Harmonizační dny 6. ročníku

Každý rok naši šesťáci absolvují dva dny věnované harmonizačním dnům, kde se třídní učitelé s výchovnou poradkyní snaží stmelovat kolektiv, jelikož se v šestých třídách setkávají žáci z různých tříd naší školy a dalších okolních škol. Na tyto dny se těší nejen děti, ale i jejich třídní učitel, aby se se svou novou třídou více poznali.


První den zahajuje pan učitel Šimurda lezením na horolezecké stěně v tělocvičně školy, kde si děti mohou vyzkoušet lezecké vybavení a jeho bezpečnost na několika cestách různé obtížnosti. Pomocníky této aktivity byla Kateřina Kulhánková a David Vavroušek, což jsou bývalí žáci naší školy. Ačkoliv někteří měli strach z výšek, téměř všichni se pokusili stěnu zdolat. Další aktivitou v tělocvičně byly překážkové dráhy  i tady si žáci vyzkoušeli svoji odvahu i šikovnost.

Po obědě v jídelně školy se odebrali na autobusové nádraží a odjeli na Cikháj. Odsud šli pěšky cca 7 km do nedaleké Fryšavy. Cestou vypracovávali různé úkoly, kterými se měli více poznat. Největší nadšení se projevilo při stavění domečků pro trpaslíky. Všichni překvapili  svou bohatou fantazií.

Jelikož bylo horké počasí, cesta lesem byla velice příjemná. Jakmile skupina dorazila na Fryšavu, děti se ubytovaly v penzionu Fryšavský ledovec. Na hřišti u penzionu si  zahrály fotbal a další míčové hry a podnikly různé seznamovací aktivity. Po večeři (výborné borůvkové knedlíky) v místní restauraci si mohly ještě opéct buřty na ohni u penzionu. Po desáté hodině byla večerka.

Druhý den žáci pracovali na společných pravidlech třídy, aby se ve své třídě cítili dobře.

Celá tato akce byla všemi dětmi velmi chválena a určitě pomohla usnadnit nástup na druhý stupeň.  

 

20. 9. 2023


Zpět