Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021

8. 10. 2021

INFORMACE PRO RODIČE NA MĚSÍC ŘÍJEN 2021


Přijatí žáci k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

7. 5. 2021

INFORMACE NA MĚSÍC KVĚTEN 2021

6. 5. 2021

Rotační výuka tříd:

2., 4. Z – prezenční výuka od 3. – 7. 5., 17. – 21.5.
1., 3., 5. Z - prezenční výuka od 10. 5. – 14.5., 24. – 28.5.
Od 5. – 7. 5. – ČŠI – Česká školní inspekce – distanční výuka
4. 5. - 2., 4. Z - projektový den s výtvarnicí
5. - 6. 5. – přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia
10. 5. – přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výpočetní technikou na ZŠ Komenského 2
13. 5. – přijímací zkoušky do matematické třídy na ZŠ Švermova

V dubnu proběhl zápis do 1. třídy a do naší zámecké školy v září přivítáme 22 dětí.
Sběr pomerančové kůry do 21. května.
Sběr hliníku v období od 31. 5. do 11. 6.
V průběhu června připravíme seznamy PS a pomůcek, které budou děti potřebovat na příští školní rok. Částky, které budeme vybírat, Vám sdělí třídní učitelky.


Zápis do prvních tříd - zámek

20. 4. 2021

Jako každý rok, tak i letos se uskutečnil zápis do prvních tříd. Vzhledem k současné situaci byl bez přítomnosti dětí. Rodiče posílali přihlášky poštou, on line nebo je házeli přímo do schránek školy. A tady je jedno z prvních dětí, které se ZAPSALO do zámecké školy…..


Archiv