Nebe bylo plné hvězd - výstava

Vážení rodiče a přátelé školy,

přijměte pozvánku na vernisáž zajímavé výstavy Nebe bylo plné hvězd.

Díky naší dlouholeté spolupráci s USTRem v Praze vás můžeme pravidelně seznamovat se zajímavými tématy z historie. 

Žáci si sami vyberou příběhy a témata z prezentovaných událostí na panelech a přednesou vám je.

Součástí vernisáže je i jejich krátké hudební vystoupení a vlastnoručně vyrobené dobrůtky, které vám nabídnou.

Účast přislíbili významní hosté, po žácích by měla promluvit paní kurátorka z Prahy a náš pan farář.

Těšíme se na příjemné setkání s Vámi ve středu 15.11.2023 v 16,00 hodin ve vestibulu naší školy.

Jaroslav Ptáček


14. 11. 2023


Zpět