Projekt zdravá škola

Projektový den – Podzim - Co umí barvy

10. 11. 2019

Projektový den se konal 21.10. v hodinách českého jazyka, přírodovědy, tělesné výchovy, pracovních činností a výtvarné výchovy. Četli jsme texty o zvycích – Dušičky, Halloween, skládali podzimní básničky. V přírodovědě jsme se seznámili s přírodninami a připravili si zdravou stravu- podzimní svačinku. V tělesné výchově děti relaxovaly s hudbou – bublající potůček, vánek v korunách stromů atd. V pracovních činnostech si připravili šablonky, které jsme stříhali a vystřihovali. Ve výtvarné výchově předkreslovali obrázky stromů, dýní, listů a stromů. Potom jsme je vymalovávali, dobarvovali a barvili hedvábí, které jsme ještě zažehlili. Potom jsme vytvořili podzimní skládačku , do které si děti napsali pozimní přání ebo básničku.

Cílem projektu bylo upevňování vztahů ve třídě, práce ve skupinách, rozvoj kreativity, tvořivá práce, uvědomování si důležitosti péče o životní prostředí, rozvoj komunikace a získávání nových vědomostí.


Archiv

Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.