Závěrečné zkoušky devátých ročníků


Každoročně na naší škole probíhají závěrečné zkoušky devátých ročníků. Jedná se o slavnostní uzavření devítiletého působení žáků této školy z předmětů český jazyk a matematika. Celá zkouška je uzavřena prezentacemi na libovolné téma, zvolené samotnými žáky podle jejich zájmů či koníčků. Jedná se o tradiční i netradiční záliby z oborů sportovních, tanečních, hudebních, ale také biologie, zoologie, literatury, techniky, dokonce i gastronomie a další nezvyklé obory, kterými překvapují nejen své učitele, ale i spolužáky. Žáci ve slavnostním oblečení při mluvených projevech vždy dokážou, jaký za roky působení na základní škole udělali pokrok a jak jsou schopni samostatně vystoupit, jít tzv. s kůží na trh a předvést se v tom nejlepším světle, což je cílem celého tohoto projektu.

Pozvání k těmto zkouškám přijal i místostarosta Rostislav Dvořák a senátor Josef Klement, kteří hodnotili veřejné vystoupení žáků velice kladně. I sami žáci tento den zrekapitulovali jako inspirativní a pochvalně se vyjadřovali k zajímavým tématům svých spolužáků.

Za rok se těšíme na další překvapivá témata našich šikovných budoucích deváťáků.

22. 6. 2023


Zpět