Aktuality

Poslední informace pro rodiče

19. 6. 2020

Vysvědčení budou vydávat třídní učitelé všem dětem (i dětem, které mají výuku na dálku) 26. 6. 2020 v 8:00 hod. Konec v 8:30 hod. Obědy odhlášeny.
Děti, které nechodily v červnu do školy, musí odevzdat Čestné prohlášení o zdravotním stavu před vydáním vysvědčení.
Pokud si pro vysvědčení 26. 6. v pátek nepřijdete, vysvědčení bude k vyzvednutí v úřední dny na ZŠ Švermova (úřední dny: pondělí a středa od 8 – 10 hod).
Nástup do školy po letních prázdninách - úterý 1. září 2020, do 8:45 hod, obědy nebudou.

Poučení o bezpečnosti a chování pro žáky v průběhu prázdnin:

 • bezpečné chování při koupání v přírodních nádržích, při skákání do vody, při přecházení komunikace, žádné  hry na silnici
 • když jsou děti doma bez rodičů – neotvírat cizím lidem
 • nerozdělávat oheň doma ani v přírodě
 • nebezpečí užívání návykových látek – alkohol, kouření
 • bezpečné chování na internetu

PŘEJEME VŠEM DĚTEM I RODIČŮM KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY a VELMI DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI V OBDOBÍ PANDEMIE. ZVLÁDLI JSME TO!


Informace na měsíc červen 2020

8. 6. 2020
 • Sběr pomerančové kůry byl ukončen 3.6.
 • Starý papír a hliník - sběr je ZRUŠEN.
 • Vyplňte přihlášky na školní obědy na příští školní rok - nejpozději do pondělí 8.6.
 • Zájemci o školní družinu vyplní přihlášku a seznámí se s řádem školní družiny. Vyplněnou přihlášku přinést do pondělí 8.6.
 • Učebnice se budou odevzdávat v pátek 12.6. Zkontrolujte stav knížek – popř. poničené stránky slepte.
 • Učebnice na nový školní rok budou děti dostávat 19.6.
 • Jako každý rok, tak i letos objednáváme pro děti pomůcky a pracovní sešity. Třídní učitelé zapíší dětem částky, které budeme vybírat.
 • Pro rodiče dětí, které nejsou ve škole: učebnice doneste do školy v pátek 12.6. od 8.00 – 11.00 hod.
 • Nové učebnice si vyzvedněte 19.6. od 8.00 – 11.00 hod.. Při této příležitosti Vás prosíme o zaplacení pomůcek.

ZVOŇTE, PROSÍM, NA KANCELÁŘ
Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26.6. - budeme Vás podrobněji informovat, až dostaneme pokyny od vedení školy.
Opakuj si o prázdninách – cena 119 ,- Kč / týká se žáků, kteří si sešit objednali/. Peníze přinést do školy do 10. 6. / středa/.
Letos nebude fotografování tříd.
Školní rok končí v pátek 26.6.. Tento den nebudou obědy. Všechny děti je mají odhlášené.
29.6. a 30.6. 2020 – pondělí, úterý bude ředitelské volno.


Informace pro rodiče- škola zámek

25. 5. 2020

Přihlášení žáci na školní docházku od 25. 5. 2020 donesou první den do školy čestné prohlášení o svém zdravotním stavu.

Musí mít 2 roušky a sáček na dopolední výuku2 , pokud se dítě účastní odpoledního bloku, musí mít ještě 2 roušky navíc , igelitovou tašku na osobní věci, žákovskou knížku, učebnice , sešity na výuku, svačinu a pití. Odpadky ze svačin se nebudou házet do společného koše, ale každý si je odnese v krabičce od svačiny domů, 1 ručník v sáčku a papírové kapesníčky.

Omlouvání žáka z výuky do 3 dnů, pokud bude vykazovat příznaky onemocnění, nesmí školu navštěvovat.

Co si děti do školy přinesou, odnesou si i domů.

Při příchodu do školy půjdou přímo do třídy, kde se přezují, popř. svléknou a věci si uloží do igelitové tašky, kterou budou mít u své lavice. / v šatnách nic zůstávat nebude/.

Ranní školní družina nebude.

Žáci jsou ve škole rozděleni do skupin.

Rozdělení a celá informace ZDE


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - zámek

4. 5. 2020

Seznam žáků nově přijatých na školní rok 2020/2021 – výuka v budově Zámek 4


Jak se učime doma a jak to zvládáme?

26. 4. 2020

Již několikátý týden probíhá výuka on line. Děti využívají počítače, různé výukové programy a informace od učitelů, aby učivo zvládly. A daří se jim…..


Karanténa

17. 3. 2020

Vážení rodiče,

Současná situace bude pro všechny složitější, ale pokusíme si ji společně zvládnout tak, aby pro děti nenastal velký skluz ve výuce.

V pondělí jsme všem dětem roznesly do schránek pracovní sešity, popř. učebnice potřebné k výuce- samostudiu. Postupně budeme posílat na Vaše e- maily úkoly nebo odkazy na internet, kde si děti budou moci učivo procvičovat.

Pokud by někdo z rodičů potřeboval potvrzení na ošetření dítěte do 10 let, kontaktujte paní Pavlu Řeháčkovou rehackova@4zszdar.cz nebo telefon 566 503 961.

Pokud byste potřebovali pomoc nebo radu, kontaktujte třídní učitele. 

Přejeme pevné zdraví a pevné nervy.


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - určeno pro ZŠ

11. 3. 2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - určeno pro ZŠ


Informace na měsíc březen

4. 3. 2020

Informace na měsíc březen


INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

2. 3. 2020

Vážení rodiče, mimořádnou situaci ohledně výskytu koronaviru stále sledujeme a doporučujeme vaši velkou opatrnost a především odpovědnost.
Přikládáme vyjádření MŠMT, s novými informacemi stále pracujeme. Jaroslav Ptáček

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Praha, 1. března 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví:  https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: 
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html


INFORMACE NA MĚSÍC ÚNOR 2020

28. 1. 2020

INFORMACE NA MĚSÍC ÚNOR 2020


Ohlas na vánoční vystoupení zámecké školy a školky

11. 1. 2020

Vánoční vystoupení v sokolovně 12.12. 2019 mělo u rodičů a veřejnosti kladné odezvy. Besídka byla moc hezká a rodiče vyjádřili své nadšení a pochvalu nejen dětem, ale i všem pracovníkům zámecké školy.


Archiv


Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.