Divadelní představení One Day in London

Dne 26.9.2018 se žáci osmých a devátých tříd naší školy zúčastnili divadelního představení One Day in London divadelní společnosti The Easy English Theatre. Celá hra měla vysokou profesionální úroveň, kterou ocenili vyučující i žáci.

Mile nás překvapil následný email od pořádající společnosti, jehož znění uvádíme:


Dobrý den,
chtěli bychom Vám upřímně poděkovat za organizaci účasti Vaší školy na představení. Jsme si vědomi, že pro učitele se jedná o neplacenou a často i neoceněnou práci navíc, a proto doufáme, že jsme Vás ani Vaše studenty nezklamali. V příloze posíláme závěrečné shrnutí, ve kterém najdete všechny vysvětlovací bloky. Prosíme nejlépe rozeslat účastníkům emailem, nebo umístit na školní server ke stažení.
Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu či zhodnocení!  Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit někdy příště.

P.S. Vaše žákyně Zuzana Limlová nám po představení zanechala ručně psaný dopis pro Chrise. Po jeho přečtení přímo žasneme nad jazykovou úrovní a celkovou formou vyjadřování. Nemluvě o vtipnosti a grafických doplňcích... Zkrátka tleskáme, že máte ve škole tak šikovné děvče. Zuzce jsme napsali, ať nám pošle adresu, že jí zašleme jeden Kreativní Slovník zdarma. Navrhujeme, aby byla oceněna i jedničkou z AJ, nicméně je zřejmě asi pravda, že vylepšovat prospěch v angličtině moc nepotřebuje :-)
S pozdravem Dominik Nenička a Vojtěch Daňhel

Zároveň jsme obdrželi doplňující materiály, které dáváme k dispozici všem .  Vyučující AJ

Materiál

2. 10. 2018


Zpět