Aktuality

Velikonoční turnaj ve školní družině zámek

21. 4. 2019

Velikonoční turnaj v pexesu se nám vyvedl a moc líbil. Mezi fanoušky byli i zajíčci a slepičky, které jsme si vyráběli.
1. místo Tereza Z, 2. místo Bibi K. A 3. místo Adéla N.


Zápis 2019 - nově přijatí žáci

17. 4. 2019

Zápis 2019 – nově přijatí žáci


Informace měsíc duben zámek

30. 3. 2019

INFORMACE na měsíc duben 2019 – zámek


Soutěžíme

24. 3. 2019

Nejen sportovní, ale i vědomostní soutěže mají u dětí velký úspěch. Zapojili jsme se do přírodovědné soutěže Divočina blízko nás, kterou pořádá stanice Pavlov. Děti vyplňují pracovní listy, kam zapisují různé informace, které získávají z encyklopedíí, ze školy nebo od rodičů. Oceňuje se snaha dětí, které tak získávají kladný vztah k přírodě a ke zvířatům. Ukázka prací : foto


Zápis zámecká škola

16. 3. 2019

MILÉ DĚTI, ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. TŘÍDY U PEJSKA A KOČIČKY V  ZÁMECKÉ ŠKOLE

v pátek 12. dubna od 14.00 do 17.00 hodin nebo v sobotu 13. dubna od 9.00 do 11.00 hodin


Informace na březen 2019 zámek

3. 3. 2019

Informace na březen 2019


Informace na Únor 2019 zámek

3. 2. 2019

Informace na Únor 2019 zámek


INFORMACE NA MĚSÍC – dodatek

7. 1. 2019

Třídnické hodiny v lednu: 4. 1., 18. 1.

Preventivní programy v rámci výuky:
22. 1. „Pravidla nejsou strašidla“ – 1. Z
24. 1. „ Nenič své chytré tělo“ – 2. Z
28. 1. „Kolik co stojí?“ – 3. Z
ŠD - děti musí nosit vhodné oblečení na odpolední pobyt venku
- platbu prosíme uhradit do 10. dne v měsíci
- možno zaplatit za měsíce leden až červen /2019 (540,- Kč)

Ke dni 31. 1. 2019 končí zájmová činnost za 1. pololetí. Od února 2019 začíná zájmová činnost pro zájemce na druhé pololetí, platba 300,- Kč, uhraďte v posledním týdnu ledna (omezená kapacita).


Informace na měsíc leden zámek

23. 12. 2018

INFORMACE NA MĚSÍC LEDEN


Vernisáž Nastal čas vánoční

5. 12. 2018

4. prosince začala výstava prací žáků zámecké školy v Čechově domě. Výstavu zahájil pan ředitel Jaroslav Ptáček. Žáci pátého ročníku pod vedením paní učitelky Pavly Porubské zazpívali a zahráli vánoční písně a koledy. Navodili tak příjemnou vánoční atmosféru spojenou s prohlídkou obrázků a výrobků našich dětí. Všichni návštěvníci odcházeli spokojeni a vánočně naladěni.


Vernisáž

29. 11. 2018

Zveme vás na vernisáž výstavy v Čechově domě
 „Nastal čas Vánoční“ 
V úterý 4.12.2018 v 15 hodin.
Uvidíte výtvarné práce žáků zámecké školy a zazpívají žáci 5. třídy.


Informace pro rodiče prosinec - zámecká škola

29. 11. 2018

INFORMACE NA MĚSÍC PROSINEC


Oslava republiky

26. 10. 2018

Naši milí žáci,

prosím o výjimečnou pozornost, protože dnešní školní hlášení bude výjimečně jiné.

„Ráno jsem vstával jako poddaný Rakouska, nyní jsem občanem svobodného československého státu. Ráno vycházelo slunce nad zemí porobenou, nad národem, který rozprášen do všech stran světa, všemi silami pracoval, bil za svobodu, a večer slunce zapadalo nad národem svobodným. Pohádka, zázrak!“, napsal před 100 lety významný novinář Jan Hajšman. Popsal pocity a nadšení vašich prababiček a pradědečků, kteří oslavovali, že po 300 letech máme svobodnou republiku, máme významné představitele státu v čele s prezidentem Masarykem, zpívali se na tuto počest písně, recitovali básničky a všichni budovali společný stát. Proto si i my, o této pro nás výjimečné a důležité události, v hodinách povídáme, máme ve vestibulu zajímavou výstavu, chodíme na besedy,na exkurze do muzea, účastníme se projektů, vyzdobili jste si úžasně svoje třídy i celou naši školu. Vlaje státní vlajka. A nyní tuto naši státní vlajku, symbol státnosti, společně vytvoříme před školou. Bude to jeden z našich příspěvků, kterým společně oslavíme 100. výročí vzniku naší republiky.

Děkuji moc za pozornost a sláva tobě, REPUBLIKO. A nyní pojďme všichni před školu, kde nastoupíme podle barev do připraveného tvaru naší státní vlajky.

Video


Archiv