiče, dovolte několik postřehů z naší školy v průběhu několika posledních týdnů.
Proběhlo setkání třídních důvěrníků SRPŠ, kde jste na mnohé věci dostali vyčerpávající odpovědi, představil se vám tam i nový člen Školské rady Petr Staněk, který byl vámi zvolen jako zástupce rodičů. Nahradil odstupující Danu Královou, které moc děkuji za aktivní činnost a inspirující spolupráci.

Všechny bych vás chtěl jménem třídních učitelů pozvat na rodičovské schůzky, které nejsou dle mého názoru nahraditelné ani případnými dodatečnými osobními návštěvami školy. Děkuji za vaši účast.

Velmi si vážíme i důvěry, se kterou jste si vybrali naši školu při zápisech do prvních tříd i při přechodu a nástupu na druhý stupeň. Blahopřejeme těm, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky do matematické třídy a na základě těchto výsledků jsme je mohli do této třídy zařadit. Proto se nyní budu věnovat především druhému stupni na naší škole.

Začneme dvoudenním projektem pro všechny žáky 9. ročníku, spojeným i s návštěvou Drážďan a Terezína. Měl název Cestou 2. světové války a proběhl v předvečer květnových událostí. Všechny zaujal, osobní prožitek i dojal. Vloni se naši žáci účastnili celostátního kola zajímavého projektu I KID, letos finišují s realizací svého nového nápadu, který má pomoci nevidomým. A co olympiády a jejich výsledky? Matematická- v okresním kole naši žáci z 6., 7. i  8. ročníku byli vždy v první desítce. V chemii tradičně výborně připravení žáci sklízí úspěchy - na okrese obsadili 1., 4. a 8. místo. V německém jazyce je také 3. místo na okrese, ale myslím, že 3. místo v krajském kole olympiády v anglickém jazyce je velmi velmi dobré. A ve fyzice také zanedlouho proběhne krajské kolo i s naší účastí.  Žáci z naší družiny sklidili zasloužený ohlas výstavou portrétů instalovaných v knihovně M. J. Sychry.

Sport ve škole je plný úspěchů. A je to díky skvělým učitelům, trenérům i podporovatelům. Šachisté pravidelně přivážejí poháry, úžasné a obdivuhodné bylo 3. místo děvčat v republikovém finále ve florbalu. Ve vybíjené byly žákyně v okresním kole druhé, ale v mixu naši žáci vyhráli a postoupili do krajského kola. V malé kopané nás po vítězství v okrskovém kole čeká okresní kolo. Spolupracujeme s basketbalovým oddílem a pomáháme jim vychovávat nástupce, prezentujeme tady házenou i ostatní sporty.

V praktické výuce nám pomáhá střední zdravotnická škola, rychlá záchranná služba, hasiči, ekoorganizace i spřízněné firmy. Na naši činnost a způsob výuky pracovních činností se přijela podívat i Česká televize, reportáž Radovana Daňka ve sledovaném čase zaujala, stejně jako reportáž TV Vysočina.  

Koordinátoři našeho žákovského parlamentu, který je zároveň i krajským metodickým centrem, se účastnili třídenní celostátní konference, kde jsme všechny seznámili s tím, že opět organizujeme 8.6.2018 setkání zástupců škol na KrÚ v Jihlavě. To celé povedou naši parlamenťáci  se svými kolegy z Dobronína.
Učitelé, vychovatelé i provozní zaměstnanci  využili volného dne 7.5. ke vzdělávání a především ke vzájemné návštěvě a výměně zkušeností s kolegy se základní školy Velká Bíteš. Setkání bylo plné nápadů, inspirací, porovnávání vybavení škol, jídelen, družin, jejich využití i příklady dobré praxe.
Tak to bylo několik střípků z naší organizace, přejeme všem pěkné jarní dny, ale především elán a sílu do konce školního roku.
PaedDr. Jaroslav Ptáček, ředitel školy


Třídní schůzky

5. 5. 2018

Milí rodiče,
zveme Vás dne 10. 5. 2018 v 16:00 hodin na třídní schůzky, které se uskuteční  v budově Švermova 4.
Třídní učitelé Vám předají informace o GDPR. Budeme potřebovat Vaše vyjádření k některým z dokumentů, týkajících se Vašich dětí, proto je Vaše účast žádoucí.


Výsledky přijímacího řízení do matematické třídy

4. 5. 2018

Výsledky


Vyhlášení ředitelského volna

30. 4. 2018

Rada města projednala oznámení o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole Švermova 4 v pondělí 7.5.2018 z provozních a organizačních důvodů.

