Školní sbor

Kdy?         Každý čtvrtek  od 14.30 do 15.30 h,
                   1. zkouška ČT      4.10. v HUDEBNĚ
                          
Cena?        300Kč+ 100KČ – Pomůcky+část  odměn -  na pololetí
                   ( doneste do 15.10.)
Věk žáků?     2. - 7., (8.) ročník
Počet žáků?     Max. 35 žáků

Přihlášku  – najdete k vyplnění u vyučujících sboru,  a odevzdávejte u vyučujících sboru do 10.10. , pokud jste tak již neučinili


Program:
- rozezpívání, zpěv populárních písní, klasických písní, melodií, výběr z různých žánrů, koled, (podle času možnost hry, popovídání)  
- zpěv s doprovodem klavíru, kytary, popř. jiných nástrojů - možnost spolupodílení se na doprovodu - starší, zkušení muzikanti
- účast na akcích školy (adventní zpívání , doprovod na Superstar , na závěr roku - vystoupení pro rodiče)

Pravidla:

  • Přijď včas.
  • Když chceš něco dokázat a mít radost, vytrvej.
  • Když nemůžeš přijít, omluv se učiteli. Je to normální a slušné.
  • Pokud jsi nemocný, také se omluv(stačí sms.)
  • Abychom něco pěkného vytvořili, tak pro zpívání na akcích školy je podmínkou  pravidelná účast na zkouškách - v rámci sboru.
  • Další pravidla můžeme doplnit společně.

Zpěváci budou mít k dispozici noty.  Na všechny zpěváky a zpěvačky se těší
 
                                                         za 1. st. K. Bergerová, za 2. st. J. Kubíková

7. 10. 2018


Zpět