Zájmová činnost

ZÁJMOVÁ ČINNOST škola ZÁMEK

SPORTOVNÍ KROUŽEK
pondělí: 13.15 - 14.30 hod. Mgr. Zdeňka Drahotská

DOVEDNÉ RUCE
čtvrtek: 13.00 - 13.45 hod,  Mgr. Helena Strnadová

TANEČNÍ KROUŽEK
pátek: 13.00 - 14.15 hod. Radka Večeřová

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE
3. Z pátek 12.00 - 12.45 hod. Mgr. Iveta Klementová
4. Z pondělí 13.00 - 13.45 hod. Mgr. Hana Olšiaková čtvrtek 13.00 - 13.45 hod. Mgr. Hana Olšiaková
5. Z čtvrtek 13.00 - 13.45 hod. Mgr. Zdnka Drahotská

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT
NÁBOŽENSTVÍ
1. Z pondělí 12.00 - 12.45 hod. paní Vintrová Eva
2. Z + 3. Z středa 13.00 - 13.45 hod. Mgr. Klára Bergerová
4. Z + 5. Z středa 13.00 - 13.45 hod. Mgr. Farář Vladimír Záleský


Úřední hodiny ve škole.
Všechny vaše požadavky rádi vyřídíme každé pondělí a středu vždy od 7,00 hodin do 11,00 hodin.