Klub Zámek

Pozvánka na zasedání Pléna spolku

30. 8. 2019

Klub rodičů a přátel Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek se sídlem Zámek 4/4, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou, identifikační číslo 269 84 482, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, složka 10856 dne 12. 9. 2019 v 15.30 hod. se bude konat zasedání Pléna Klubu rodičů a přátel školy Zámek Žďár nad Sázavou 2, zapsaný spolek, v budově Základní školy Žďár nad Sázavou Švermova 4, Zámecká škola, učebna č. 1.

Program:

  • Zahájení zasedání
  • Volba nového člena Rady rodičů
  • Zpráva o hospodaření ve školním roce 2018/2019
  • Příspěvek na školní rok 2019/2020
  • Plán školy
  • Různé

předseda spolku Jana Jurková


Archiv