Nejsou slepíši jako slepýši

Jako každý rok i v letošním roce si naše škola objednala pro žáky 5. tříd zážitkový, inspirativní program HELE LIDI, který nabízí sdružení Slepíši (dnes Aliterra). Během dvouhodinového programu se zdravé děti seznámily s životem nevidících lidí. Především si vyzkoušely vlastní schopnosti při poznávání předmětů hmatem, seznámily se s technikou modelování z hlíny pod vedením nevidomého lektora. Žáci také poznali chůzi se slepeckou holí, seznámili se s Brailovým písmem a vyzkoušeli zvukovou cestu.


Právě této části programu se zúčastnili zástupci ukrajinského města Chust – družebního města Žďáru nad Sázavou. Dověděli jsme se, že na Ukrajině mají podobný školní zážitkový program. Návštěvu doprovázel pan místostarosta Ing. Josef Klement a vedoucí odboru školství Mgr. Petr Sedlák

V průběhu programu bylo zajímavé pozorovat, jak všichni tři lektoři umí s žáky pracovat a zaujmout je. Nejdůležitější ale bylo, jak se během programu měnilo vnímání nevidomého člověka dětmi. O tom svědčí i to, co žáci napsali po skončení celého projektu:

„Nevěděla jsem, kolik toho slepý člověk musí umět.“

„Pan nevidící učitel mě naučil modelovat. Dost toho ví.“

„Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, jaké je to nevidět.“

„ Jsem ráda, že já vidím, ale kdybych neviděla, chtěla bych taky učit, jako ten lektor.“

Děkujeme tímto organizaci Slepíši – Aliterra, organizaci, která kromě programu HELE LIDI zajišťuje prioritně výuku Axmanovy techniky modelování a také řeší pracovní uplatnění pro zdravotně postižené. Více se lze dočíst na stránce www.slepisi.eu.

Program byl z velké části financován z výtěžku školy za prodej sušené citrusové kůry, proto děkujeme tímto i široké rodičovské veřejnosti, která se dlouhodobě podílí na jejím sběru.

12. 12. 2019


Zpět