Aktuality

Archiv

Rok: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016


INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

20. 5. 2022

Vážení rodiče,
Těšíme se na první setkání s Vámi v úterý 7. června 2022 v 15:00h 
(další setkání plánujeme 8. 9. 2022 v 15:00h v rámci třídních schůzek 1. roč.). Na schůzce s budoucí třídní učitelkou se dozvíte důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. ročníku a děti budou mít možnost se vyfotit se spolužáky do školního kalendáře.

Ve školním roce 2022/2023 přivítáme v naší škole 96 prvňáčků. Z toho 74 na Švermové a 22 na Zámku.
Žáci se budou vzdělávat podle ŠVP RŮZNÉ CESTY, SPOLEČNÝ CÍL.
Prvňáčci se budou učit 20 hodin týdně, denně do 11:30 hodin. První dny si žáčci budou zvykat na nový režim a hodiny jim budou postupně přibývat. 
Ve čtvrtek 1. 9. se slavnostně přivítáme v 7:45 s dětmi a rodiči a strávíme čas do 8:40h. V následujících dnech bude výuka probíhat takto: 
2. 9., 5. 9. do 9:35h, 6. 9. do 10:30h a od 7. 9. do 11:30h.

Pro hladký nástup do školy prosíme rodiče, aby v co nejkratším čase poslali nebo vhodili do schránky školy tyto dokumenty (vše nejlépe do 23. 6. 2022):
- PŘIHLÁŠKU NA OBĚD na adresu trojakova@4zszdar.cz 
- PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY na adresu kupcova@4zszdar.cz
Přihlášky i informace o ŠD a ŠJ najdete na stránkách školy, také budou k dispozici na informační schůzce.
Žáci, kteří budou mít oběd přihlášený na školní rok 2022/2023 budou mít oběd automaticky přihlášený od 2. 9. 2022. V případě, že první týden nepůjde některý z žáků na oběd, je nutné, aby rodiče žákovi oběd odhlásili např. telefonicky u vedoucí ŠJ (tel. 566 503 994).

Výuka AJ je zařazena od 3. ročníku. V 1. a 2. třídě se žáci mohou přihlásit v budově Švermova do Jazykové školičky paní Ing. M. Zvěřinové, která rodiče kontaktuje 1. 9. 2022. Žáci jsou přihlášeni do projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL a MLÉKO DO ŠKOL, což znamená, že budou 1x týdně dostávat zdarma mléko neochucené, jogurt nebo sýr a ovoce nebo zeleninu.
 
Brzy na shledanou
 
Mgr. Hana Bořilová 1.A
Mgr. Radka Müllerová 1.B
Mgr. Ivona Veselská 1.C
Mgr. Iveta Klementová 1.Z (Zámek)


Schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd

20. 5. 2022

Dne 9.6. 2022 se v 15,30 hodin koná schůzka žáků i rodičů budoucích šestých tříd .
Žáci se seznámí se svými budoucími třídními učiteli a společně se vyfotografují do školního kalendáře.
Rodiče obdrží informace o harmonizačních dnech, které proběhnou na počátku příštího školního roku.


Upozornění na zabezpečení koloběžek

3. 5. 2022

Škola poskytuje k jejich uložení venkovní (mezi základní školou a mateřskou školou) a vnitřní (šatnová kóje) prostory. Ale je nutno si koloběžky zabezpečit zámkem.
Vedení školy


Výsledky přijímacího řízení

28. 4. 2022

Výsledky přijímacího řízení matematická třída 2022/2023 


V týdnu 25.-29.4.2022 se uskuteční celokrajský projekt Vysočina v pohybu

20. 4. 2022

Vysočina v pohybu

Naše škola se zapojuje zpřístupněním lezecké stěny pro širokou veřejnost.
Stěnu můžete navštívit v těchto termínech:
Pondělí   25.4.   16-18 hod.
Čtvrtek    28.4.   15-18 hod.
Pátek       29.4.  15-17 hod.
Provoz a vaše bezpečnost bude zajištěna zkušenými instruktory, materiál na lezení vám rádi zapůjčíme.
Těšíme se na vaši návštěvu.  Za organizátory Ivo Šimurda


Velikonoční přání.

