Domácí výuka - Bořilová Hana

30.3. – 3.4.

23.3. – 27.3. 2020


16.3. – 20.3. 2020

čeština:

  • uč. 77 - 78, procvičování a dokončení vyjmenovaných slov P (ústně)
  • PS 19 - 20 (3.B i s. 18)
  • Hravá vyjm. sl. 29 - 31
  • Písanka s. 10 - 11 (3.B nic)
  • na procvičování a upevňování učiva: onlinecviceni.cz, skolakov.eu,
  • možnost sledování ČT 2 UčíTelka

matematika:

  • uč. 3 - 5, procvičování probraných matematických operací (písemné + - , malá násobilka, slovní úlohy) (přes fólie nebo ústně)
  • PS 10 - 11
  • na procvičování a upevňování učiva: onlinecviceni.cz, skolakov.eu
  • možnost sledování ČT 2 UčíTelka

prvouka:

tento týden vynecháme, na začátek samostudia máte práce až dost, popřípadě se vydejte do jarní přírody na průzkum

výtvarná výchova a pracovní činnosti:

udělejte si radost a nakreslete jarní obrázek, vyzdobte si s ním pokojíček