Aktuality

OZNÁMENÍ o možnosti stravování

1. 3. 2021

Vzhledem k nastávající situaci, od 1.března se opět uzavírají školy, Vás chceme informovat o možnosti stravování.

Všechny děti mají od 1. 3. 2021 odhlášeny obědy. Pokud byste měli zájem o obědy, můžete si je objednat na telefonním čísle 566 625 344 nebo sms na číslo 732 536 144 popř. na email trojakova@4zszdar.cz

Obědy budou k vyzvednutí ve školní jídelně na ZŠ Švermova přes okénko pro cizí strávníky- zadní vchod školní jídelny ve dvoře .

Obědy dostanete do jednorázových nádob, které poskytne škola. / nelze používat vlastní nádoby na jídlo - nařízení hygieny/.


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2020

29. 1. 2021

Informace pro rodiče, kteří předpokládají, že se jejich dítě bude hlásit na víceletá gymnázia.
Přihlášky se podávají do 1. března 2021
Mohou se podat dvě přihlášky na dvě různé školy
Přihlášku může na požádání / a poplatek/ vyplnit výchovný poradce
Vyplněné přihlášky se předají výchovné poradkyni do 15.2.2020
Přihlášky si mohou rodiče vyplnit sami – stáhnou si je ze stránek MŠMT
V únoru vydá VP výchovná poradkyně zápisové lístky společně s přihláškou termín: 17.2.2020 a 24.2.2020 – časy budou upřesněny

Přijímací zkoušky:
1. termín 14.4.2021
2. termín 15.4.2021

Náhradní termíny: 12.5. 2021 a 13.5.2021
Přijímací zkouška : ČJ, M    Informace na stránkách MŠMT

Bližší informace případně sdělí osobně nebo telefonicky Simona Kirchnerová / telefon: 739 433 973 nebo 732 179 268/

Matematická třída ZŠ Švermova – budou zkoušky – termín upřesněn
Třída s výpočetní technikou ZŠ Komenského 2 Žďár – informace na jejich webových stránkách školy

Přihláška matematická třída


INFORMACE NA MĚSÍC ÚNOR 2021

29. 1. 2021

Jarní prázdniny 1.2. – 5.2.
Žáci 3., 4., 5. třídy dostanou opisy vysvědčení po návratu do školy.
Nadále pokračuje sběr pomerančové a citronové kůry.
Pokračuje i sběr hliníku, ale z důvodu omezeného prostoru vypíšeme termín, kdy se bude nosit hliník do školy. Za sběr hliníku máme 1014 korun, které využijeme ve prospěch dětí. O využití se domluvíme se zástupci rodičovské rady.
Každá škola má svoji školskou radu. Zástupce ve školské radě za zámeckou školu je pan Petr Staněk. Letos mu bude končit volební období a bude muset být volen nový zástupce. Protože má dítě v páté třídě, tak už by ani nemohl  nadále zámeckou školu zastupovat. Bude se muset zvolit nový zástupce. Včas Vás budeme o volbách do školské rady informovat.

O návratu dětí do školy , podle sdělení vlády a MŠMT , budete včas informováni.


Informace na leden 2021 zámek

8. 1. 2021

Vyjádření hygieny k řešení vzniklé situace

22. 9. 2020

Dobrý den všem,
dnes proběhla médii informace o tom, že  nový ministr zdravotnictví Prymula doporučil ředitelům škol, aby zvážili vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září. Protáhlo by se tak volno, jelikož v následující pondělí je svátek.  Po domluvě s panem místostarostou Vám, ředitelům škol, píši stanovisko zřizovatele. Nepotýká-li se Vaše škola se závažnými problémy spojenými s nákazou Covid-19, pak ředitelské volno nedoporučujeme a byli bychom rádi, kdyby probíhala výuka standardním způsobem.
Děkuji Vám a přeji příjemný den.  S pozdravem   Mgr. Petr Sedlák   Odbor školství, kultury, sportu a marketingu


Karanténa zámecká škola - ředitelské volno

21. 9. 2020

Vážení rodiče,
byli jsme informováni KHS o tom, že v současné době probíhá testování vybraných žáků a všech pedagogických pracovníků
(včetně vychovatelky a asistentky pedagoga) na přítomnost coronaviru. KHS dle pokynů ministerstva zdravotnictví neshledala ve škole situaci jako vážnou a tedy celá zámecká škola (můžeme říci naštěstí) nebude v karanténě.
Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí zaměstnanci zámecké školy jsou prozatím v karanténě a škola nemůže organizačně zajistit výuku jinými pedagogy, vyhlašuje ředitel školy po domluvě s KHS ve dnech 21. až 23. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŠKOLU ZÁMEK 4.

Následující dny 24. a 25. 9. 2020 by škola zajistila z organizačních důvodů zkrácenou výuku od 7:55h do 11:30h bez školní družiny. Oběd budou mít děti, které chodí na oběd, zajištěn.
Výuka ve 2. Z bude probíhat ve dnech 24. a 25. 9. 2020 rovněž pouze do 11:30 hodin. Výuku povede paní třídní učitelka.      PaedDr. Jaroslav Ptáček


Karanténa zámecká škola

18. 9. 2020

Vážení rodiče,
KHS nás informovala o nařízení karantény pro všechny pedagogické zaměstnance pracoviště Zámek 4.
Z těchto důvodů ředitel školy vyhlašuje v pondělí 21. 9. 2020 pro odloučené pracoviště Zámek 4 den ředitelského volna. O dalším vývoji situace bude škola informovat rodiče ihned v pondělí e-maily a sdělením na webových stránkách školy.    PaedDr. Jaroslav Ptáček


Zájmová činnost ANGLICKÁ ŠKOLIČKA

10. 9. 2020

Pokud máte zájem o tento kroužek , kontaktujte paní Michaelu Zvěřinovou, která Vám sdělené veškeré informace. Kontakt : 603 211 856


INFORMACE PRO RODIČE ZÁŘÍ 2020

10. 9. 2020

Škola se otevírá v 7.40 hodin, první vyučovací hodina začíná v 7.55 hodin. Podrobnější informace najdete na stránkách školy www.4zszdar.cz - Zámek.
Rodiče prvňáčků mohou v prvním týdnu doprovázet své dítě do šatny s rouškou.


Plán na školní rok 2020/2021

8. 9. 2020

Plán na tento školní rok je připraven, ale prozatím jsou veškeré akce zrušeny. Tak alespoń k nahlédnutí, co se pro děti připravilo.......


Archiv

Novinky


Mimořádná opatření