Zeměpisná terénní výuka

Koncem května se postupně třídy 6.B a 6.C se svými vyučujícími Lenkou Janů, Ivou Šimurdovou a Milošem Slámou vydaly do Jam.


Na terénní výuku jsme se připravovali už v hodinách zeměpisu, kde si děti na tabletech hledaly potřebné informace a tvořily ve skupinkách referáty týkající se navštívených míst. Na projektový den jsme se vydali autobusem do Jam, kde jsme si prošli obec a cestou do Veselíčka jsme se učili pracovat s mapou papírovou i s aplikacemi v mobilních telefonech, orientovali jsme se v přírodě. Cestou se děti stávaly průvodci, představovaly si navzájem pomocí referátů zajímavá místa a zajímavosti přírody. Samozřejmě nechyběl opečený špekáček. Do Žďáru jsme se příjemně unavení vrátili vlakem. 
 
 
A jak to vidí někteří rodiče  

„... Mluvili jsme o ní s dcerou a byla velmi spokojená a moc jí to bavilo. Za sebe můžu takový druh výuky jen doporučit, poněvadž jsem přesvědčen, že to dětem dá mnohem více než jen teorie ve škole. Nejenže poznají okolí svého bydliště, ale naučí se orientovat mimo svůj domov, což jim pomůže do budoucího života. Moc děkuji za tuto výuku. Nejsem proti, když by se takových hodin mohlo uskutečnit více.”

( M.M.) 

 

A jak náš projekt zhodnotily některé děti 

Na terénní výuku jsme se připravovali: každá skupina si v hodině zjišťovala informace na referát. Poté jsme všechny informace sepsali na závěrečný papír, který jsme následně odevzdali paní učitelce. V průběhu cesty jsme si zapisovali výpisky z referátů. 

Terénní výuka: 

Před školou jsme se sešli v 7:40. Vypravili jsme se na zastávku Convent, odkud jsme odjeli autobusem po 8. hodině. Autobus zastavil na zastávce Jámy. Měli jsme možnost něco malého zakoupit v Jednotě vedle zastávky. Poté jsme se přemístili k rybníku na návsi, kde byl první referát a práce s mapou. Vydali jsme se do kostela sv. Martina, další skupina zde přečetla referát. Dále jsme se zastavili na hřišti, kde jsme měli volno. Odtud jsme se vydali na Cestu života. Když jsme byli u Stromu života, přemístili jsme se k 15 rybníčkům, kde jsme opékali špekáčky a překreslovali mapu rybníka. Došli jsme k Šafranici, kde následoval další referát o přírodní památce Šafranice. U vlakové zastávky byl poslední referát o obci Veselíčko, odkud jsme odjeli vlakem do Žďáru n. S. a tam jsme měli rozchod.  

Výlet se nám moc líbil. 

(T.K., B.S, E.N.,P.M., Z.Z.) 

 

Připravili jsme se na ni tak, že jsme psali referáty na různá místa v Jámách, např. kostel, faru atd. Trasa byla dlouhá 6 km. Do Jam jsme jeli autobusem a zpátky vlakem. Navštívili jsme kostel sv. Martina a poté jsme šli na hřiště, kde jsme hráli fotbal. Potom jsme přes stezku života, kde bylo 10 kamenů, došli ke Stromu života na vyhlídku Vejdoch. Potom jsme směřovali k rybníku, kde jsme pálili oheň, kreslili plánek okolí a opékali špekáčky. Až jsme dojedli a uhasili oheň, tak jsme se šli podívat cestou do Veselíčka na studánku a jeli jsme domů. 

(E.D., J.H., K.K., S.F., T.B., V.Š)

6. 6. 2023


Zpět