Aktuality

Přijatí žáci k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

7. 5. 2021

INFORMACE NA MĚSÍC KVĚTEN 2021

6. 5. 2021

Rotační výuka tříd:

2., 4. Z – prezenční výuka od 3. – 7. 5., 17. – 21.5.
1., 3., 5. Z - prezenční výuka od 10. 5. – 14.5., 24. – 28.5.
Od 5. – 7. 5. – ČŠI – Česká školní inspekce – distanční výuka
4. 5. - 2., 4. Z - projektový den s výtvarnicí
5. - 6. 5. – přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia
10. 5. – přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výpočetní technikou na ZŠ Komenského 2
13. 5. – přijímací zkoušky do matematické třídy na ZŠ Švermova

V dubnu proběhl zápis do 1. třídy a do naší zámecké školy v září přivítáme 22 dětí.
Sběr pomerančové kůry do 21. května.
Sběr hliníku v období od 31. 5. do 11. 6.
V průběhu června připravíme seznamy PS a pomůcek, které budou děti potřebovat na příští školní rok. Částky, které budeme vybírat, Vám sdělí třídní učitelky.


Zápis do prvních tříd - zámek

20. 4. 2021

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil zápis do prvních tříd. Vzhledem k současné situaci byl bez přítomnosti dětí. Rodiče posílali přihlášky poštou, on line nebo je házeli přímo do schránek školy. A tady je jedno z prvních dětí, které se ZAPSALO do zámecké školy…..


OZNÁMENÍ o možnosti stravování

1. 3. 2021

Vzhledem k nastávající situaci, od 1.března se opět uzavírají školy, Vás chceme informovat o možnosti stravování.

Všechny děti mají od 1. 3. 2021 odhlášeny obědy. Pokud byste měli zájem o obědy, můžete si je objednat na telefonním čísle 566 625 344 nebo sms na číslo 732 536 144 popř. na email trojakova@4zszdar.cz

Obědy budou k vyzvednutí ve školní jídelně na ZŠ Švermova přes okénko pro cizí strávníky- zadní vchod školní jídelny ve dvoře .

Obědy dostanete do jednorázových nádob, které poskytne škola. / nelze používat vlastní nádoby na jídlo - nařízení hygieny/.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2020

29. 1. 2021

Informace pro rodiče, kteří předpokládají, že se jejich dítě bude hlásit na víceletá gymnázia.
Přihlášky se podávají do 1. března 2021
Mohou se podat dvě přihlášky na dvě různé školy
Přihlášku může na požádání / a poplatek/ vyplnit výchovný poradce
Vyplněné přihlášky se předají výchovné poradkyni do 15.2.2020
Přihlášky si mohou rodiče vyplnit sami – stáhnou si je ze stránek MŠMT
V únoru vydá VP výchovná poradkyně zápisové lístky společně s přihláškou termín: 17.2.2020 a 24.2.2020 – časy budou upřesněny

Přijímací zkoušky:
1. termín 14.4.2021
2. termín 15.4.2021

Náhradní termíny: 12.5. 2021 a 13.5.2021
Přijímací zkouška : ČJ, M    Informace na stránkách MŠMT

Bližší informace případně sdělí osobně nebo telefonicky Simona Kirchnerová / telefon: 739 433 973 nebo 732 179 268/

Matematická třída ZŠ Švermova – budou zkoušky – termín upřesněn
Třída s výpočetní technikou ZŠ Komenského 2 Žďár – informace na jejich webových stránkách školy

Přihláška matematická třída


INFORMACE NA MĚSÍC ÚNOR 2021

29. 1. 2021

Jarní prázdniny 1.2. – 5.2.
Žáci 3., 4., 5. třídy dostanou opisy vysvědčení po návratu do školy.
Nadále pokračuje sběr pomerančové a citronové kůry.
Pokračuje i sběr hliníku, ale z důvodu omezeného prostoru vypíšeme termín, kdy se bude nosit hliník do školy. Za sběr hliníku máme 1014 korun, které využijeme ve prospěch dětí. O využití se domluvíme se zástupci rodičovské rady.
Každá škola má svoji školskou radu. Zástupce ve školské radě za zámeckou školu je pan Petr Staněk. Letos mu bude končit volební období a bude muset být volen nový zástupce. Protože má dítě v páté třídě, tak už by ani nemohl  nadále zámeckou školu zastupovat. Bude se muset zvolit nový zástupce. Včas Vás budeme o volbách do školské rady informovat.

O návratu dětí do školy , podle sdělení vlády a MŠMT , budete včas informováni.


Archiv


Mimořádná opatření