Usnesení


Informace o přijímacích zkouškách do MT - změna termínu vyhlášení

30. 4. 2018

Výsledky a počet přijatých do matematické třídy budou oznámeny v pátek 4.5.2018Republikové finále ve florbalu

10. 4. 2018

Naše mladší florbalistky se ve dnech 5. a 6. dubna 2018 zúčastnily republikového finále základních škol ve florbalu. Turnaj se konal v Uherském Brodě, kam jsme se díky podpoře vedení školy dopravily autobusem.
První den jsme hrály dva zápasy ve skupinách. Oba jsme vyhrály- se ZŠ Tlučná 5 : 0 a se ZŠ Dubí 4 : 2. Po vítězství ve skupině jsme hrály semifinále se ZŠ Opava, tentokrát jsme prohrály 1 : 4. V zápase o 3. místo jsme se opět setkaly se ZŠ Tlučná a zaslouženě jsme vyhrály 4:3 Nejvíce gólů nastřílela kapitánka týmu Niki Sekničková, Áďa Ptáčková se stala členkou „All stars“ teamu. Domů jsme si přivezly bronzové medaile a radost z velkého úspěchu. A také jsme se domluvily, že budeme v trénincích dál pokračovat.

Naši školu reprezentovaly:

Lenka Vejvodová „G“, Niki Sekničková „C“, Marťa Přibylová, Áďa Ptáčková,, Terka Pavlušová, Terka Večeřová, Anet Freyová, Lucka Sobotková, Kája Bílková, Johana Klementová, Káťa Dvořáková, Jana Grodlová a Verča Rousová


Ředitelské volno

10. 4. 2018

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 24 a Vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, § 2 vyhlašuji volný den pro žáky na pondělí 7. 5. 2018 z organizačních důvodů. Ve Žďáře nad Sázavou 28. 3. 2018 PaedDr. Jaroslav Ptáček ředitel školy
Zdůvodnění:
Je nezbytný pro činnost školy a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogy a vychovatele. Tento den je už dopředu omlouván rodiči, podniky dávají dovolené, absence žáků je hodně nadprůměrná. Zaměstnanci školy budou v uvedený den v práci, bude probíhat celodenní vzdělávání dle projektu.
Usnesení: 87. Rada města dne 9. 4. 2018 bere na vědomí předložený materiál (Mat.1486/2018/OŠKS) a vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 7. 5. 2018.


Pozvánka

9. 4. 2018


Florbal – republikové finále

5. 4. 2018

Na této webové stránce se můžete dozvědět všechny informace o republikovém finále ve florbale, kterého se účastní i dívčí tým naší školy.

http://rfub.webnode.cz

Blahopřejeme k postupu a všichni budeme držet palce ve čtvrtek a v pátek  našim skvělým florbalistkám.

Velké poděkování patří ale také skvělým trenérům, kaučům, motivátorům a obětavým učitelům, tedy Mgr. Jitce Holemářové a Mgr. Milanu Prokopovi.


28.březen - Den učitelů.

29. 3. 2018
Dnešní den byl milý a příjemný. Ráno zaklepala na dveře malá delegace ze sedmácké třídy a předala kytičku a milé přáníčko k dnešnímu svátku. Moc to potěšilo, stejně jako občasná přáníčka od žáčků na chodbě nebo v jídelně. Dále nás mile překvapil žákovský parlament, který zorganizovali DEN NARUBY (viz. plakátek). Naštěstí mne v hodině nezkoušeli, neboť jsem upřeně pozoroval desku lavice a ne slečnu učitelku. Ale pomůcky jsem měl v pořádku a při cestě na oběd jsem nezlobil a nepředbíhal. A dnešní den bude završen krásným setkáním s bývalými zaměstnanci, kdy společně jedeme na krátkou prohlídku historického centra Jihlavy, ochutnat nějaké dobroty v Hotelu Mahler a poté do divadla zhlédnout Černou komedii. Tak to je náš Den učitelů. Děkujeme za několik přáníček a my všem na oplátku přejeme pěkné velikonoční svátky i následující jarní dny. Za vedení školy Jaroslav Ptáček.   

Den otevřených dveří

5. 3. 2018

Děkujeme Vám všem za účast na našem DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Všechny, kteří tuto akci pro Vás připravili, to moc potěšilo.
Za vedení školy ředitel Jaroslav Ptáček


Únorové informace pro vás.

