Klub Zámek

KLUB rodičů

Pokud máte nějaké dotazy ohledně činnosti Klubu rodičů Zámek, kontaktujte předsedkyni Klubu paní Janu Jurkovou telefon 775 908 777.

POZVÁNKA na zasedání Pléna spolku

31. 8. 2020

Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek se sídlem Zámek 4/4, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, identifikační číslo 269 84 482, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, složka 10856

dne 8. 9. 2020 v 15.30 hod. se bude konat zasedání Pléna Klubu rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, v budově Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4, Zámecká škola,  učebna č. 1.

Program:

  • Zahájení zasedání
  • Volba nového člena Rady rodičů
  • Zpráva o hospodaření ve školním roce 2019/2020
  • Příspěvek na školní rok 2020/2021
  • Plán školy
  • Různé

předseda spolku Jana Jurková


Archiv

Novinky


Mimořádná opatření