Aktuality

Vyjádření hygieny k řešení vzniklé situace

22. 9. 2020

Dobrý den všem,
dnes proběhla médii informace o tom, že  nový ministr zdravotnictví Prymula doporučil ředitelům škol, aby zvážili vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září. Protáhlo by se tak volno, jelikož v následující pondělí je svátek.  Po domluvě s panem místostarostou Vám, ředitelům škol, píši stanovisko zřizovatele. Nepotýká-li se Vaše škola se závažnými problémy spojenými s nákazou Covid-19, pak ředitelské volno nedoporučujeme a byli bychom rádi, kdyby probíhala výuka standardním způsobem.
Děkuji Vám a přeji příjemný den.  S pozdravem   Mgr. Petr Sedlák   Odbor školství, kultury, sportu a marketingu


Karanténa zámecká škola - ředitelské volno

21. 9. 2020

Vážení rodiče,
byli jsme informováni KHS o tom, že v současné době probíhá testování vybraných žáků a všech pedagogických pracovníků
(včetně vychovatelky a asistentky pedagoga) na přítomnost coronaviru. KHS dle pokynů ministerstva zdravotnictví neshledala ve škole situaci jako vážnou a tedy celá zámecká škola (můžeme říci naštěstí) nebude v karanténě.
Vzhledem k tomu, že všichni pedagogičtí zaměstnanci zámecké školy jsou prozatím v karanténě a škola nemůže organizačně zajistit výuku jinými pedagogy, vyhlašuje ředitel školy po domluvě s KHS ve dnech 21. až 23. 9. 2020 ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŠKOLU ZÁMEK 4.

Následující dny 24. a 25. 9. 2020 by škola zajistila z organizačních důvodů zkrácenou výuku od 7:55h do 11:30h bez školní družiny. Oběd budou mít děti, které chodí na oběd, zajištěn.
Výuka ve 2. Z bude probíhat ve dnech 24. a 25. 9. 2020 rovněž pouze do 11:30 hodin. Výuku povede paní třídní učitelka.      PaedDr. Jaroslav Ptáček


Karanténa zámecká škola

18. 9. 2020

Vážení rodiče,
KHS nás informovala o nařízení karantény pro všechny pedagogické zaměstnance pracoviště Zámek 4.
Z těchto důvodů ředitel školy vyhlašuje v pondělí 21. 9. 2020 pro odloučené pracoviště Zámek 4 den ředitelského volna. O dalším vývoji situace bude škola informovat rodiče ihned v pondělí e-maily a sdělením na webových stránkách školy.    PaedDr. Jaroslav Ptáček


Zájmová činnost ANGLICKÁ ŠKOLIČKA

10. 9. 2020

Pokud máte zájem o tento kroužek , kontaktujte paní Michaelu Zvěřinovou, která Vám sdělené veškeré informace. Kontakt : 603 211 856


INFORMACE PRO RODIČE ZÁŘÍ 2020

10. 9. 2020

Škola se otevírá v 7.40 hodin, první vyučovací hodina začíná v 7.55 hodin. Podrobnější informace najdete na stránkách školy www.4zszdar.cz - Zámek.
Rodiče prvňáčků mohou v prvním týdnu doprovázet své dítě do šatny s rouškou.


Plán na školní rok 2020/2021

8. 9. 2020

Plán na tento školní rok je připraven, ale prozatím jsou veškeré akce zrušeny. Tak alespoń k nahlédnutí, co se pro děti připravilo.......


Doplňující informace zámek

3. 9. 2020

Žáci s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění / rýma , kašel/ je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemoci.


POZVÁNKA na zasedání Pléna spolku

31. 8. 2020

Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek se sídlem Zámek 4/4, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, identifikační číslo 269 84 482, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, složka 10856

dne 8. 9. 2020 v 15.30 hod. se bude konat zasedání Pléna Klubu rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, v budově Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4, Zámecká škola,  učebna č. 1.

Program:

 • Zahájení zasedání
 • Volba nového člena Rady rodičů
 • Zpráva o hospodaření ve školním roce 2019/2020
 • Příspěvek na školní rok 2020/2021
 • Plán školy
 • Různé

předseda spolku Jana Jurková


Poslední informace pro rodiče

19. 6. 2020

Vysvědčení budou vydávat třídní učitelé všem dětem (i dětem, které mají výuku na dálku) 26. 6. 2020 v 8:00 hod. Konec v 8:30 hod. Obědy odhlášeny.
Děti, které nechodily v červnu do školy, musí odevzdat Čestné prohlášení o zdravotním stavu před vydáním vysvědčení.
Pokud si pro vysvědčení 26. 6. v pátek nepřijdete, vysvědčení bude k vyzvednutí v úřední dny na ZŠ Švermova (úřední dny: pondělí a středa od 8 – 10 hod).
Nástup do školy po letních prázdninách - úterý 1. září 2020, do 8:45 hod, obědy nebudou.

Poučení o bezpečnosti a chování pro žáky v průběhu prázdnin:

 • bezpečné chování při koupání v přírodních nádržích, při skákání do vody, při přecházení komunikace, žádné  hry na silnici
 • když jsou děti doma bez rodičů – neotvírat cizím lidem
 • nerozdělávat oheň doma ani v přírodě
 • nebezpečí užívání návykových látek – alkohol, kouření
 • bezpečné chování na internetu

PŘEJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY a VELMI DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI V OBDOBÍ PANDEMIE. ZVLÁDLI JSME TO!


Informace na měsíc červen 2020

8. 6. 2020
 • Sběr pomerančové kůry byl ukončen 3.6.
 • Starý papír a hliník - sběr je ZRUŠEN.
 • Vyplňte přihlášky na školní obědy na příští školní rok - nejpozději do pondělí 8.6.
 • Zájemci o školní družinu vyplní přihlášku a seznámí se s řádem školní družiny. Vyplněnou přihlášku přinést do pondělí 8.6.
 • Učebnice se budou odevzdávat v pátek 12.6. Zkontrolujte stav knížek – popř. poničené stránky slepte.
 • Učebnice na nový školní rok budou děti dostávat 19.6.
 • Jako každý rok, tak i letos objednáváme pro děti pomůcky a pracovní sešity. Třídní učitelé zapíší dětem částky, které budeme vybírat.
 • Pro rodiče dětí, které nejsou ve škole: učebnice doneste do školy v pátek 12.6. od 8.00 – 11.00 hod.
 • Nové učebnice si vyzvedněte 19.6. od 8.00 – 11.00 hod.. Při této příležitosti Vás prosíme o zaplacení pomůcek.

ZVOŇTE, PROSÍM, NA KANCELÁŘ
Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26.6. - budeme Vás podrobněji informovat, až dostaneme pokyny od vedení školy.
Opakuj si o prázdninách – cena 119 ,- Kč / týká se žáků, kteří si sešit objednali/. Peníze přinést do školy do 10. 6. / středa/.
Letos nebude fotografování tříd.
Školní rok končí v pátek 26.6.. Tento den nebudou obědy. Všechny děti je mají odhlášené.
29.6. a 30.6. 2020 – pondělí, úterý bude ředitelské volno.


Archiv