14. 4. 2022

Milí rodiče, žáci a přátelé naší školy, chtěli bychom Vám popřát vše dobré k velikonočním svátkům. A předáváme i krásné, tradiční přání od našich polských přátel z družební školy v Krzywini.
Přání, aby  velikonoční čas nás naplnil silou, radostí a optimismem a úsměv nás provázel každý den, je i naším přáním.
Za vedení školy Jaroslav Ptáček


Přijatí žáci k základnímu vzdělávání 2022/2023

13. 4. 2022

Třídní schůzky a Den otevřených dveří

28. 3. 2022

Vážení rodiče, zveme Vás dne 7. 4. 2022 na třídní schůzky v budově Švermova. Schůzky ve třídách 2. stupně začnou v 15:30 hodin, na 1. stupni v 16:00 hodin.
V tento den od 14:00 do 18:00 hodin otvíráme školu pro veřejnost. Můžete si prohlédnout odborné učebny, třídy, tělocvičny, hřiště, školní družinu, jídelnu, školní bufet i skleník. 
Těšíme se na setkání.


Zápisy do 1. tříd 2022/2023

6. 3. 2022
  • 8. dubna 2022 od 14:00 do 17:00 hodin
  • 9. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin

Koordinátor: Mgr. Jarmila Hrdinová tel.: 734 313 352 e-mail: hrdinova@4zszdar.cz


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD

18. 2. 2022

Vydávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků 9.tříd - ve vestibulu školy v těchto termínech:
23.2.2022 - 13:45 – 16:00
2.3.2022 - 13:45 – 16:00
9.3.2022 - 13:45 – 16:30

J. Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.st.


Vážení rodiče žáků 9.tříd,

6. 1. 2022

zveme Vás na on-line setkání k přijímacímu řízení ( informace k přijímacímu řízení, přihláškám na střední školy). Schůzka proběhne v prostředí TEAMS.

  • 9.A – v pondělí 10.1.2022 v 18:00
  • 9.B – v úterý 11.1.2022 v 18:00
  • 9.C – ve středu 12.1.2022 v 18:00
  • 9.D – ve čtvrtek 13.1.2022 v 18:00

Jindra Bajerová, výchovná poradkyně pro 2.st.


Informaci o způsobu objednávání žáků po pozitivním antigenním samotestu na potvrzovací PCR.

6. 1. 2022

Žákům by měla být po nahlášení výsledků ze strany školy automaticky vystavena tzv. eŽádanka na provedení PCR testu (viz leták).
Poté je nutné se objednat na potvrzovací PCR test, což je možné trojí cestou:

Žáci po pozitivním antigenním samotestu budou prioritně umísťovány na PCR test buď ten samý den nebo jak se s příslušnou osobou domluvíme.
Není možné přijít na odběrové místo bez předchozího objednání – pracovníci odběrového místa budou vždy odkazovat na objednávkový systém nebo na krajskou telefonickou linku pro objednávku na konkrétní termín. Jednak pracovníci odběrového místa nemají kapacity na administrativou spojenou s objednáváním a hlavně laboratorní kapacity jsou v Kraji Vysočina velmi omezené a je nutno je řídit tak, aby nedošlo k přehlcení těchto kapacit, což by následně znamenalo značné zpoždění výsledků.

Leták


Testování žáků na Covid 19 (3. - 16. 1. 2022)

2. 1. 2022

V období 3. – 16. 1. 2022 se budou žáci testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek před 1. vyučovací hodinou ve svých kmenových třídách. Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Testovat se nemusí žáci, kteří předloží:
    • potvrzení o testu PCR s negativním výsledkem provedeném před maximálně 72 hodinami
    • nebo potvrzení o antigenním testu provedeném poskytovatelem zdravotnických služeb před maximálně 24 hodinami.
 Zpět