16. 2. 2018

Jen ve stručnosti bych vás chtěl poinformovat o některých akcích, které ve škole pořádáme (je jich samozřejmě mnohem mnohem více). Například po návratu statečných lyžařů, kdy všechny sedmé ročníky strávily dva týdny na lyžařském kurzu ve Svratce, se zde na stránkách objeví podrobnější rekapitulace školní akce i pár foteček. Určitě zaslouží Vaši pozornost i uznání. A nyní k fotografiím.
V čítárně byli třeťáčci na bubnování a relaxaci. Všem bychom tu bezprostřednost a nadšení přáli zažít. Všem bychom přáli i tu bezradnost, se kterou se potkáváme, když musíme realizovat "geniální" nápad a program mléko a ovoce do škol a rozdělovat příděly našim žáčkům. Raději bychom se věnovali smysluplnější a potřebnější práci pro žáky. Valentýn má také ve škole tradici, je pěkné si navzájem dávat dárečky, přáníčka a sdílet navzájem radost. Dnešní popeleční středou se nese i ve vůni čerstvě připravovaných vdolečků, ke kterým si musely dnes paní kuchařky o hodně a hodně přivstat, aby jich více než 2 000 připravily včas pro naše vděčné strávníky. Děkujeme za ně. S našimi kuchařkami se mimochodem můžete seznámit i ve čtvrtek, kdy si v rámci dne otevřených dveří můžete objednat oběd a vyzkoušet naši školní jídelnu. Využijte toho a neváhejte. Přikládám pozvánku, kterou by vaše děti měly přinést domů. Vyzkoušet si můžete i nový bufet, kterým chceme vyjít vstříc náročnějším požadavkům našich školáčků. Také neváhejte s návštěvou. A když už budete ve škole, tak jste zváni na tradiční soutěž 1. stupně SUPERSTAR v tělocvičně. Ale zváni jste především do pavilonu 2. stupně, kam zanedlouho nastoupí naši páťáci. Uvidíte moderní vybavení, vstřícné prostředí plné obrazů, nástěnek, barev a žákovských výtvorů. Vyzkoušíte si některé úlohy, ale především zjistíte a uvědomíte si, proč jsou naši žáci i na druhém stupni tak úspěšní v soutěžích na krajské i celorepublikové úrovni, olympiádách a poté i při přijímačkách na střední školy.
Všichni se těšíme na viděnou a děkujeme za podporu naší činnosti.
 A samozřejmě strašně moc fandíme naší žákyni Martině, ať jí to vyjde na olympiádě. Ale už i to, že nyní byla (z malé České republiky a nevelkého Žďáru) čtvrtá na světě, je úžasné!!! Drž se, Martino a Petře!
Ptáček Jaroslav, ředitel školy


DVEŘE ŠKOLY OTEVŘENÉ

8. 2. 2018

Často slyšíme od rodičů i dalších zájemců o naši školu: „Chtěli bychom navštívit školu, podívat se do hodin.“
A proto jsme se rozhodli, že všem zájemcům vyjdeme vstříc a dne 22. února 2018 otevřeme ZŠ Švermova ve Žďáře nad Sázavou .

Naše nabídka :

 • nahlédnutí do vyučovacích hodin na 1. i 2. stupni,
 • možnost prohlédnout si odborné učebny i tělocvičny,
 • prověřit své znalosti se svými dětmi,
 • zahrát si deskové logické hry,
 • zhlédnout chemické pokusy,
 • zúčastnit se soutěže Superstar na 1. stupni,
 • navštívit školní družinu,
 • prohlédnout si nově otevřený školní bufet,
 • ochutnat zdravou svačinku.
 • Rodiče mohou poobědvat s dětmi ve školní jídelně a přijde i nějaké další překvapení.

Těšíme se na setkání s vámi.   Učitelé a žáci školy


Matematická třída

28. 1. 2018

Ve školním roce 2018/2019 bude opět otevřena v 6. ročníku MATEMATICKÁ TŘÍDA.
Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníku základních škol. Při přijímací zkoušce prokážou znalosti z matematiky a českého jazyka.
Přijímací zkoušky se uskuteční 25. dubna 2018 v budově ZŠ Švermova 4 ve 14:00h.
Ke zkoušce budou žáci potřebovat:
psací potřeby, rýsovací potřeby (tužku, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou).
Přihlášky do této třídy najdete na našich stránkách v dokumentech školy.
Vyplněné přihlášky doručte do školy do 20. dubna 2018.

Přihláška ke stažení


MALÉ HLÁŠENÍ ŠKOLNÍHO ROZHLASU

9. 1. 2018

Hlásíme, že do nového roku 2018 jsme vstoupili v plném počtu, všichni jsou natěšeni a nikdo není nemocen. Tak si držme palce a hurá do učení, neb se blíží pololetí. A především Vás zveme na konzultace o prospěchu a chování. Na závěr přikládám přání - foto z našich vchodových dveří.  J.Ptáček


Konzultace s třídními učiteli

7. 1. 2018

Vážení rodiče,
zveme Vás na konzultace s třídními učiteli a vyučujícími Vašich dětí.
Konzultace se uskuteční dne 18. ledna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin ve třídách  ZŠ Švermova.Zpět